hello

AFFÄRSIDÉ

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och privata. SolTechs vision är att varje fastighet ska producera mer energi än vad den gör av med.

 

Bransch: Energi
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: SOLT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 12.7 40.1 49.3 47.5
Rrelseresultat (MSEK) -11 -12 -19 -15.9
rets resultat (MSEK) -11.2 -11.1 -14.9 -19.3
Balansomslutning (MSEK) 15.6 61.8 185.5 336.3
Eget Kapital (MSEK) 10.8 45.8 93.8 157.1
Antal anstllda 22 30 33 28

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 26 Aug 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Analysguiden: ""Förvä…

Omsättning prognostiseras öka Tillväxten under 2020 har hittills varit stark och det finns inga indikationer på att tredje kvartalet kommer vara annorlunda. Förvärven förväntas bidra med totalt mellan 150-200 miljoner…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Aug 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Soltech Energy…

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Soltech den 21/8 2020 publicerade sin delårsrapport för perioden januari – juni 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig på www.soltechenergy.com. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Aug 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Soltech Energy Sweden AB…

VD kommentar: Världen har upplevt ett omtumlande kvartal och jag är stolt över att våra dotterbolag levererar så stark tillväxt. Soltech är inne i en expansiv fas och jag ser…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Aug 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Soltech Energy Sweden AB…

För mer information kontakta:  Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com  Om Soltech Energy Sweden AB (publ) Soltech är en helhetsleverantör som både…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Aug 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Soltech Energy Sweden AB…

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jul 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Advanced Soltechs ASRE…

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar: – Vi är glada och stolta över denna mycket stora affär som är vår näst största hittills. Storleksmässigt kan denna takbaserade anläggning om 11…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Advanced Soltechs ASRE f…

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 446 250 kWh och kunden köper elektriciteten som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE uppgår till cirka 2,4 MSEK och byggstart planeras…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jul 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Soltechs dotterbolag…

Exempel på tagna affärer eller avtal är följande: Swede Energy har tecknat ett ramavtal med Bergendahl Food som består i att förse lagerfastigheter och City Gross-butiker med grön el från solceller.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jun 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Kommuniké från årsst…

Fastställande av resultaträkning och balansräkning Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2019. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2019 samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jun 2020 | SolTech Energy

SolTech Energy: Lösen av Soltech Energy…

Vid en extra bolagsstämma i Soltech den 9 mars 2015beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för Bolagets anställda om maximalt 1 927 720 teckningsoptioner. Varje teckningsoption som betalats med 1,56 – 2,20…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 Feb 2019 | Bokslutskommuniké date
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
28 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Årligutdelning
22 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
24 Jun 2020 | Årsstämma 2019
25 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
12 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner