hello

AFFÄRSIDÉ

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: AINO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Aino Health

Aino Health AB (publ): interim report…

This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Now we have 100 000 subscribers January–June 2023…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Aino Health

Aino Health AB (publ): delårsrapport…

Uppnått 100 000 licenser  Januari – Juni 2023  Omsättningen uppgick till 11 971 (10 409) TSEK Resultatet efter finansiella poster -5 598 (-7 395) TSEK Resultatet per aktie uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | Aino Health

Aino Health AB (publ) offentliggör…

Aino Health AB (publ) offentliggör memorandum avseende företrädesemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Aug 2023 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Företrä…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2023 | Aino Health

Kommuniké från extra bolagsstämma den…

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll extra bolagsstämma måndagen den 12 juni 2023 kl. 16.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Fullständig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2023 | Aino Health

Kommuniké från årsstämma 2023 i Aino…

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (”Bolaget”), höll årsstämma onsdagen den 7 juni 2023, kl. 16.00 i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. Fullständig information…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Aino Health

Aino Health delårsrapport Januari-Mars…

Stark licenstillväxt, Ökad omsättning, Förbättrat resultat, Förbättrat operativt kassaflöde • Omsättningen uppgick till 6 180 (5 424) TSEK • Resultatet efter finansiella poster -2 791 (-3 722) TSEK • Resultatet per aktie uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Aino Health

Aino Health interim report January-march…

Strong license growth, Increased net sales, Improved results, Improved operative cash flow January–March 2023 • Net sales were KSEK 6,180 (5,424) • Profit/loss after financial items was KSEK -2,791 (-3,722) • Earnings per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Aino Health

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AINO…

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 juni 2023 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Aino Health

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AINO HEALTH…

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adressen c/o Hermelin & Friends, Kungsgatan…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3