AFFÄRSIDÉ

OptiCept Technologies AB (publ) förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer – Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Bransch: Industri
Marknad: Nasdaq First North
Tickerkod: OPTI
Certified Adviser: Carnegie Investment Bank AB (publ)

 

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept Marknadsuppdatering - Hög…

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, ger en statusuppdatering för OptiCepts aktiviteter inom FoodTech. Vi lägger nu mycket intensiva veckor bakom oss och påbörjar minst lika intensiva veckor med ytterligare införsäljning,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept initiates collaboration in the…

OptiCept has entered into a collaboration and evaluation agreement with a Scandinavian flower importer, one of the major players in the grocery and service trade. An OptiBoost application for cut…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept inleder samarbete i Norden -…

OptiCept ingår samarbets- och utvärderingsavtal med en skandinavisk importör av blommor som är en av de största aktörerna inom dagligvaru- och servicehandeln. En OptiBoost-applikation för snittblommor kommer installeras vid en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jul 2023 | OptiCept Technologies

Marknadsuppdatering - Framgångar inom…

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, ger en statusuppdatering för de prioriterade affärsområdena och OptiCepts övriga aktiviteter. Drygt ett år har passerat sedan jag tillträde som VD för OptiCept Technologies. Med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept - Industrial tests at Dole show…

OptiCept has now completed a first planned test with the juiceCEPT® technology in one of Dole’s production facilities. Very good results have been achieved. In February this year (2023), OptiCept…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jun 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept – Industriella tester hos…

OptiCept har nu genomfört ett första planerat test med juiceCEPT®-teknologin i en av Doles produktionsanläggningar. Mycket goda resultat har uppnåtts. I februari i år (2023) ingick OptiCept ett avtal med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | OptiCept Technologies

New agreement for OptiCept in forest…

CMPC in Chile, after a period of evaluation, has informed OptiCept that they intend to implement the OptiBoost technology in commercial production. OptiCept Technologies has therefore started contract negotiations with…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | OptiCept Technologies

Nytt avtal för OptiCept inom…

CMPC i Chile, har efter en tids utvärdering meddelat OptiCept att man avser implementera OptiBoost-teknologin i kommersiell produktion. OptiCept Technologies har därför inlett kontraktsförhandlingar med CMPC för ett kommersiellt avtal…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept accelererar försä…

För att ytterligare fokusera och stärka den globala kommersialiseringen av OptiBoost har OptiCept omförhandlat sitt partnerskap med Syngenta Flowers och tar över de globala försäljnings- och marknadsföringsinsatserna för OptiBoost-applikationen med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2023 | OptiCept Technologies

OptiCept accelerate sales efforts in…

To further focus and strengthen the global commercialization of OptiBoost, OptiCept has renegotiated its partnership with Syngenta Flowers and takes full control of the global sales and marketing efforts for…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024