AFFÄRSIDÉ

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade stress- och menstruationsrelaterade neurologiska tillstånd. Bolagets projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med sin nya familj av GAMSA-föreningar (GABAA-modulerande steroidantagonister) strävar Asarina efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ASAP

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 23 May 2023 | Asarina Pharma

Positive Tourette Syndrome results to be…

Consultant Neurologist Dr. Heidi Biernat, Head of the Tourette Clinic at Copenhagen’s Bispebjerg University Hospital and Principal Investigator in Asarina Pharma’s Phase IIa study in Sepranolone for Tourette syndrome, will…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Asarina Pharma

Bulletin from the Annual General Meeting…

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Asarina Pharma AB (publ) (“the Company”) on 22 May 2023 at Fredersen Advokatbyrå’s premises at Birger Jarlsgatan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Asarina Pharma

Kommuniké från årsstämma i Asarina…

Asarina Pharma AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 22 maj 2023 årsstämma i Fredersen Advokatbyrås lokaler på Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma's positive Phase IIa…

The Phase IIa results demonstrated that Sepranolone could become the first-line pharma treatment for Tourette as it showed competitive tic reduction and improved quality of life while displaying no CNS…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) releases Annual…

The full Annual Report 2022 is available on: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/ Research and Development: This year, Asarina’s Annual Report includes extra content for shareholders and investors on the company’s Phase IIa results…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) årsredovisning…

Den fullständiga årsrapporten 2022 finns tillgänglig på: https://asarinapharma.com/investors/financial-reports/ Forskning och utveckling: Asarinas årsredovisning innehåller extra material för aktieägare och investerare om bolagets fas IIa-resultat för Tourette syndrom (meddelas efter rapporteringsperioden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2023, dels anmäler sin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL…

NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. Right to participate Shareholders that wish to participate in the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma publicerar positiva…

STUDIEN: Detta var en öppen studie på två centra där 28 Tourettepatienter randomiserades, 20 män/8 kvinnor, 3 ungdomar/25 vuxna mellan 12 och 47 år med ett genomsnittligt initialt YGTSS-poängtal på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2023 | Asarina Pharma

Asarina Pharma publishes positive…

THE STUDY: This was an open label, dual center, add-on study, randomizing 28 Tourette Syndrome patients, 20 males/8 females, 3 adolescents/25 adults between 12 and 47 years of age with…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Jun 2024 | Årsstämma 2023