AFFÄRSIDÉ

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NANEXA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa skriver kontrakt med…

Nanexa AB meddelar idag att bolaget anlitar kontraktsforskningbolaget (CRO) Profil i Neuss, Tyskland inför den kommande starten av en fas I-studie med NEX-22, en månadsdepå av liraglutid för behandling av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa signs contract with leading…

Nanexa AB today announced that the company is engaging the contract research organization (CRO) Profil, in Neuss, Germany, ahead of the upcoming start of a phase I study with NEX-22,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Nanexa

Redeye: Nanexa - Moments of truth…

Redeye reviews the Nanexa case in light of the recent development of NEX-20, its latest project NEX-22, and its collaboration with Novo Nordisk. We believe upcoming events regarding the clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Nanexa

Notice of Annual General Meeting in…

The shareholders in Nanexa AB (publ) reg. no. 556833–0285 (the “Company”) are hereby given notice that the annual general meeting will be held on Friday 9 June 2023, at 10:00am…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Nanexa

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023, kl. 10:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Nanexa

Emergers: Equity Research | NANEXA:…

After positive pre-clinical results in rats with NEX-22 (for treatment of type 2 diabetes) in Q1, we now see results from phase I for NEX-20 (for multiple myeloma) by end…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Nanexa

Nanexa publicerar delårsrapport för…

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten Väsentliga händelser under första kvartalet 2023 Nanexa AB meddelade lyckat utfall i den första prekliniska studien…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Nanexa

Nanexa publishes interim report for…

Positive pre-clinical data with NEX-22, NEX-20 phase I continues and good progress in partner projects Significant events during the first quarter 2023 Nanexa AB announced positive outcome in the first…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2023 | Nanexa

Nanexa publishes annual report for 2022

Nanexa AB (publ) today announced that the annual report for 2022 has been published and is available on the company’s website https://nanexa.com/en/financial-reports/ . ”2022 was a year in which we…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 May 2023 | Nanexa

Nanexa publicerar årsredovisning för…

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter . ”2022 var ett år då vi tog stora steg mot kommersialisering…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Jun 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023