AFFÄRSIDÉ

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NANEXA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 6 Dec 2022 | Nanexa

Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX…

Nanexa AB (publ) meddelar idag att första dosen av NEX-20 har administrerats i Fas 1-studien NEX-20-01. NEX-20-01 är en Fas 1-studie där friska frivilliga får en singel-injektion av NEX-20 och…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | Nanexa

Nanexa has started the Phase 1 study of…

Nanexa AB (publ) today announced that the first dose of NEX-20 has been administrated in the Phase 1 study NEX-20-01. NEX-20-01 is a phase 1 study dosing a single injection…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | Nanexa

Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått…

Nanexa AB och VitriVax, Inc. meddelar gemensamt att de har avslutat den patentintrångsprocess som Nanexa AB lämnat in mot VitriVax, Inc. i USA:s distriktsdomstol för District of Delaware. Talan har…

Läs hela nyheten
Analyser | 16 Nov 2022 | Nanexa

Nanexa AB and VitriVax, Inc. have…

Nanexa AB and VitriVax, Inc. jointly announce that they have resolved the patent infringement lawsuit filed by Nanexa AB against VitriVax, Inc. in the United States District Court for the…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Nov 2022 | Nanexa

Nanexa receives approval to start…

Nanexa AB (publ) today announced that it has received approval from the Swedish Medical Products Agency to initiate a clinical trial of its drug candidate NEX-20, a long-acting formulation of…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Nov 2022 | Nanexa

Nanexa erhåller godkännande att starta…

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av läkemedelskandidaten NEX-20, en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på PharmaShell®-systemet, ämnad för underhållsbehandling av…

Läs hela nyheten
Analyser | 10 Nov 2022 | Nanexa

Valberedning inför Nanexa AB (publ) å…

Valberedning har utsetts i Nanexa AB (publ) inför årsstämman 2023 i enlighet med de principer som beslutades av Nanexas årsstämma 9 juni 2022. Valberedningens ledamöter utses av de tre röstmässigt…

Läs hela nyheten
Analyser | 10 Nov 2022 | Nanexa

Nomination Committee for Nanexa AB (publ…

The Nomination Committee has been appointed in Nanexa AB (publ) for the Annual General Meeting 2023 in accordance with the principles adopted by Nanexa’s Annual General Meeting on 9 June…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Oct 2022 | Nanexa

Emergers: Equity Research | NANEXA:…

Besides starting its third proprietary development project in Q2 (NEX-22, a long-acting formulation of liraglutide for treatment of type 2 diabetes), Nanexa has also picked up pace in signing new…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Oct 2022 | Nanexa

Nanexa publishes interim report for…

Launch of NEX-22 in type 2 diabetes and new partner projects with great potential Significant events during the third quarter 2022 During the quarter, Nanexa announced the start of the…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022