AFFÄRSIDÉ

Footway bedriver främst e-handelsverksamhet inom skosegmentet men även försäljning via egen outletverksamhet.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: FOOT PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 87.8 221.9 259.9 343.9 505.2
Rörelseresultat (MSEK) -30.5 -57.6 -4.1 11.4 25.3
Årets resultat (MSEK) -32 -64.9 -7 4.2 11.3
Balansomslutning (MSEK) 217 195.4 289.8 290.1 369.3
Eget Kapital (MSEK) 96.3 117.4 210.4 201.4 6.4
Antal anställda 38 46 37 35 34

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 16 May 2019 | Footway Group

Footway Group AB: Footway årsstä…

Resultatdisposition Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Apr 2019 | Footway Group

Footway Group AB: Footway rapporterar Q1…

”Vi är stolta över att fortsätta leverera stark tillväxt. Kvartalet har fokuserats på att förenkla för kunder, leverantörer och våra egna interna processer. Vi har framgångsrikt genomfört 50 förenklingsprojekt exempelvis…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj, samt anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Feb 2019 | Footway Group

Footway välkomnar ny ägare

”Vi är glada och stolta över att få med AltoCumulus i Footway-familjen”, säger Footways VD, Daniel Mühlbach. Ägarbilden avseende de fem största ägarna efter förändringen ser ut enligt följande Namn…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Jan 2019 | Footway Group

Footway Bokslutskommuniké 2018

Footways satsning utanför Norden har bidragit starkt till tillväxten under 2018. Försäljningen utanför Norden står för en knapp tredjedel av koncernens totala försäljningstillväxt under helåret samt 37,3% av tillväxten för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jan 2019 | Footway Group

Footway uppdaterar sin finansiella…

31 januari 2019 – Bokslutskommuniké 2018 29 mars 2019 – Årsredovisning 2018 30 april 2019 – Delårsrapport januari – mars 2019 16 maj 2019 – Årsstämma 31 juli 2019 –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Dec 2018 | Footway Group

Footways B-aktie listas

”Vi är nöjda över att ha slutfört listningen av vår B-aktie. Vi står inför nästa steg i bolagets utveckling och bedömer att vi är väl positionerade för att dra fördel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2018 | Footway Group

Footways ansökan om upptagande till…

Footways Preferensaktier handlas idag på Nasdaq First North. Den 15 maj 2018 meddelade Bolaget att bolagsstämman fattat beslut om att se över möjligheten till att även ta upp B-aktien till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Oct 2018 | Footway Group

Footway rapporterar Q3 2018

Footways webbplatser riktade till europeiska länder utanför Norden har under perioden haft hög tillväxt och nettoomsättningen för dessa marknader uppgick till 24,6 (1,8) msek. Den totala nettoomsättningen under tredje kvartalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Oct 2018 | Footway Group

Kommuniké från extra bolagsstämma

Styrelse Den extra bolagsstämman godkände aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter samt att styrelsen inte ska ha några suppleanter.  Vidare godkände stämman aktieägares förslag att välja…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
31 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
7 Apr 2017 | Kvartalsutdelning 2016
9 May 2017 | Årsstämma 2016
7 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2016
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2016
9 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2016
9 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
9 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2016
15 May 2018 | Årsstämma 2017
9 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
9 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 Apr 2019 | Kvartalsutdelning
30 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
16 May 2019 | Årsstämma 2018
31 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
31 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
31 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner