Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-24 Kakel Max Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023 Rapporter Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max VD och koncernchef Daniel Källberg lämnar Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Kakel Max Kakel Max publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-21 Kakel Max Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Kakel Max Kakel Max AB Bokslutskommuniké Q4 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 30 Nov 2022 | Kakel Max

Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q3 2022

KAKEL MAX AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Q3 2022

Tredje kvartalet: jul-sept 2022

  • Nettoomsättning: 40 437 (33 811) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 20 procent.
  • Resultat efter skatt: 1 986 (663) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.65 (0.22) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 749 (1 065) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6.8 (3.1) procent. I resultatet ingår rörelseförlust hänförlig till nya etableringar om 396 tkr.

Perioden: jan-sept 2022

  • Nettoomsättning: 131 295 (109 746) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 20 procent.
  • Resultat efter skatt:  4 573 (1 828) tkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 1.51 (0.60) kr

Rörelseresultatet uppgick till 6 478 (2 996) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4.9 (2.7) procent. I resultatet ingår rörelseförlust hänförlig till nya etableringar om 1 510 tkr.

Moderbolaget: jul-sept 2022

  • Nettoomsättning 600 (500) tkr
  • Resultat efter skatt -110 (-130) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Vi lyckas prestera ännu ett bra kvartal i en turbulent period.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 40 437 (33 811) tkr, vilket motsvarar en tillväxt om 20 %.

Strategiskt bra inköp och lagerplanering från 2021 och framåt resulterade i en bättre lönsamhet. Rörelseresultatet ökade med mer än 150% och landade på 2 749 (1 065) tKr för kvartal 3. Motsvarande siffra för kvartal 1-3 uppgick till 6 478 (2 996) tKr.

Vi kan konstatera att vi forsätter att ta marknadsandelar inkl god tillväxt och lönsamhet. Förvärv inom branschen har skapat turbulens i marknaden och bland kunderna vilket har gynnat oss.

Samtliga enheter är lönsamma bortsett från nystartade enheten i Värmdö.

De makroekonomiska, övriga omvärldsfaktorer och sentimentet påverkar samtliga kundkategorier, både privatpersoner som hantverkare, och  flera av våra verksamhetsområden. Vi ser effekterna av ett minskat konsumtionsutrymme och ett mer avvaktande beteende. Större projekt, om möjligt, skjuts på framtiden. Lyckligtvis har vi en relativt liten andel av försäljningen mot nyproduktion av bostäder och vi kommer att öka våra marknadsinsatser mot vårt traditionella ROT-segment.

Vi har under sommaren och senaste kvartalet förberett organisationen för en mer turbulent period där projekt omprioriterats samt mer riktade kund och marknadsföringsinsatser ökat. Vi har viktat om delar av våra fasta kostnader till fördel mot mer rörliga dito för att därav kunna hantera en marknadsnedgång bättre inklusive bevarad lönsamhet.

Östervåla 2022-11-30

Daniel Källberg

VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter. 

Granskning

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium

Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 presenteras den 24 februari 2023.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser. Tel: 08-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2022, kl 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kakel-Max-AB-Delarsrapport-Q3-2022.pdf

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2021 omsatte Kakel Max cirka 151 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se  www.kakelmax.se  Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

2022-08-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3