AFFÄRSIDÉ

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten.

Bransch: Råvaror
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: KAKEL
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 29 Apr 2022 | Kakel Max

Kakel Max publicerar årsredovisning fö…

KAKEL MAX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 Kakel Max AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021 på bolagets hemsida www.kakelmax.se Under länken finns årsredovisningen tillgänglig. http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/ Ytterligare information lämnas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2022 | Kakel Max

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas hä…

AKTIEÄGARNA I KAKEL MAX AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallas härmed till årsstämma tisdag 24 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Feb 2022 | Kakel Max

Bokslutskommuniké 2021 | Kvartal 4,…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 | KVARTAL 4, 2021 Fjärde kvartalet: okt-dec 2021 Nettoomsättning: 41 394 (34 321) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 21 procent. Resultat efter skatt: -438 (-1 101) tkr…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Nov 2021 | Kakel Max

Kakel Max AB (publ) Kvartal 3, 2021

KAKEL MAX AB (PUBL) KVARTAL 3, 2021 Tredje kvartalet: juli-sept 2021 Nettoomsättning: 33 811 (27 454) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent. Resultat efter skatt: 663 (3 767)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2021 | Kakel Max

Kakel Max AB (publ) Kvartal 2, 2021

KAKEL MAX AB (PUBL) KVARTAL 2, 2021 Andra kvartalet: apr-jun 2021 Nettoomsättning: 42 125 (39 009) tkr Resultat efter skatt: 1 373 (2 177) tkr Resultat per aktie före/efter utspädning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2021 | Kakel Max

Kommuniké från årsstämma i Kakel Max…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I KAKEL MAX AB (PUBL) Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264 höll den 28 maj 2021 årsstämma genom enbart poströstning, varvid i huvudsak följande beslut fattades. Resultat-…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 May 2021 | Kakel Max

Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2021

KAKEL MAX AB (PUBL) KVARTAL 1, 2021 Första kvartalet: jan-mar 2021 Nettoomsättning: 33 809 (41 413) tkr Resultat efter skatt: -208 (2 636) tkr Resultat per aktie före/efter utspädning -0,07…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2021 | Kakel Max

Kakel Max publicerar årsredovisning fö…

KAKEL MAX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020 Kakel Max AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020 på bolagets hemsida www.kakelmax.se Under länken finns årsredovisningen tillgänglig. http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/ Ytterligare information lämnas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2021 | Kakel Max

Kakel Max publicerar årsredovisning fö…

KAKEL MAX PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020 Kakel Max AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020 på bolagets hemsida www.kakelmax.se Under länken finns årsredovisningen tillgänglig. http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/ Ytterligare information lämnas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2021 | Kakel Max

Aktieägarna i Kakel Max AB kallas hä…

AKTIEÄGARNA I KAKEL MAX AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 maj 2021. Årsstämman kommer att hållas…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 May 2020 | Årsstämma 2019
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
1 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
26 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
28 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
31 May 2021 | Årligutdelning
31 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
30 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
24 May 2022 | Årsstämma 2021
25 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
25 May 2022 | Årligutdelning
30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3