AFFÄRSIDÉ

I-Tech AB är ett bioteknikföretag med säte i Mölndal, som äger alla IP- och regleringsrättigheter mot antifouling-agenten Selektope® (generiskt namn, medetomidin). I-Tech kontrollerar även den största och mest effektiva källan till medetomidinproduktion.

Bransch: Material
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: ITECH
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 5.1 17 17.9
Rrelseresultat (MSEK) -8.2 -6.8 -7.4
rets resultat (MSEK) -8.6 -7.1 -8.4
Balansomslutning (MSEK) 49.3 60.8 59.9
Eget Kapital (MSEK) 37.1 34.9 37
Antal anstllda 4

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 12 May 2022 | I-Tech

Kommuniké från årstämma 2022 i I-…

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med avgiven årsredovisning. Årsstämman godkände styrelsens förslag…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2022

Summary of the period ” Increased profit and improved profitability in a quarter with unchanged net sales ” Net turnover for the first quarter amounted to 14 478 (14 458)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

Sammanfattning av perioden ” Ökad vinst och förbättrad lönsamhet i ett kvartal med oförändrad omsättning” Nettoomsättningen för perioden uppgick till 14 478 (14 458) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2022 | I-Tech

Kallelse till Årsstämma i I-Tech AB

Poströstning ersätter fysisk stämma Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Apr 2022 | I-Tech

I-Tech's Annual Report 2021 is now…

I-Tech AB (publ) has published its Annual Report for 2021. For additional information, please contact:Philip Chaabane, CEOM: +46 073-910 37 08E: philip.chaabane@i-tech.se About I-Tech AB I-Tech is a biotechnology company that…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Apr 2022 | I-Tech

I-Techs årsredovisning för 2021 är nu…

I-Tech AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta:Philip Chaabane, VDM: +4673-910 37 08E: philip.chaabane@i-tech.se Om I-Tech (publ) I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Year-end report 2021

Summary of the period ” Strong development of customer base contributes to improved operating result ” Net turnover for the fourth quarter amounted to 11 813 (11 188) kSEK, corresponding…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2021…

Sammanfattning av perioden ” Stark utveckling av kundbasen bidrar till förbättrat resultat ” Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 11 813 (11 188) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 6…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Nov 2021 | I-Tech

I-Techs valberedning utsedd

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, val av revisorer och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Oct 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2021…

Summary of the period ” Positive result with a strong contribution from a growing customer base ” Net turnover for the period amounted to 13 811 (11 956) kSEK, corresponding…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 May 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
3 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
9 May 2022 | Årligutdelning
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
21 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3