hello

AFFÄRSIDÉ

Footway är en nätbaserad plattform för skor som möjliggör möten mellan kunder och tillverkare. Footway vill synliggöra trender och kollektiva insikter för att göra tillverkning av kvalitetsprodukter ännu bättre. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter inom mode.

Bransch: Konsument
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: FOOT B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 30 May 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group och…

Footway+ är en paketerad lösning för e-handelsbutiker och slutkunder, som erbjuder allt från lagerhållning och orderhantering till kundsupport. Tjänsten är utformad för att erbjuda trygghet för kunderna och möjligheten att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group årsstä…

Resultatdisposition  Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Samtliga medel som står till årsstämmans förfogande ska överföras i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023, samt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

”Vår re-lansering av brandosa.com har gått över förväntan och är en starkt bidragande faktor till vårt positiva kassaflöde,” säger Daniel Mühlbach, VD. ”Under första kvartalet satte vi åter rörelsekapitalet i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group omvä…

”Styrelsens omvärdering av sitt utdelningsförslag, att inte lämna utdelning för verksamhetsåret 2022, grundar sig i det osäkra konjunkturläget och för att säkerställa bolagets långsiktiga stabilitet. Vi agerar försiktigt och ansvarsfullt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Feb 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

”Det känns väldigt bra att vårt fokuserade arbete med kostnadskontroll och förenkling av processer har givit resultat och har lett till att vi i kvartalet vänt till lönsamhet”, säger Daniel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Feb 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group genomfö…

Den svenska marknaden för kläder och skor präglades under det fjärde kvartalet 2022 fortsatt av geopolitisk turbulens och krympande disponibel inkomst till följd av ökade levnadskostnader vilket lett till svagare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Dec 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group bygger…

”Anläggningen i Eskilstuna hanterar idag 10 e-handelsbutiker (Sportamore, Caliroots, Stayhard, Netlens mfl). Nu förbereder vi automation och system för att standardiserat kunna hjälpa 100-tals e-handelsbutiker. I rådande marknad är det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Groups…

Valberedningen består av:Klas Bonde, företräder Daniel MühlbachRutger Arnhult, företräder M2-gruppenHelene Willberg, styrelseordförande Footway GroupSten Dahlstrand, oberoende ledamot Klas Bonde, som företräder den till röstandelar störste ägaren, är valberedningens ordförande. Medlemmarna i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Oct 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

Nettoomsättningen för tredje kvartalet (Q3) uppgick till 261,6 (337,9) msek, en negativ tillväxt på -22,6%. Övriga marknader har i motsats till Norden haft en positiv tillväxt i kvartalet på 11,3…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023