OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 27 Jul 2023 | Intellego Technologies

Intellegos höjer finansiella mål för…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) meddelar att verksamheten utvecklas över förväntan och höjer därför de finansiella målen för 2023. – Baserat på utvecklingen under 2023 ser vi att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jul 2023 | Intellego Technologies

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 augusti 2023 kl. 10:00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jul 2023 | Intellego Technologies

Ändringar i styrelsen för Intellego…

Björn Wetterling och Anders Ardstål har meddelat att de på egen begäran önskar lämna sina uppdrag som styrelseordförande respektive styrelseledamot i Intellego Technologies AB (publ) (”Bolaget”). Björn och Anders kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2023 | Intellego Technologies

Intellego genomför en riktad nyemission…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jul 2023 | Intellego Technologies

Intellego får order från HAI, USA, vä…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) får en order från LOI-partnern HAI Solutions (”HAI”) i USA på 10 miljoner USD. Ordern avser det av Intellego nyutvecklade fotokromatiska bläck som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2023 | Intellego Technologies

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Intellego Technologies AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 7 juli 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställd i Bolaget bestående av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Intellego Technologies

Intellego i slutförhandling om förvä…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Intellego Technologies

Intellegos omsättning väntas uppgå…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) meddelar att preliminära siffror för det andra kvartalet 2023 visar att nettoomsättningen för koncernen uppgår till cirka 45 miljoner SEK (8,8 MSEK) med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2023 | Intellego Technologies

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 juli 2023 kl. 10.00 på Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8 i Stockholm. Rösträttsregistrering…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2023 | Intellego Technologies

Intellego får order värd ca 60 MSEK

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har fått en order från Radical Clean Solutions värd cirka 60 miljoner SEK. Radical Clean Solutions är ett amerikanskt bolag inom desinfektionsindustrin. Ordern…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 May 2024 | Årsstämma 2023
27 May 2024 | Årligutdelning
26 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3