AFFÄRSIDÉ

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den gör av med.

 

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SOLT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 12.7 40.1 49.3 47.5
Rörelseresultat (MSEK) -11 -12 -19 -15.9
Årets resultat (MSEK) -11.2 -11.1 -14.9 -19.3
Balansomslutning (MSEK) 15.6 61.8 185.5 336.3
Eget Kapital (MSEK) 10.8 45.8 93.8 157.1
Antal anställda 22 30 33 28

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 20 May 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy: SolTechs dotterbolag,…

ASAB: s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och förvaltas av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”. Medtaget förvärvet av den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy: SolTechs Kinaverksamhet…

Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 184 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy Sweden AB (publ)…

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com  Om SolTech Energy Sweden AB (publ)SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2019 | SolTech Energy

Offentliggörande av prospekt avseende f…

Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) (”SolTech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 2 maj 2019. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: Fler fö…

SolTech levererade totala intäkter om 56,4 miljoner kronor under kv1 2019, över vår förväntan om cirka 50,4 miljoner kronor. Tillväxt­en var till stor del hänförbar till för­värv vars intäktsbidrag var…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy Sweden AB (publ) genomfö…

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | SolTech Energy

Kallelse till årstämma i SolTech…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 maj 2019 (för förvaltarregistrerade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Apr 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy: SolTechs Kinaaffär på…

–    SolTechs kinesiska dotterbolag ASRE’s affärsmodell påverkas inte av att prismekanismen justeras för elnätshandlad solkraft eftersom ASRE säljer sin el direkt till sina kunder –    De genomförda förändringarna gäller s.k ”feed in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy: SolTechs dotterbolag…

Karlskrona Solpark är Sveriges första solcellsanläggning på en igenfylld soptipp. På detta sätt produceras grön solenergi på annars obrukbar mark. Solcellsanläggningen byggs i etapper och beräknas bli på 6 megawatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2019 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: Slår fö…

ASAB emitterar nya gröna seniora säkerställda obligationslån. Likviden kommer att användas för att slutbetala en befintlig solenergiportfölj samt att återbetala en obligation, SOLT1. Detta var väntat och förändrar inte vår…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Feb 2019 | Bokslutskommuniké date
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner