hello

AFFÄRSIDÉ

Irisity erbjuder och utvecklar säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: IRIS
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 16 Nov 2022 | Irisity

Penser Access: Flertalet utmaningar fram…

Rapport i linje med tidigare vinstvarning Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 13,3 mkr, vilket motsvarar en negativ tillväxt om 24%. Bolaget ser framför allt tre orsaker till den svaga utvecklingen.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) reports a quarter…

The CEO comments on the third quarter: Irisity continues to focus on large international customers and long-term projects. In the third quarter several agreements were postponed to subsequent period. The…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB (publ) rapporterar ett…

VD kommenterar tredje kvartalet: Irisity fortsätter att fokusera på stora internationella kunder och långsiktiga projekt. Under tredje kvartalet har flera avtal skjutits upp till efterföljande period. Kvartalet belastades även av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Nov 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity has signed an MOU…

NEXT50, the joint venture between G42 and ADQ, is a leader in the UAE of Industrial AI and at the forefront of Abu Dhabi’s ambitious technology vision, deploying AI to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity takes out a loan…

The loan facility shall be used to strengthen the company’s liquidity reserve and for general company purposes which may include working capital and investments. Loans taken out under the loan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Irisity upptar lå…

Lånefaciliteten ska användas för att stärka bolagets likviditetsreserv och för allmänna bolagsändamål som kan inkludera rörelsekapital och investeringar. Upptagna lån under lånefaciliteten har en löptid om 36 månader och löper…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Financial update before…

The company expects a fourth quarter with sales exceeding last year’s fourth quarter as well as previous quarters this year. The above figures are preliminary, the financial report for Q3…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Marcus Bäcklund slutar som…

Under Marcus ledarskap har Irisity haft en stark utveckling och blivit en ledande internationell aktör inom AI-baserad analys för säkerhet. Styrelsen inleder nu rekryteringsprocessen för att finna en ny VD.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Marcus Bäcklund will step…

During Marcus’ leadership, Irisity has had a strong development and has become a leading international player in AI-based analytics for security. The board is now starting the recruitment process to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Oct 2022 | Irisity

Irisity AB: Finansiell uppdatering infö…

Bolaget förväntar sig ett fjärde kvartal med försäljning överstigande föregående års fjärde kvartal liksom tidigare kvartal detta år. Ovanstående siffror är preliminära, den finansiella rapporten för Q3 publiceras enligt den…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022