AFFÄRSIDÉ

Promore Pharmas verksamhet är inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel vilket innefattar behandling utav sårvård som senreperation, venösa bensår, diabetesfotsår och övriga kroniska sår. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: PROMO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 Jun 2022 | Promore Pharma

BioStock: Sista klinikbesöket genomfö…

Läs hela intervjun med Margit Mahlapuupå biostock.se: https://www.biostock.se/2022/06/sista-klinikbesoket-genomfort-i-promore-pharmas-ensereptide-studie/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jun 2022 | Promore Pharma

BioStock: Last clinic visit completed…

Read the full article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/06/last-clinic-visit-completed-in-promore-pharmas-ensereptide-study/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharma's Q1…

Read the full article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/05/promore-pharmas-q1-characterised-by-study-progress/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharmas Q1 präglat…

Läs hela intervjun med Promore Pharmas vd Jonas Ekblompå biostock.se: https://www.biostock.se/2022/05/promore-pharmas-q1-praglat-av-studieavancemang/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharma vill påskynda…

Läs hela intervjun med Promore Pharmas vd Jonas Ekblompå biostock.se ( https://www.biostock.se ): https://www.biostock.se/2022/05/promore-pharma-vill-paskynda-lakning-av-venosa-bensar/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharma aims to…

Read the whole interview with Promore Pharma’s CEO Jonas Ekblom at biostock.se ( https://www.biostock.se/en/ ): https://www.biostock.se/en/2022/05/promore-pharma-aims-to-accelerate-healing-of-venous-leg-ulcers/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharma's phase II…

Read the full article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2022/04/promore-pharmas-phase-ii-study-running-according-to-plan/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Apr 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharmas fas II-studie…

Läs hela artikelnpå biostock.se: https://www.biostock.se/2022/04/promore-pharmas-fas-ii-studie-pagar-planenligt/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2022 | Promore Pharma

BioStock Studio: Promore Pharma om fas…

Se hela intervjun med Promore Pharmas vd Jonas Ekblompå biostock.se: https://www.biostock.se/2022/03/biostock-studio-promore-pharma-om-fas-ii-studie/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Feb 2022 | Promore Pharma

BioStock: Promore Pharma inleder…

Läs hela intervjun med Jonas Ekblompå biostock.se ( https://www.biostock.se ): https://www.biostock.se/2022/02/promore-pharma-inleder-patientrekrytering/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3