AFFÄRSIDÉ

Acousorts verksamhet finns inom medicinteknik. Bolaget har en utvecklad plattformsteknologi som intriktar sig mot akustofores som med hjälp av ultraljud analyserar och separerar biologiska cellers sammansättning.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACOU

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 7 Aug 2023 | AcouSort

AcouSort invited to give a lecture at…

The opportunity to give an invited lecture at an event like acoustofluidics is a significant recognition of AcouSort’s commercial as well as scientific contribution to the field. AcouSort is relentlessly…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Aug 2023 | AcouSort

AcouSort inbjudet att föreläsa på…

Möjligheten att hålla en föreläsning vid ett evenemang som acoustofluidics är ett betydande erkännande av AcouSorts såväl kommersiella som vetenskapliga bidrag till fältet. AcouSort arbetar oupphörligt för att etablera akustofluidik…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2023 | AcouSort

AcouSort: Cell therapy collaboration…

The continued collaboration aims to in more detail explore the robustness and adaptability of AcouSort’s AcouWash technology for the partner’s specific application and is an important step towards the development…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2023 | AcouSort

AcouSort: Cellterapisamarbetet med ett…

Det fortsatta samarbetet syftar till att mer i detalj utforska robustheten och anpassningsförmågan hos AcouSorts AcouWash-teknologi för partnerns specifika applikation och är ett viktigt steg mot utvecklingen av OEM-komponenter till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | AcouSort

AcouSort strengthens its R&D…

As Director of Research and Technology, Henrik will be responsible for AcouSort’s Research projects. Primary focus will be on managing research activities aimed at further developing and applying AcouSort’s core…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | AcouSort

AcouSort stärker sin FoU-kapacitet…

Som chef för forskning och teknik kommer Henrik att ansvara för AcouSorts forskningsprojekt. Primärt fokus kommer att ligga på att hantera forskningsaktiviteter som syftar till att vidareutveckla och tillämpa AcouSorts…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2023 | AcouSort

Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort…

AcouSort möjliggör automatiserad provberedning med hjälp av sin unika ljudvågsteknologi, vilket få eller inga aktörer kan göra i dagsläget. Under år 2023 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2023 | AcouSort

AcouSort continues its strategic…

The unique pre-focusing feature of the modified AcouWash 2 system enables high-precision separation and will be used to extract CTC from patient samples in a project at Lund University. The…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2023 | AcouSort

AcouSort fortsätter sitt strategiska…

Den unika förfokuseringsfunktionen i det modifierade AcouWash 2-systemet möjliggör högprecisions-separation och kommer att användas för att extrahera CTC från patientprover i ett projekt vid Lunds universitet. Högprecisionskapaciteten möjliggör en rad…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | AcouSort

Analyst Group: Analyst Group kommenterar…

AcouSort publicerade den 31 maj 2023 bolagets delårsrapport för Q1-23. Läs Analyst Groups rapportkommentar här Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
27 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
26 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024