hello

AFFÄRSIDÉ

Footway är en nätbaserad plattform för skor som möjliggör möten mellan kunder och tillverkare. Footway vill synliggöra trender och kollektiva insikter för att göra tillverkning av kvalitetsprodukter ännu bättre. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter inom mode.

Bransch: Konsument
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: FOOT B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 april 2022 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 55 msek, motsvarande cirka 37 procent, med stöd av teckningsrätter och cirka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj, samt anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group lanserar…

Footway Group har under lång tid aktivt arbetat för att förbättra produktkvalité, passform och minska onödiga returer tillsammans med leverantörer och kunder. I arbetet ingår exempelvis; datadelning för att hjälpa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Teckningsperioden i…

Idag inleds teckningsperioden i Footway Group AB:s företrädesemission om ca 150 msek före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår mellan 7 april – 22 april. Teckningsrätter bokas ut på befintliga aktieägares depåer imorgon,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group förvä…

Grand Shoes erbjuder skor från storlek 47 och uppåt och har sedan starten byggt upp en stark position i sin nisch genom tydligt fokus på ett attraktivt produktutbud och hög…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

Prospektet avseende företrädesemissionen i Footway Group AB (”Footway Group”) om ca 150 msek före emissionskostnader, som styrelsen i Footway Group beslutade om den 3 februari 2022 med stöd av årsstämmans…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group har…

Företrädesemissionens justerade villkor:  Styrelsen har beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 489 259,50 kronor genom en nyemission av högst 14 892 595 aktier av serie B. Rätt att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Mar 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group lämnar…

De främsta orsakerna till den minskade efterfrågan är en tillfällig brist av så kallade topprodukter, det vill säga storsäljande och snabbrörliga produkter som bidrar till att driva såväl konverteringsgrad som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Feb 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

9,7% i tillväxt, försäljningen för Q4 uppgick till 430,7 (392,5) msek Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 14,6 (16,7) msek Antalet besökare uppgick till 27,2 (33,7) miljoner i Q4 och 99,2 (78,0)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Feb 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group förvä…

Netlens bildades 2005 med mål att leverera kontaktlinser och utvalda apoteksprodukter snabbt och till lägre priser än hos konventionella optiker och apotek. Butiken har byggt upp ett starkt varumärke inom…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
31 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
7 Apr 2017 | Kvartalsutdelning 2016
9 May 2017 | Årsstämma 2016
7 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2016
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2016
9 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2016
9 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
9 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2016
15 May 2018 | Årsstämma 2017
9 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
9 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 Apr 2019 | Kvartalsutdelning
30 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
9 Jul 2019 | Kvartalsutdelning
11 Jul 2019 | Extrastämma 2019
31 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
9 Jan 2020 | Kvartalsutdelning
31 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019
10 Mar 2020 | Extrastämma 2020
9 Apr 2020 | Kvartalsutdelning
15 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
12 May 2020 | Årsstämma 2019
12 May 2020 | Årsstämma 2019
13 May 2020 | Kvartalsutdelning
15 Jun 2020 | Årsstämma 2019
16 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
10 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
9 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Jan 2021 | Bokslutskommuniké 2020
19 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
20 May 2021 | Kvartalsutdelning
9 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
12 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
3 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
14 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
18 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
19 May 2022 | Årsstämma 2021
20 May 2022 | Årligutdelning
20 May 2022 | Årsstämma 2021
31 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
14 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
14 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022