hello

AFFÄRSIDÉ

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: AINO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 17.5 22.3 5.5 19.3
Rrelseresultat (MSEK) -0.8 1.6 -6 -31
rets resultat (MSEK) 0.2 1.5 -6 -31.8
Balansomslutning (MSEK) 6 9 63.3 31.4
Eget Kapital (MSEK) 0.4 2 53.3 26.2
Antal anstllda 25 24 27 44

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 1 Jul 2022 | Aino Health

Aino Health i Almedalen: Paneldiskussion…

Aino Health anordnar ett seminarium i Almedalen med en expertpanel på temat: Employee Sustainability – vart är vi påväg? Hur säkrar vi miljontals jobb inom EU, hur skapar vi socialt hållbara…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Kommuniké från…

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll idag den 23 maj 2022 årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Delårsrapport…

Expansioner av befintliga avtal och nyemission för tillväxt Januari – Mars 2022 • Omsättningen uppgick till 5 424 (5 770) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -3 722 (-3 570…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Globalt företag…

Ett globalt företag har valt att expandera avtalet med Aino till att gälla hela den svenska verksamheten. Avtalet innefattar ytterligare cirka 3200 licenser. Initiativet syftar till att höja produktiviteten, stötta ledare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Global company…

A global company has chosen to expand the agreement with Aino to apply to the entire Swedish operation. The agreement includes an additional approximately 3,200 licenses. The initiative aims to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Årsredovisning…

Aino Health’s årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets webbplats.Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget. För mer information: Jyrki Eklund, VDAino HealthTelefon: +358 40 042 4221 Certified…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ) beslutar om riktad…

Aino Health AB (publ.) (”Aino” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad emission av konvertibler till Norberg & Partner Sustainable…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Aino Health

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH…

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, (” Bolaget ”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2022 | Aino Health

Förslag till ny styrelseledamot i Aino…

Roland Norberg föreslås nyväljas till styrelseledamot i Aino Health AB vid bolagets årsstämma på måndagen den 23 maj. Styrelsen kommer därmed att bestå av sex ledamöter. Roland Norberg Roland har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Mar 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Aino utökar…

Stockholm 30 mars: DHL Supply Chain Sweden AB väljer att utöka avtalet med Aino Health till resterande siter i Sverige för att utveckla ledarskapet, minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet hos medarbetarna. …

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2