hello

AFFÄRSIDÉ

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den gör av med.

 

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SOLT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 12.7 40.1 49.3 47.5
Rrelseresultat (MSEK) -11 -12 -19 -15.9
rets resultat (MSEK) -11.2 -11.1 -14.9 -19.3
Balansomslutning (MSEK) 15.6 61.8 185.5 336.3
Eget Kapital (MSEK) 10.8 45.8 93.8 157.1
Antal anstllda 22 30 33 28

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 1 Dec 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: Stärker…

Svenska verksamheten växer hela 162 procentSoltech stänger böckerna för ytterligare ett starkt kvartal som präglas av tillväxt. Totala intäkter under kvartalet uppgår till 267,2 miljoner kronor (127,2), en ökning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Aug 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: Fyller p…

Fortsatt stark tillväxt med dubblering i Sverige Soltech rapporterar ett andra kvartal präglat av tillväxt och fortsätter därmed på den starka inledningen på året. De totala intäkterna för koncernen uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Aug 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden kommentar…

Soltech Energy fyller på kassan inför accelererad tillväxt I syfte att möjliggöra den aggressiva tillväxtplanen som bolaget befinner sig i har Soltech beslutat att genomföra en företrädesemission om totalt 247…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden, kommentar…

Förvärvsresan växlar upp Soltech Energys aggressiva tillväxtstrategi har tydligt växlat upp i storlek i samband med de senaste förvärven. Under första kvartalet förvärvades Provektor, ett elteknikföretag med omkring 130 anställda.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: Stark…

Stark tillväxt fortsätter trots lågsäsong och pandemiFörsta kvartalet fortsätter i samma starka tillväxttema som tidigare för Soltech, där koncernens intäkter ökar totalt 175 procent till 145,2 miljoner kronor (52,8). Särskilt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden, kommentar…

Starkt momentum i förvärvsstrategin I linje med Soltechs aggressiva förvärvsstrategi har bolaget nu släppt sitt senaste förvärv – Provektor Sweden AB. Provektor, grundat 1949, är Skaraborgs största privatägda elteknikbolag och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Feb 2021 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: Ambitiö…

Uppnår målet om 500 miljoner kronor i intäkter Soltech Energy rapporterar i sitt bokslut intäkter på 159,3 miljoner kronor årets sista kvartal, vilket innebär en ökning med 136 procent. Detta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Nov 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden:Växer med…

Synergier tydliga i en snabbt växande koncern Soltech koncernen växer snabbt och det blir allt mer uppenbart de stora synergieffekter som håller på att utvecklas mellan bolagen. Ett tydligt exempel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Oct 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: "…

Den 10:e september annonserade Soltech Energy resultatet av sin företrädesemission, som övertecknades med hela 590 procent. Till följd av den kraftiga överteckningen och det stora intresset emitterades ytterligare 3,84 miljoner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Aug 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: ""Förvä…

Omsättning prognostiseras öka Tillväxten under 2020 har hittills varit stark och det finns inga indikationer på att tredje kvartalet kommer vara annorlunda. Förvärven förväntas bidra med totalt mellan 150-200 miljoner…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
22 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3