AFFÄRSIDÉ

Asarina Pharma utvecklar ett läkemedel som har dämpande effekt på symptom för PMDD. Asarina Pharmas vision är att bygga ett skandinavienbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på kvinnohälsorelaterade sjukdomar. Primärt ska bolaget utveckla effektiva behandlingar för PMDS och andra indikationer relaterade till menstruationscykeln och därmed möjliggöra ett normalt liv för drabbade kvinnor.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ASAP
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 0
Rörelseresultat (MSEK) -32.5
Årets resultat (MSEK) -28.3
Balansomslutning (MSEK) 12.9
Eget Kapital (MSEK) 9.9
Antal anställda 2

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 20 May 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) delårsrapport…

Första kvartalet (januari-mars 2019) Företaget har fortsatt applicerat en strikt förvaltning av sina kostnader. Kassan uppgick vid kvartalets slut till 128,9 miljoner kronor. Kvartalet i korthet PMDD: Vår fas IIb-studie…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 May 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Interim Report…

Financial Highlights The company maintained a strict management of its costs. The total cash position at the end of the Quarter was SEK 128.9 million. The Quarter in Brief PMDD:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: Beslut vid årsstämman…

Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Styrelsen Paul de Potocki, Marianne Kock, Miroslav Reljanovic och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Asarina Pharma

Decisions from Annual General Meeting of…

Dividend  In accordance with the board’s proposal, the AGM resolved that no dividend is to be paid for the financial year 2018. Discharge from liability  The board of directors and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma Clinical Trial featured…

”Why is PMDD so difficult to treat, and what help might a new trial offer to those who suffer?” Founded in 1946, `Woman’s Hour’ is followed by millions of loyal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma publicerar å…

For mer information vänligen besök www.asarinapharma.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma Annual Report for 2018…

For further information see the attached, plus please visit www.asarinapharma.com

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma Beslutsförslag avseende…

att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter, att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga oberoende styrelseledamöter, att omval…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma Proposals regarding the…

–        Number of directors: six (6) –        Annual remuneration to the Board of Directors: SEK 500,000 to the Chairman of the Board and SEK 200,000 to each of the other…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2019 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Rätt till deltagande  Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2 maj 2019, dels…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
25 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
9 May 2019 | Årligutdelning
20 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
20 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner