OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Sileon

Sileon AB: Sileon's SaaS-based BNPL…

The platform, which acts as an underlying engine, enables banks, financial institutions and fintechs to quickly go live with a BNPL offering tailored to the market and end consumer’s needs.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Sileon

Sileon AB: Sileons SaaS-baserade BNPL-…

Plattformen, som agerar som en underliggande motor, möjliggör för banker, finansiella institut och fintechs att snabbt lansera ett BNPL-erbjudande anpassat efter marknaden och slutkonsumentens behov. Följande BNPL-produkter kan exempelvis erbjudas:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Dec 2022 | Sileon

Sileon AB: Visa to invest further in…

The market for BNPL continues to grow both in the Nordics and globally. Through the partnership with Sileon, Visa can strengthen banks and financial institutions with technology for BNPL, and make it possible…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Dec 2022 | Sileon

Sileon AB: Visa investerar ytterligare i…

Marknaden för BNPL fortsätter att växa både i Norden och globalt. Genom samarbetet med Sileon kan Visa stärka banker och finansiella institutioner med teknologi för BNPL, och ge dem möjlighet att…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Nov 2022 | Sileon

Penser Future: Nya kunder ombord -…

Stark tillväxt under det tredje kvartalet Sileon rapporterade ett starkt tredje kvartal där intäkterna uppgick till 18,3 mkr (10,6), vilket innebär en tillväxt på 72% y/y. Avtalet med VISA inbringade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Nov 2022 | Sileon

Sileon AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI -…

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges. TREDJE KVARTALET 2022 Intäkterna uppgick till 18,3 MSEK (10,6). Resultatet före avskrivningar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Nov 2022 | Sileon

Sileon AB: INTERIM REPORT, JANUARY -…

The figures refer to the Group unless otherwise stated. Figures in parentheses refer to the corresponding period of 2021 unless otherwise stated. THIRD QUARTER 2022 Revenues increased to SEK 18.3…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Nov 2022 | Sileon

Penser Future: Första avtalet för BNPL…

Sileon tecknar sitt första avtal för sin egenutvecklade BNPL (Buy Now Pay Later) SaaS-plattform. Kunden är det Ungerska fintech bolaget Paysome, vilka erbjuder sina kunder räntefri BNPL-funktionalitet genom kortbetalning. Samarbetet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Sileon

Sileon AB: Det ungerska fintech-bolaget…

Paysome är ett ungerskt fintech-bolag som erbjuder smidig och räntefri BNPL genom kortbetalningar där godkännande sker omedelbart, och återbetalningar utförs på tex 30 dagar eller i tre till sex omgångar.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Sileon

Sileon AB: BNPL SaaS agreement signed…

Paysome is a Hungarian fintech company that offers interest-free BNPL through card payments. The onboarding is simple with instant approvals and payments can be made in for example 30 days or…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022