AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Tickerkod: ICTA

Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 15 Nov 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Nytt produktionssystem p…

Q3 i korthet Orderingången för perioden uppgick till 8 602 tkr (4 688). Den ökade orderingången kommer från befintliga kunder inom Brand Security. Kunderna byggde under pandemin upp stora lager…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics: Delårsrapport för…

Delårsrapport för perioden januari – september 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 Juli-september Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 186 TKR (4 620) Periodens resultat uppgick till -5 377…

Läs hela nyheten
Analyser | 1 Sep 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Fokus på intern…

Lägre omsättning Rolling Optics rapporterar en nettoomsättning på 3 263 tkr (8 916) för Q2 2022, motsvarande en tillväxt om -63%. Intäktsminskningen är hänförlig en stor kund som byggt upp…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics rapport för perioden…

Rolling Optics rapport för perioden januari – juni 2022 Rolling Optics Holding AB (publ), 556056-5151 har i dag, 26 augusti 2022, lämnat rapport för perioden januari till juni. April-juni        …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics utser Otto Drakenberg…

Samtidigt utses Rolling Optics grundare Axel Lundvall till vice verkställande direktör. Axel är civilingenjör från Uppsala universitet och med grundade Rolling Optics 2005. Axel var verkställande direktör i Rolling Optics…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics avser lösa in…

Enligt bolagsordningen ska det som inflyter under Reversen inklusive eventuell ränta men med avdrag för eventuella externa kostnader som Rolling Optics kan ha haft för att tillvarata bolagets rätt gentemot…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2022 | Rolling Optics

VD Hans-Petter Andersson avser lämna…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Stern, styrelsens ordförande Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 709 62 98 44. Hans-Petter Andersson, verkställande direktör Rolling Optics Holding AB, +46 (0) 701…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics Holding AB kommuniké fr…

Vid årsstämman i Rolling Optics Holding AB (556056-5151), idag den 10 maj 2022, fattades bland annat följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkningarÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolag och…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 May 2022 | Rolling Optics

Penser Access: Nytt avtal signerat -…

Lägre omsättning och resultat Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till 5,6 mkr (Q1’21 9,7 mkr). Minskningen var i sin helhet hänförligt till affärsområdet Brand Security som fortsatt står för lejonparten av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Rolling Optics

Rolling Optics utser Fredrik Isaksson…

Fredrik tillträder sin tjänst den 9 maj och kommer under de första veckorna att arbeta deltid parallellt med avgående CFO, Carin Jakobson. Från den 30 maj kommer Fredrik att börja…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022