OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB: Gårdschips ut…

Den nya produktionslinan planeras vara i full drift under första kvartalet 2023. Arbetet med installation pågår för fullt i Laholm. ”Vårt kapacitetstak är nått och behovet av att ytterligare investera…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB: Äntligen…

Exotic Snacks har följt utvecklingen av cashewnötter och såg tidigt den ökande trenden för i Sverige äter vi cashewnötter som aldrig förr. Företaget har haft en fin försäljningsutveckling av cashewnötter.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jan 2023 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB: Somrigt,…

Gårdschips fortsätter att utveckla segmentet premiumchips och lyfter smakupplevelsen ytterligare med två nya smaker, Gårdschips Mozzarella Balsamico – Limited Edition och Gårdships Havssalt räfflade. Lansering i svenska dagligvarubutiker under vecka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Nov 2022 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB: Delårsrapport…

Tredje kvartalet juli – september 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 2,4 % till 84 MSEK jämfört med 82 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 39,6 % (43,1 %).…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB (publ) Delå…

Andra kvartalet april – juni 2022 Nettoomsättningen för kvartalet ökade 1 % till 85,9 MSEK jämfört med 84,8 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 35,3 % (43,1 %).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jul 2022 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB (publ): Ledande…

På årsstämman den 8 juni 2022 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Exotic Snacks AB för vidareöverlåtelse till marknadsvärde till ledande befattningshavare inom Bolaget. Varje…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2022 | Premium Snacks Nordic

Kommuniké från årsstämma 2022 i…

Magnus Agervald valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 4 159 485 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 31% av rösterna. Stämman beslutade fastställa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2022 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB (publ): Delå…

Första kvartalet januari – mars 2022 Nettoomsättningen för kvartalet minskade 7 % till 70,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK för samma period 2021. Bruttomarginalen minskade till 39,5 % (41,5 %).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2022 | Premium Snacks Nordic

Premium Snacks Nordic AB (publ)…

Premium Snacks Nordics Årsredovisning 2021 finns att tillgå i sin helhet på företagets hemsida.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Premium Snacks Nordic

Kallelse till årsstämma 2022 i Premium…

Datum:        8 juni 2022 Tid:                11:00. Lokalen öppnas för registrering kl 10:45.  Registrering måste ha skett före kl 11:00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats:            Premium Snacks…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022