AFFÄRSIDÉ

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärlssjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 29 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärlsblodflödet för att utesluta betydande kranskärlssjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ACARIX

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag