hello

AFFÄRSIDÉ

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: AINO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Aino Health

Finskt välfärdsområde väljer Aino

Ett finskt välfärdsområde har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt cirka 12 000 licenser. Implementering beräknas ske under slutet av första kvartalet 2023.  “Vi är mycket glada över det stora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Aino Health

Finnish wellbeing services county…

A Finnish wellbeing services county has chosen Aino’s SaaS solution. The agreement contains a total of approximately 12,000 licenses. Implementation is expected to take place at the end of the first…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Aino Health

A leading manufacturing company has…

A leading manufacturing company has chosen Aino’s SaaS solution. The agreement contains a total of 6,000 licenses. Implementation will occur in the first quarter of 2023. ”We are very happy…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Nov 2022 | Aino Health

Ett ledande tillverkningsföretag vä…

Ett ledande tillverkningsföretag har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt 6 000 licenser. Implementering sker under första kvartalet 2023.  “Vi är mycket glada och stolta över att få arbeta med ännu ett ledande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Aino Health

Aino Health (publ): Delårsrapport…

Renodlad satsning på SaaS-plattformen Juli – September 2022 Omsättningen uppgick till 4 839 (5 797) TSEK Resultatet efter finansiella poster -3 127 (-4 786) TSEK Resultatet per aktie uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2022 | Aino Health

Aino Health AB (publ): Aino Health…

This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Streamlined focus on the SaaS platform July –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Aino Health

Finnish City of Kokkola chooses Aino…

Työplus Yhtiöt Oy chooses Aino’s platform to strengthen employees’ sustainability, well-being and productivity with its customer organizations. Työplus Yhtiöt is starting their first pilot implementation with it’s major owner City…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Aino Health

Kokkola Stad i Finland väljer Aino…

Työplus Yhtiöt Oy väljer Ainos plattform för att stärka medarbetarnas hållbarhet, välbefinnande och produktivitet hos sina kundorganisationer. Työplus Yhtiöt startar sin första pilotimplementering med sin storägare Kokkola Stad. Genom partnerskapet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Sep 2022 | Aino Health

Aino Health sluter avtal med Kuopio Stad…

Kuopio Stad väljer Ainos plattform för att stärka medarbetarnas hållbarhet, välbefinnande och produktivitet. Det är en del av stadens långsiktiga strategi att säkra resurser till offentlig service. Avtalet innehåller 4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Sep 2022 | Aino Health

Aino Health concludes an agreement with…

City of Kuopio chooses Aino’s platform to strengthen Employee Sustainability, well-being and Human Capital productivity. It is part of the city’s long-term strategy to secure resources for public services. The…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1