AFFÄRSIDÉ

I-Tech AB är ett bioteknikföretag med säte i Mölndal, som äger alla IP- och regleringsrättigheter mot antifouling-agenten Selektope® (generiskt namn, medetomidin). I-Tech kontrollerar även den största och mest effektiva källan till medetomidinproduktion.

Bransch: Material
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: ITECH
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 18 Nov 2022 | I-Tech

I-Techs valberedning utsedd

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, val av revisorer och…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Nov 2022 | I-Tech

Redeye: I-Tech - Q3 Review – Increased…

Redeye updates its estimates on the back of I-Tech’s Q3’22 report, beating our estimates again. In this update, we increase our expectations on profitability for Q4’22 as well as 2023-2024.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Oct 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2022

Summary of the period ” Strong growth with Asia as the driving force ”     Net sales for the period amounted to 21,277 (13,811) kSEK, which corresponds to a sales…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Oct 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2022

Sammanfattning av perioden ” På stark frammarsch med Asien som draglok ”     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 277 (13 811) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 54…

Läs hela nyheten
Analyser | 31 Aug 2022 | I-Tech

Redeye: I-Tech - Solid Momentum Ahead of…

Redeye updates its estimates on the back of I-Tech’s Q2’22 report, beating our estimates across the board. In this update, we raise our expectations on sales and profitability throughout 2022,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | I-Tech

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare…

I-Tech AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande text skulle ha varit med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | I-Tech

Correction - missing MAR label in…

I-Tech AB (publ) issues a correction to the press release that was published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2022

Summary of the period ” Record strong sales with increased profitability ”     Net turnover for the first quarter amounted to 17 654 (12 819) kSEK, corresponding to an increase…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022

Sammanfattning av perioden ” Rekordstark försäljning med ökad lönsamhet ”     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 654 (12 819) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 38 (-21) %. Rörelseresultatet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2022 | I-Tech

Kommuniké från årstämma 2022 i I-…

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med avgiven årsredovisning. Årsstämman godkände styrelsens förslag…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2