hello

AFFÄRSIDÉ

Footway är en nätbaserad plattform för skor som möjliggör möten mellan kunder och tillverkare. Footway vill synliggöra trender och kollektiva insikter för att göra tillverkning av kvalitetsprodukter ännu bättre. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter inom mode.

Bransch: Konsument
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: FOOT B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Groups…

Valberedningen består av:Klas Bonde, företräder Daniel MühlbachRutger Arnhult, företräder M2-gruppenHelene Willberg, styrelseordförande Footway GroupSten Dahlstrand, oberoende ledamot Klas Bonde, som företräder den till röstandelar störste ägaren, är valberedningens ordförande. Medlemmarna i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Oct 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

Nettoomsättningen för tredje kvartalet (Q3) uppgick till 261,6 (337,9) msek, en negativ tillväxt på -22,6%. Övriga marknader har i motsats till Norden haft en positiv tillväxt i kvartalet på 11,3…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Jul 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

”E-handelsmarknaden fortsätter att påverkas av globala logistik- och produktionsutmaningar samtidigt som inflationen är hög och konsumtionen sviktar. En perfekt storm helt enkelt. Som konstaterat redan tidigare i år ser vi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group förvä…

Ellos Group som sedan 2014 ägt Stayhard beslutade under våren att vässa koncernens strategi med större fokus på att växa huvudaffären och göra större satsningar på koncernens kärnkund – kvinnan…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

”Under årets första kvartal har vi tagit ytterligare steg i Footway Groups strategiska plan. Bland annat har fler produktkategorier adderats genom förvärvet av Netlens.com, en e-handelsbutik med försäljning inom kontaktlinser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group årsstä…

Resultatdisposition Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group…

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 april 2022 och det slutliga utfallet visar att nyemissionen tecknades till cirka 55 msek, motsvarande cirka 37 procent, med stöd av teckningsrätter och cirka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Footway Group

Kallelse till årsstämma i Footway…

Rätt att delta vid stämman samt anmälan Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj, samt anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Footway Group lanserar…

Footway Group har under lång tid aktivt arbetat för att förbättra produktkvalité, passform och minska onödiga returer tillsammans med leverantörer och kunder. I arbetet ingår exempelvis; datadelning för att hjälpa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Footway Group

Footway Group AB: Teckningsperioden i…

Idag inleds teckningsperioden i Footway Group AB:s företrädesemission om ca 150 msek före emissionskostnader. Teckningsperioden pågår mellan 7 april – 22 april. Teckningsrätter bokas ut på befintliga aktieägares depåer imorgon,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023