AFFÄRSIDÉ

Footway bedriver främst e-handelsverksamhet inom skosegmentet men även försäljning via egen outletverksamhet.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: FOOT PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 87.8 221.9 259.9 343.9 505.2
Rörelseresultat (MSEK) -30.5 -57.6 -4.1 11.4 25.3
Årets resultat (MSEK) -32 -64.9 -7 4.2 11.3
Balansomslutning (MSEK) 217 195.4 289.8 290.1 369.3
Eget Kapital (MSEK) 96.3 117.4 210.4 201.4 6.4
Antal anställda 38 46 37 35 34

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 11 Jul 2019 | Footway Group

Footway Group AB: Kommuniké från extra…

Beslut om omstämpling av vissa aktier Två aktieägare har framfört önskemål till styrelsen om att omvandla aktier från A- till B-aktier respektive B- till A-aktier. Det är samma antal aktier…

Läs hela nyheten
| 19 Jun 2019 | Footway Group

Footway Group AB: Footway kallar till…

Bakgrund Footway har fått information om att Rutger Arnhult genom M2 Capital Management AB har utökat sitt innehav i Footway Group AB och förvärvat 893 107 st A-aktier och 1…

Läs hela nyheten
| 16 May 2019 | Footway Group

Footway Group AB: Footway årsstä…

Resultatdisposition Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp…

Läs hela nyheten
| 30 Apr 2019 | Footway Group

Footway Group AB: Footway rapporterar Q1…

”Vi är stolta över att fortsätta leverera stark tillväxt. Kvartalet har fokuserats på att förenkla för kunder, leverantörer och våra egna interna processer. Vi har framgångsrikt genomfört 50 förenklingsprojekt exempelvis…

Läs hela nyheten
| 10 Apr 2019 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj, samt anmäla…

Läs hela nyheten
| 1 Feb 2019 | Footway Group

Footway välkomnar ny ägare

”Vi är glada och stolta över att få med AltoCumulus i Footway-familjen”, säger Footways VD, Daniel Mühlbach. Ägarbilden avseende de fem största ägarna efter förändringen ser ut enligt följande Namn…

Läs hela nyheten
| 31 Jan 2019 | Footway Group

Footway Bokslutskommuniké 2018

Footways satsning utanför Norden har bidragit starkt till tillväxten under 2018. Försäljningen utanför Norden står för en knapp tredjedel av koncernens totala försäljningstillväxt under helåret samt 37,3% av tillväxten för…

Läs hela nyheten
| 17 Jan 2019 | Footway Group

Footway uppdaterar sin finansiella…

31 januari 2019 – Bokslutskommuniké 2018 29 mars 2019 – Årsredovisning 2018 30 april 2019 – Delårsrapport januari – mars 2019 16 maj 2019 – Årsstämma 31 juli 2019 –…

Läs hela nyheten
| 20 Dec 2018 | Footway Group

Footways B-aktie listas

”Vi är nöjda över att ha slutfört listningen av vår B-aktie. Vi står inför nästa steg i bolagets utveckling och bedömer att vi är väl positionerade för att dra fördel…

Läs hela nyheten
| 17 Dec 2018 | Footway Group

Footways ansökan om upptagande till…

Footways Preferensaktier handlas idag på Nasdaq First North. Den 15 maj 2018 meddelade Bolaget att bolagsstämman fattat beslut om att se över möjligheten till att även ta upp B-aktien till…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner