AFFÄRSIDÉ

Promore Pharmas verksamhet är inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel vilket innefattar behandling utav sårvård som senreperation, venösa bensår, diabetesfotsår och övriga kroniska sår. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: PROMO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 27 Jun 2023 | Promore Pharma

Kommuniké från Promore Pharma AB:s å…

Promore Pharma AB höll under tisdagen den 27 juni 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2023 | Promore Pharma

Report from the Annual General Meeting…

Promore Pharma AB, reg. no. 556639-6809, held its AGM on Tuesday, 27 June 2023. The main resolutions passed at the meeting were as follows. More detailed information about the contents…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Promore Pharma

Promore Pharma reduces costs and…

STOCKHOLM, June 22, 2023 — Promore Pharma AB comments today that a number of measures have been taken to reduce the Company’s costs, which includes the discontinuation of the ensereptide…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Promore Pharma

Promore Pharma minskar kostnader och…

STOCKHOLM, 22 juni 2023 — Promore Pharma AB kommenterar idag att ett antal åtgärder har vidtagits för att minska Bolagets kostnader, vilket inkluderar nedläggningen av projektet ensereptide och uppsägning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Promore Pharma

Promore Pharmas stämmohandlingar…

STOCKHOLM, 25 maj 2023 – Samt samtliga handlingar för årsstämman finns nu tillgängliga på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns sedan tidgiare tillgänglig som PDF-version på bolagets hemsida under: https://www.promorepharma.com/sv/arsstamma-2023/ Stämmohandlingar, inklusive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Promore Pharma

Promore Pharma’s AGM related Documents…

STOCKHOLM, 25 May, 2023 – All AGM related documents are now available on the Company’s website. The annual report has previously been published in PDF format on the Company’s website…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | Promore Pharma

Delårsrapport januari – mars 2023

January-March Net sales amounted to MSEK 0 (0). Net loss was MSEK -7.1 (-8.4), corresponding to earnings per share of SEK -0.12 (-0.14). Cash flow after financing activities amounted to…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 May 2023 | Promore Pharma

Interim report January - March 2023

January-March Net sales amounted to MSEK 0 (0). Net loss was MSEK -7.1 (-8.4), corresponding to earnings per share of SEK -0.12 (-0.14). Cash flow after financing activities amounted to…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Promore Pharma

Promore Pharma’s Annual Report 2022

STOCKHOLM, 9 May, 2023 – The 2022 Annual report of Promore Pharma AB (publ) is now available on the Company’s website. The annual report is available in PDF format on…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Promore Pharma

Promore Pharmas årsredovisning för…

STOCKHOLM, 9 maj 2023 – Årsredovisningen för Promore Pharma AB (publ) avseende 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida Årsredovisningen, som endas publiceras på engelska, finns tillgänglig som PDF-version på…

Läs hela nyheten