AFFÄRSIDÉ

Footway bedriver främst e-handelsverksamhet inom skosegmentet men även försäljning via egen outletverksamhet.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: FOOT PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 87.8 221.9 259.9 343.9 505.2
Rörelseresultat (MSEK) -30.5 -57.6 -4.1 11.4 25.3
Årets resultat (MSEK) -32 -64.9 -7 4.2 11.3
Balansomslutning (MSEK) 217 195.4 289.8 290.1 369.3
Eget Kapital (MSEK) 96.3 117.4 210.4 201.4 6.4
Antal anställda 38 46 37 35 34

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 25 Sep 2018 | Footway Group

Extra bolagsstämma i Footway Group AB

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 oktober 2018, samt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2018 | Footway Group

Footway Group AB Halvårsrapport

”Det är glädjande att se att vi kunnat upprätthålla en hög tillväxttakt både i försäljning (+36 %) och nykundsanskaffning (+47,5 %)  trots ett utmanande halvår för branschen som helhet. Bruttovinsten…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2018 | Footway Group

Årsstämmokommuniké

Resultatdisposition Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2017. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Apr 2018 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Ombud Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2018 | Footway Group

Kompletterande information

Förvärvet av tillgångar relaterade till webshoppen Barnskospecialisten innefattar inte verksamheten som helhet utan begränsas till domäner, inventarier och produkter. Affären finansieras från bolagets rörelsekapital som en del i den löpande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2018 | Footway Group

Footway köper Barnskospecialisten

”Barnskospecialisten har stor kompetens inom barnskor. Med kunnig personal, en informationsrik sajt och expertkunskap har de skapat en spännande upplevelse, som vi vill dela med våra kunder. Affären stärker också…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2018 | Footway Group

Footway Bokslutskommuniké 2017

”Vårt fokus på automatiseringar, crowdsourcing och AI har varit viktiga för bolagets utveckling 2017. Omsättningen per anställd har ökat med 52 % under 2017 till 14,9 mkr (9,8), vilket är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Feb 2018 | Footway Group

Footway Group AB uppdaterar sin…

28 februari 2018 – Bokslutskommuniké 201727 mars 2018 – Årsredovisning 201715 maj 2018 – Årsstämma30 augusti 2018 – Delårsrapport januari – juni 2018För ytterligare informationDaniel Mühlbach, vdEmail: daniel.muhlbach@footway.comMobil: 070-999 93…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2017 | Footway Group

Footway Group AB: Delårsrapport januari…

Halvåret i korthet    Koncernens nettoomsättning uppgick till 228,1 (148,5) mkr, en ökning med 53,6 procent  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick 9,0 (2,4) mkr  Periodens resultat uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2017 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska –      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 maj 2017,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
31 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
7 Apr 2017 | Kvartalsutdelning 2016
9 May 2017 | Årsstämma 2016
7 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2016
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2016
9 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2016
9 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
9 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2016
15 May 2018 | Årsstämma 2017
9 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
9 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 Apr 2019 | Kvartalsutdelning
16 May 2019 | Årsstämma 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner