AFFÄRSIDÉ

I-Tech AB är ett bioteknikföretag med säte i Mölndal, som äger alla IP- och regleringsrättigheter mot antifouling-agenten Selektope® (generiskt namn, medetomidin). I-Tech kontrollerar även den största och mest effektiva källan till medetomidinproduktion.

Bransch: Material
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: ITECH
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 5.1 17 17.9
Rörelseresultat (MSEK) -8.2 -6.8 -7.4
Årets resultat (MSEK) -8.6 -7.1 -8.4
Balansomslutning (MSEK) 49.3 60.8 59.9
Eget Kapital (MSEK) 37.1 34.9 37
Antal anställda 4

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 7 Dec 2018 | I-Tech

Penser Access: I-TECH - Bioteknik som…

Läs den fullständiga analysen:  https://epaccess.penser.se/analys/bioteknik-som-revolutionerar-sjofarten-2/ (https://drive.google.com/file/d/15yVKzHJFu0emVwZS22t4sskTvYnCIrS5/view?usp=sharing) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Nov 2018 | I-Tech

I-Tech erhåller order på 36 miljoner…

Leveranser kommer att ske globalt till samtliga nyckelmarknader och avrop sker beroende på rådande efterfrågan från varje region. Ordern avser leveranser under kalenderåret 2019 och speglar den ökade efterfrågan på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Nov 2018 | I-Tech

3-årsresultaten bevisar Selektopes goda…

Team Calypso, en kemikalie- och produkt-tanker med 46,067dwt, som ägs och drivs av rederiet Team Tankers International Ltd, dockade vid Sembcorps-varvet i Singapore i november 2015 för planerat underhåll (bl.a.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Oct 2018 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2018

Summary of the period ”Sustained high demand along with planned implementation of a new production process” Net turnover for the period amounted to 4 993 (5 569) kSEK, which corresponds…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Oct 2018 | I-Tech

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Sammanfattning av perioden ”Bibehållen hög efterfrågan tillsammans med planenlig implementation av en ny produktionsprocess” Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 993 (5 569) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -10…

Läs hela nyheten
Rapporter | 29 Aug 2018 | I-Tech

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

Sammanfattning av perioden ”Levererade volymer nådde en toppnotering under perioden och under första halvåret var levererade volymer i paritet med helåret 2017”  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 9 270 (4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2018 | I-Tech

I-Tech sets its sights on large-scale…

Within an agreed timetable, I-Tech and its potential manufacturing partner aim to optimize and adapt I-Tech processes for production of Selektope® at scale at an existing plant. The development program…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2018 | I-Tech

I-Tech initierar utvecklingsprogram för…

Inom en överenskommen tidshorisont eftersträvar I-Tech och dess potentiella tillverkningspartner att optimera och anpassa tillverkningsprocessen av Selektope® vid deras befintliga anläggning. Utvecklingsprogrammet är strategiskt viktigt för I-Tech eftersom det stödjer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2018 | I-Tech

I-Tech emitterar 256 272 aktier inom…

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”) har EPB haft möjlighet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jun 2018 | I-Tech

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i…

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner