hello

AFFÄRSIDÉ

Footway är en nätbaserad plattform för skor som möjliggör möten mellan kunder och tillverkare. Footway vill synliggöra trender och kollektiva insikter för att göra tillverkning av kvalitetsprodukter ännu bättre. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter inom mode.

Bransch: Konsument
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: FOOT B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 4 Aug 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group genomfö…

Bakgrund och motivStyrelsen i Bolaget ansökte den 25 juli 2023 om en frivillig företagsrekonstruktion. Beslutet grundade sig i de mycket utmanande förutsättningar som sporthandeln i Sverige och Norge har utsatts…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jul 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group ansöker…

Bolaget ser aktörer inom sporthandeln, i Norden, vittna om allt för höga lagernivåer i hela värdekedjan, vilket lett till aggressiv prissättning och en hög rea och kampanjgrad i marknaden. Den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 Jul 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

Under kvartalet har Footway Group AB framgångsrikt minskat lager och reducerat skuldsättningen enligt plan. Samtidigt lanserades den nya plattformen Footway+, en ’operation-as-a-service’-plattform som används av bolagets 12 butiker. Footway+ erbjuder…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 May 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group och…

Footway+ är en paketerad lösning för e-handelsbutiker och slutkunder, som erbjuder allt från lagerhållning och orderhantering till kundsupport. Tjänsten är utformad för att erbjuda trygghet för kunderna och möjligheten att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group årsstä…

Resultatdisposition  Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Samtliga medel som står till årsstämmans förfogande ska överföras i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023, samt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

”Vår re-lansering av brandosa.com har gått över förväntan och är en starkt bidragande faktor till vårt positiva kassaflöde,” säger Daniel Mühlbach, VD. ”Under första kvartalet satte vi åter rörelsekapitalet i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group omvä…

”Styrelsens omvärdering av sitt utdelningsförslag, att inte lämna utdelning för verksamhetsåret 2022, grundar sig i det osäkra konjunkturläget och för att säkerställa bolagets långsiktiga stabilitet. Vi agerar försiktigt och ansvarsfullt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Feb 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

”Det känns väldigt bra att vårt fokuserade arbete med kostnadskontroll och förenkling av processer har givit resultat och har lett till att vi i kvartalet vänt till lönsamhet”, säger Daniel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Feb 2023 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group genomfö…

Den svenska marknaden för kläder och skor präglades under det fjärde kvartalet 2022 fortsatt av geopolitisk turbulens och krympande disponibel inkomst till följd av ökade levnadskostnader vilket lett till svagare…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
31 Jan 2025 | Bokslutskommuniké 2024