hello

AFFÄRSIDÉ

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den gör av med.

 

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SOLT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | SolTech Energy

Soltechbolagen Takab i Falun och E-…

Nu ska två Soltechbolag, Takab i Falun och borlängebaserade E-Mobility, gemensamt utföra flera uppdrag åt bostadsrättsföreningar i Rättvik och Avesta. Uppdragen består av takrenovering, plåtarbete, IMD-lösningar* samt ca 1 500…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | SolTech Energy

Soltech companies Takab i Falun and E-…

Two Soltech companies, Takab i Falun and Borlänge-based E-Mobility, will jointly carry out several assignments for tenant-owner associations in Rättvik and Avesta. The assignments consist of roof renovation, sheet metal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2023 | SolTech Energy

Construction started for Soltech's own…

The construction has started for the Soltech Group’s own solar park – Öringe Solpark. It is situated in Getinge in Halmstad municipality. The subsidiary Soltech Energy Solutions carries out the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2023 | SolTech Energy

Byggstart för Soltechs egna solpark p…

Nu har de första spadtagen tagits och startskottet har gått för Soltechkoncernens egna solpark – Öringe Solpark. Den uppförs i Getinge i Halmstads kommun av dotterbolaget Soltech Energy Solutions. Platsen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2023 | SolTech Energy

Soltech Energy förvärvar resterande 30…

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 11 juli förvärvat 30 procent av aktierna i dotterbolaget Takorama. Soltech Energy äger nu 100 procent av bolaget och förvärvet av de resterande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2023 | SolTech Energy

Soltech Energy acquires the remaining 30…

Soltech Energy Sweden AB (publ) has on July 11 acquired 30 percent of the shares in the subsidiary Takorama. Soltech Energy now owns 100 percent of the company and the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | SolTech Energy

Soltech initiates process to identify…

Soltech Energy’s subsidiary Soltech Energy Solutions has commissioned an international, reputable financial advisor to identify investors for a majority of the solar park project portfolio of more than 1,000 MWp…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jul 2023 | SolTech Energy

Soltech inleder process att identifiera…

Soltech Energys dotterbolag Soltech Energy Solutions har givit en internationell, välrenommerad finansiell rådgivare i uppdrag att identifiera investerare till majoriteten av den solparksportfölj på överstigande 1 000 MWp som bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2023 | SolTech Energy

Soltech Energy acquires 100% of the…

On July 5, Soltech Energy Sweden AB (publ) acquired 100 percent of the shares in Tekniska lösningar i Täby AB (Tlab) with entry on July 6, 2023. The company has…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2023 | SolTech Energy

Soltech Energy förvärvar 100% av…

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 5 juli förvärvat 100 procent av aktierna i Tekniska lösningar i Täby AB (Tlab) med tillträde den 6 juli 2023. Bolaget omsätter ca…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
21 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Årligutdelning
27 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3