AFFÄRSIDÉ

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Tickerkod: ICTA

Certified Adviser: Erik Penser Bank
WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 6 Mar 2023 | Rolling Optics

Extra bolagsstämma i Rolling Optics…

Fastställande av antalet styrelseledamöter Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), att bestämma antalet ordinarie styrelseledamöter till nio (9). Val av nya styrelseledamöter Stämman beslutade,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Mar 2023 | Rolling Optics

Extraordinary General Meeting of Rolling…

Determination of the number of board members The meeting resolved, in accordance with the proposal from the shareholder François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), that the board of directors shall consist of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2023 | Rolling Optics

Kallelse till extra bolagsstämma i…

ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: (i)             dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2023 | Rolling Optics

Notice of Extraordinary General Meeting…

RIGHT TO PARTICIPATE Shareholders who wish to participate at the Extraordinary General Meeting must: (i)             both be recorded as shareholders in the share register kept by Euroclear Sweden AB on…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2023 | Rolling Optics

Polen lanserar minnessedel med 3D-…

Minnessedeln i valören 20 złoty är en hyllning till det polska universalgeniet Mikołaj Kopernik (Copernicus) som föddes för 550 år sedan och dog för 480 år sedan. CCL Secure, som…

Läs hela nyheten
Analyser | 31 Jan 2023 | Rolling Optics

Penser Access: Uppköpsbud, hög tillvä…

Stark omsättning, men orderingång åt det svagare hållet Nettoomsättningen för Q4 2022 uppgick till 8,65 mkr, vilket är en ökning med 134% jämfört med föregående år och drygt 100% över…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Jan 2023 | Rolling Optics

Rolling Optics bokslutskommuniké för…

Oktober-december       Nettoomsättning för perioden uppgick till 8 651 TKR (3 635)       Periodens resultat uppgick till -3 005 TKR (-5 296)       Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Rolling Optics

Statement from the board of directors of…

This statement is made by the board of directors of Rolling Optics pursuant to Section II. 19 of the takeover rules for certain trading platforms (the ”Takover Rules”). Background On…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jan 2023 | Rolling Optics

Uttalande från styrelsen i Rolling…

Detta uttalande görs av styrelsen för Rolling Optics i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Bakgrund Den 16 januari 2023 lämnade FCO ett kontanterbjudande till innehavarna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jan 2023 | Rolling Optics

Kommentar från styrelsen för Rolling…

Kommentar från styrelsen för Rolling Optics med anledning av François-Charles Oberthurs offentliga uppköpserbjudande François-Charles Oberthur SAS (”FCO”) har idag lämnat ett kontanterbjudande till innehavarna av stamaktier (”Aktierna”), preferensaktier (”Preferensaktierna”) och…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Årligutdelning
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023