hello

AFFÄRSIDÉ

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: AINO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 17.5 22.3 5.5 19.3
Rrelseresultat (MSEK) -0.8 1.6 -6 -31
rets resultat (MSEK) 0.2 1.5 -6 -31.8
Balansomslutning (MSEK) 6 9 63.3 31.4
Eget Kapital (MSEK) 0.4 2 53.3 26.2
Antal anstllda 25 24 27 44

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 16 May 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Delårsrapport…

Expansioner av befintliga avtal och nyemission för tillväxt Januari – Mars 2022 • Omsättningen uppgick till 5 424 (5 770) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -3 722 (-3 570…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Globalt företag…

Ett globalt företag har valt att expandera avtalet med Aino till att gälla hela den svenska verksamheten. Avtalet innefattar ytterligare cirka 3200 licenser. Initiativet syftar till att höja produktiviteten, stötta ledare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Global company…

A global company has chosen to expand the agreement with Aino to apply to the entire Swedish operation. The agreement includes an additional approximately 3,200 licenses. The initiative aims to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Årsredovisning…

Aino Health’s årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats.Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget. För mer information: Jyrki Eklund, VDAino HealthTelefon: +358 40 042 4221 Certified…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ) beslutar om riktad…

Aino Health AB (publ.) (”Aino” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Aino Health

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH…

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, (” Bolaget ”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Aino Health

Förslag till ny styrelseledamot i Aino…

Roland Norberg föreslås nyväljas till styrelseledamot i Aino Health AB vid bolagets årsstämma på måndagen den 23 maj. Styrelsen kommer därmed att bestå av sex ledamöter. Roland Norberg Roland har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Aino utökar…

Stockholm 30 mars: DHL Supply Chain Sweden AB väljer att utöka avtalet med Aino Health till resterande siter i Sverige för att utveckla ledarskapet, minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet hos medarbetarna. …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Aino expands…

Stockholm, Sweden, March 30: DHL Supply Chain Sweden AB chooses to extend the agreement with Aino Health to the remaining sites in Sweden to develop leadership, reduce sick leave and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Centric väljer…

Centric väljer att expandera användningen av HealthManager som SaaS-lösning för att stötta chefer och öka produktivitet samt välbefinnande bland sina medarbetare.  Centric är en global leverantör inom uthyrning av generalister, förmedling av specialister samt outsourcing och systemlösningar inom detaljhandeln.  Centric har sedan tidigare använt HealthManager i den…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

12 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 May 2017 | Årsstämma 2016
17 May 2017 | Årligutdelning 2016
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
3 Oct 2017 | Extrastämma 2017
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 May 2018 | Årsstämma 2017
25 May 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
6 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
14 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
14 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Årligutdelning
20 May 2019 | Årsstämma 2018
12 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
4 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
12 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
14 May 2020 | Årligutdelning
18 May 2020 | Årsstämma 2019
19 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
6 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
2 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
5 May 2021 | Årligutdelning
11 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
17 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
7 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
8 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
9 May 2022 | Årligutdelning
16 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1