AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Tickerkod: ICTA

Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Rolling Optics

VD Hans-Petter Andersson avser lämna…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stern, styrelsens ordförande Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 709 62 98 44. Hans-Petter Andersson, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 701…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB kommuniké fr…

Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151), idag den 10 maj 2022, fattades bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkningarÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics utser Fredrik Isaksson…

Fredrik tillträder sin tjänst den 9 maj och kommer under de första veckorna att arbeta deltid parallellt med avgående CFO, Carin Jakobson. Från den 30 maj kommer Fredrik att börja…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics rapport för perioden…

Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har idag, 4 maj 2022, lämnat rapport för perioden januari till mars. Januari-mars Nettoomsättning för perioden uppgick till 5 566 TKR (9 703), en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Rolling Optics

Portals lanserar Motus[TM] - en sä…

Rolling Optics kommer att producera den mikrooptiska filmen i den egna produktionsanläggningen i Solna varefter den kommer att skickas till Fase Srl utanför Milano för konvertering till säkerhetstråd i enlighet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics tecknar exklusiva…

Fase, med huvudkontor utanför Milano, är en av de ledande globala tillverkarna av säkerhetstråd för papperssedlar och säkerhetspapper. Avtalen syftar till att tillsammans med Fase utveckla, tillverka och marknadsföra säkerhetskomponenter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics meddelar sista dag för…

Företrädesemissionen av units i Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 4 februari 2022 (”Företrädesemissionen”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holdings Valberedning…

Valberedningen kompletterar här sitt förslag gällande styrelseledamöter. För övriga punkter på årsstämmodagordningen hänvisas till Kallelsen till årsstämma. Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 2 maj…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 Apr 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB publicerar å…

Rapporten finns tillgänglig på https://www.rollingoptics.com/finansiella-rapporter/ . FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Hans-Petter Andersson, VD, Rolling Optics Holding AB (publ) Tel: +46 70-147 81 13 E-mail: hp.andersson@rollingoptics.com, Informationen lämnades, genom ovanstående…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022