OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 27 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellegos dosimeter testas av lä…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har under en period samarbetat med ett företag vars kunder är producenter av bland annat läkemedel. Producenten av läkemedlen har nu utvärderat Intellegos…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellegos CMO avgår,…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) informerar marknaden att bolagets nyligen tillsatte CMO, Ronja Koepke, sagt upp sig från tjänsten. En process för att rekrytera en ersättare inleds omedelbart.…

Läs hela nyheten
Analyser | 20 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellego tillsätter Ronja Koepke som…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tillsätter Ronja Koepke som ny CMO för koncernen med ansvar för bolagets totala marknadsföring. Ronja Koepke påbörjar tjänsten omgående. Ronja Koepke bor i…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellego uppdaterar om LOI med globalt…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingick i januari 2022 ett icke exklusivt LOI med en av världens största producenter av artificiellt solljus, och som har ett omfattande globalt…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellego sluter exklusiv ö…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) ingår en exklusiv överenskommelse med samma europeiska bolag inom UV-härdning som LOI tecknades med i oktober 2021. Överenskommelsen gäller att LOI-partnern ska avropa…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Jan 2023 | Intellego Technologies

Konvertibelägare påkallar konvertering…

Det konvertibla lånet om totalt 6 miljoner SEK som Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) erhållit från Exelity AB och JEQ Capital AB (”konvertibelägarna” eller ”Långivarna”), vilket kommunicerades till…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | Intellego Technologies

Rättelse: Felaktig MAR-etikett i…

Intellego Technologies utfärdar rättelse av det pressmeddelande som publicerades den 12 januari 2023 kl 17:32. Rättelse avser att pressmeddelandet var felaktigt märkt med MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. MAR-etiketten…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | Intellego Technologies

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 januari 2023 kl. 14.00 på Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18 i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl.…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellegos styrelse beslutar om riktad…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellego ingår samarbetsavtal med…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) tecknar samarbetsavtal med det kinesiska UV-företaget Foshan Comwin Light & Electricity Co (”Comwin”). Inom ramen för samarbetet åtar sig Comwin att lägga orders…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Jan 2023 | Extrastämma 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3