AFFÄRSIDÉ

I-Tech AB är ett bioteknikföretag med säte i Mölndal, som äger alla IP- och regleringsrättigheter mot antifouling-agenten Selektope® (generiskt namn, medetomidin). I-Tech kontrollerar även den största och mest effektiva källan till medetomidinproduktion.

Bransch: Material
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: ITECH
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 5.1 17 17.9
Rrelseresultat (MSEK) -8.2 -6.8 -7.4
rets resultat (MSEK) -8.6 -7.1 -8.4
Balansomslutning (MSEK) 49.3 60.8 59.9
Eget Kapital (MSEK) 37.1 34.9 37
Antal anstllda 4

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 2 Nov 2021 | I-Tech

I-Techs valberedning utsedd

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, val av revisorer och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Oct 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2021…

Sammanfattning av perioden ” Positivt resultat med ett starkt bidrag från en växande kundbas ”     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 811 (11 956) TSEK vilket motsvarar en omsätt-…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Oct 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q3 2021…

Summary of the period ” Positive result with a strong contribution from a growing customer base ” Net turnover for the period amounted to 13 811 (11 956) kSEK, corresponding…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2021…

Sammanfattning av perioden ” Positiva nyckelhändelser i en utmanande affärscykel ”     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 12 819 (16 150) TSEK vilket motsvarar en omsättningsminskning med -21 (28)%. Rörelseresultatet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q2 2021…

Summary of the period ” Positive key events in a challenging business cycle ”     Net turnover for the period amounted to 12 819 (16 150) kSEK, corresponding to a…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 May 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2021…

Sammanfattning av perioden ” Starkt kvartal i fortsatt svårbedömd marknad”     Nettoomsättningen för perioden uppgick till 14 458 (13 525) TSEK vilket motsvarar en omsätt- ningsökning med 7 (119)%. Rörelseresultatet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 May 2021 | I-Tech

I-Tech AB (publ) Interim report Q1 2021

Summary of the period ”A strong quarter under difficult to assess market conditions” Net turnover for the period amounted to kSEK 14 458 (13 525), corresponding to an increase in turnover…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2021 | I-Tech

Kommuniké från årstämma 2021 i I-…

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning. Årsstämman godkände styrelsens förslag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2021 | I-Tech

I-Tech AB får en ramorder värd 53 MSEK…

Ordern från Chugoku Marine Paints syftar till att säkra framtida leveranser för befintliga och nyligen introducerade bränslebesparande antifoulingprodukter runt om i världen. Ramordern utgör ett minimi-åtagande för leveranser och specifika…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2021 | I-Tech

I-Tech AB receives a frame order worth…

The order is placed by Chugoku Marine Paints as a measure to secure supply in the expansion of existing and newly introduced fuel saving antifouling products around the world. This…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
24 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
10 May 2019 | Årligutdelning
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
13 May 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
3 May 2021 | Årligutdelning
21 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner