AFFÄRSIDÉ

Asarina Pharma utvecklar ett läkemedel som har dämpande effekt på symptom för PMDD. Asarina Pharmas vision är att bygga ett skandinavienbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på kvinnohälsorelaterade sjukdomar. Primärt ska bolaget utveckla effektiva behandlingar för PMDS och andra indikationer relaterade till menstruationscykeln och därmed möjliggöra ett normalt liv för drabbade kvinnor.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ASAP
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 14 Oct 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: Full rekrytering och…

Rekrytering av vuxna patienter inleddes vid universitetssjukhuset Bispebjerg i Köpenhamn i februari 2022, och rekrytering av tonårspatienter vid det danska nationella centret för Tourette vid Herlev universitetssjukhus under sommaren 2022.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Oct 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: Patient recruitment…

Enrollment of adult patients started at the Bispebjerg University Hospital in Copenhagen in February 2022, while teenage patients have been enrolled at the Danish National Center for Tourette at Herlev…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Oct 2022 | Asarina Pharma

Extensive new preclinical study…

A new study, the fourth and most comprehensive in a series of four (1), reconfirms that acute stress increases the overproduction of the powerful neurosteroid Allopregnanolone in the medial prefrontal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Oct 2022 | Asarina Pharma

Omfattande ny preklinisk studie ökar s…

En ny studie, den fjärde och den mest omfattande i en serie på fyra (1), bekräftar på nytt att akut stress ökar överproduktionen av den kraftfulla neurosteroiden allopregnanolon i hjärnans…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för…

EKONOMISK UTVECKLING De totala driftskostnaderna har minskat ytterligare till 4,0 miljoner kronor (Q2/2021: 16,0 miljoner kronor.) Detta återspeglar att alla resurser nu allokeras till vår fas IIa kliniska studie i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Q2 2022 Report…

FINANCIAL HIGHLIGHTS Total operating costs have been further reduced to SEK 4.0 million (Q2/2021: SEK 16.0 million.) This reflects that all resources are now being allocated to our phase IIa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma carries out a directed…

On 31 May 2021, Asarina Pharma announced by press release that the Company had signed a convertible loan agreement with ÖSS (the ”Loan Agreement”). ÖSS has now, in accordance with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma genomför en riktad…

Den 31 maj 2021 offentliggjorde Asarina Pharma genom pressmeddelande att Bolaget tecknat ett avtal om konvertibelt lån med ÖSS (”Låneavtalet”). ÖSS har nu, i enlighet med Låneavtalet begärt att Asarina…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för f…

EKONOMISK UTVECKLING Personalkostnaderna minskade till 0,6 (1,9) MSEK på grund av den tidigare kommunicerade arbetstidsförkortningen för Asarina-teamet under Q3/2021 Externa FoU-kostnader uppgick till 2,6 (4,0) MSEK, majoriteten avser vår fas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report…

FINANCIAL HIGHLIGHTS Staff costs declined to 0.6 (1.9) MSEK due to the previously communicated reduction in working time for the Asarina team in Q3/2021 External R&D costs amounted to 2.6…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3