hello

AFFÄRSIDÉ

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: AINO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Aino Health

Another Finnish municipality,…

Another Finnish municipality, Lapinlahden kunta, has chosen Aino’s SaaS solution. The agreement covers a total of approximately 320 employees. Implementation is expected to take place at the end of the second…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Aino Health

Ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden…

Ytterligare en finsk kommun, Lapinlahden kunta, har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 320 medarbetare. Implementering beräknas ske i slutet av andra kvartalet 2023.    ”Vi är väldigt glada över det stora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2023 | Aino Health

Aino Health bokslutskommuniké Januari-…

Stark tillväxt i antal licenser Oktober – December 2022 Omsättningen uppgick till 4 661 (5 500) TSEK Resultatet efter finansiella poster -4 440 (-3 852) TSEK Resultatet per aktie uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Feb 2023 | Aino Health

Aino Health year-end report January-…

This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Strong growth in number of licenses October –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Aino Health

Aino Health inleder ett nära samarbete…

Aino Health meddelar idag att de ingår ett nära samarbete med Visma Public, en av de främsta leverantörerna av löne- och HR-system i Norden. Lönebesked för 250 000 offentliga förvaltningsanställda produceras…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Aino Health

Aino Health is starting close co-…

Aino Health announces that they have started close co-operation with Visma Public, one of the top payroll and HR system providers in Nordics. Payslips for 250,000 public administration employees are…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Aino Health

Finskt välfärdsområde väljer Aino

Ytterligare ett finskt välfärdsområde har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet omfattar totalt cirka 7 400 medarbetare. Implementering beräknas ske i slutet av första kvartalet 2023. ”Vi är väldigt glada över det stora…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jan 2023 | Aino Health

Finnish Wellbeing Services Counties…

Another Finnish wellbeing services county has chosen Aino’s SaaS solution. The agreement contains a total of approximately 7 400 employees. Implementation is expected to take place at the end of the first…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Aino Health

Finnish wellbeing services county…

A Finnish wellbeing services county has chosen Aino’s SaaS solution. The agreement contains a total of approximately 12,000 licenses. Implementation is expected to take place at the end of the first…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Nov 2022 | Aino Health

Finskt välfärdsområde väljer Aino

Ett finskt välfärdsområde har valt Ainos SaaS-lösning. Avtalet innehåller totalt cirka 12 000 licenser. Implementering beräknas ske under slutet av första kvartalet 2023.  “Vi är mycket glada över det stora…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

12 May 2023 | Årligutdelning
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1