AFFÄRSIDÉ

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NANEXA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | Nanexa

Sommarbrev från Nanexa

Det andra kvartalet 2023 har nått sitt slut och många av oss i Sverige går in i semestertider. Vi på Nanexa kan summera första halvåret 2023 som mycket produktivt med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | Nanexa

Summer letter from Nanexa

The second quarter of 2023 has come to its end and many of us in Sweden go into the holiday season. We at Nanexa can summarize the first half of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nanexa

Bulletin from Nanexa’s Annual General…

The Annual General Meeting (AGM) of Nanexa AB (publ) has been held on June 9, 2023, at which meeting submitted proposals were passed. The complete proposals for resolutions are set…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nanexa

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Den 9 juni 2023 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. Resultat- och balansräkning godkändes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa has completed the planned…

Nanexa AB today announced that the recruitment and dosing has been completed in the NEX-20 Phase 1 study. Since December last year, healthy volunteers have been administered single doses in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa har slutfört den planerade…

Nanexa AB meddelar idag meddelar att rekrytering och dosering har slutförts i NEX-20 Fas 1-studien. Sedan december förra året har friska frivilliga administrerats singeldoser i tre på varandra följande eskalerande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa skriver kontrakt med…

Nanexa AB meddelar idag att bolaget anlitar kontraktsforskningbolaget (CRO) Profil i Neuss, Tyskland inför den kommande starten av en fas I-studie med NEX-22, en månadsdepå av liraglutid för behandling av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Nanexa

Nanexa signs contract with leading…

Nanexa AB today announced that the company is engaging the contract research organization (CRO) Profil, in Neuss, Germany, ahead of the upcoming start of a phase I study with NEX-22,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2023 | Nanexa

Redeye: Nanexa - Moments of truth…

Redeye reviews the Nanexa case in light of the recent development of NEX-20, its latest project NEX-22, and its collaboration with Novo Nordisk. We believe upcoming events regarding the clinical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Nanexa

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023, kl. 10:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024