hello

AFFÄRSIDÉ

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den gör av med.

 

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SOLT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 12 Jan 2023 | SolTech Energy

Boxflow och Soltech utvecklar…

Nu utvecklar logistikaktören Boxflow och solenergibolaget Soltech Energy Solutions en optimerad teknisk lösning och affärsmodell för logistikbranschen genom konceptet Greenbox Energy. Den gröna helhetslösningen inrymmer solceller, energilager och en tillhörande…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | SolTech Energy

Boxflow and Soltech develop energy…

The logistics operator Boxflow and the solar energy company Soltech Energy Solutions are developing an optimized technical solution and business model for the logistics industry through the Greenbox Energy concept.…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltech's Spanish subsidiary has…

Sud Renovables became the Soltech group’s first subsidiary in the Spanish solar energy market when they were acquired this summer. Now they have built what is the largest rooftop solar…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltechs spanska dotterbolag har…

Sud Renovables blev Soltechkoncernens första dotterbolag på den spanska solenergimarknaden när de förvärvades i somras. Nu har det spanska solenergibolaget uppfört det som är den största takplacerade solcellsanläggningen i Katalonien.…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltechs dotterbolag 365zon får…

Soltechs dotterbolag i Nederländerna, 365zon, har tagit en ny order. Avtalet är med en medlemsorganisation för hyresvärdar som innebär att bolaget kommer att installera solceller åt cirka 2 500 hyreslägenheter…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltech's subsidiary 365zon receives…

Soltech’s subsidiary in the Netherlands, 365zon, has a new order, an extensive agreement with a housing cooperative for landlords which means that the company will install solar solutions on the…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltechs nederländska dotterbolag…

365zon är Soltechkoncernens första bolag i Nederländerna och förvävades i april i år. Nu har bolaget vunnit en auktion för Nederländernas största organisation för husägare, Vereniging Eigen Huis. Det vunna…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltech's Dutch subsidiary 365zon wins…

365zon is the Soltech Group’s first subsidiary in the Netherlands and was acquired in April this year. The company has won an auction for the Netherlands’ largest organization for homeowners,…

Läs hela nyheten
Analyser | 8 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltech i solenergisatsning med…

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions utvecklar storskaliga energilösningar för fastighetsägare. Nu ska bolaget hjälpa den snabbväxande logistikfastighetsaktören Logicenters med sju nya takplacerade solcellsanläggningar runtom i Sverige. Det totala ordervärdet för avtalen…

Läs hela nyheten
Analyser | 8 Dec 2022 | SolTech Energy

Soltech in solar energy venture with…

Soltech company Soltech Energy Solutions develops large-scale energy solutions for property owners. The company will now help the fast-growing logistics real estate owner and developer Logicenters with seven new rooftop…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3