AFFÄRSIDÉ

Asarina Pharma utvecklar ett läkemedel som har dämpande effekt på symptom för PMDD. Asarina Pharmas vision är att bygga ett skandinavienbaserat specialistläkemedelsbolag med fokus på kvinnohälsorelaterade sjukdomar. Primärt ska bolaget utveckla effektiva behandlingar för PMDS och andra indikationer relaterade till menstruationscykeln och därmed möjliggöra ett normalt liv för drabbade kvinnor.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ASAP
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0
Rrelseresultat (MSEK) -32.5
rets resultat (MSEK) -28.3
Balansomslutning (MSEK) 12.9
Eget Kapital (MSEK) 9.9
Antal anstllda 2

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma carries out a directed…

On 31 May 2021, Asarina Pharma announced by press release that the Company had signed a convertible loan agreement with ÖSS (the ”Loan Agreement”). ÖSS has now, in accordance with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma genomför en riktad…

Den 31 maj 2021 offentliggjorde Asarina Pharma genom pressmeddelande att Bolaget tecknat ett avtal om konvertibelt lån med ÖSS (”Låneavtalet”). ÖSS har nu, i enlighet med Låneavtalet begärt att Asarina…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Rapport för f…

EKONOMISK UTVECKLING Personalkostnaderna minskade till 0,6 (1,9) MSEK på grund av den tidigare kommunicerade arbetstidsförkortningen för Asarina-teamet under Q3/2021 Externa FoU-kostnader uppgick till 2,6 (4,0) MSEK, majoriteten avser vår fas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma AB (publ) Q1 2022 Report…

FINANCIAL HIGHLIGHTS Staff costs declined to 0.6 (1.9) MSEK due to the previously communicated reduction in working time for the Asarina team in Q3/2021 External R&D costs amounted to 2.6…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Asarina Pharma

Bulletin from the Annual General Meeting…

Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability The AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2021 as well as the balance sheet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Asarina Pharma

Kommuniké från årsstämma i Asarina…

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (…

FINANCIAL HIGHLIGHTS Total operating costs were reduced by more than 50% to SEK 38.3 million. R&D costs dropped to SEK 29.9 millionfrom SEK 63.7 million in 2020.The Company received a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: ASARINA PHARMA AB (publ…

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER De totala rörelsekostnaderna minskade med mer än 50% till 38,3 Mkr. FoU-kostnaderna sjönk till 29,9 miljoner kronor från 63,7 miljoner kronor 2020. Bolaget erhöll ett konvertibelt lån på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: NOTICE OF ANNUAL GENERAL…

Asarina Pharma’s Annual General Meeting will be carried out through advance voting (postal voting) pursuant to temporary legislation. No meeting with the possibility to attend in person or to be…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2022 | Asarina Pharma

Asarina Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Asarina Pharmas årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Liksom…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3