hello

AFFÄRSIDÉ

Absolent Air Care Groups affärsidé är att förse kunderna med de lämpligaste och mest kvalitativa reningsutrustningarna för processluft.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: ABSO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Absolent Air Care Group

NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I…

NY AFFÄRSOMRÅDESCHEF OCH ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN FÖR ABSOLENT AIR CARE GROUP Absolent Air Care Group har rekryterat Jonas Fagerström till rollen som chef för affärsområdet Commercial Kitchen, med tillträde 1…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Absolent Air Care Group

NEW BUSINESS AREA DIRECTOR AND CHANGES…

NEW BUSINESS AREA DIRECTOR AND CHANGES IN GROUP MANAGEMENT FOR ABSOLENT AIR CARE GROUP Absolent Air Care Group has recruited Jonas Fagerström for the position as Director for the Commercial…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Absolent Air Care Group

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR…

BESLUT FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB (PUBL) 2023 Absolent Air Care Group ABs årsstämma ägde rum den 16 maj 2023 i Lidköping. Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT…

ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-MAR 2023 January-March 2023 Net sales amounted to SEK 358.8 (322.1) million, which equals a growth of 11.4 (38.2) %. Operating result before amortizations…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT…

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023 Januari-mars 2023 Nettoomsättningen uppgick till 358,8 (322,1) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 11,4 (38,2) %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 9,7…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL…

ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLISHES ANNUAL REPORT FOR 2022 Absolent Air Care Group today publishes the Annual Report for 2022. The Annual Report is attached to this press release and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR Å…

ABSOLENT AIR CARE GROUP PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022 Absolent Air Care Group publicerar idag årsredovisning för 2022. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på koncernens hemsida ( https://www.absolentgroup.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ ).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | Absolent Air Care Group

Kallelse till årsstämma i Absolent Air…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ABSOLENT AIR CARE GROUP AB Aktieägarna i Absolent Air Care Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15:00 på Absolent…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND…

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Absolent Air Care Group AB has renewed the Group’s current credit facility agreement with Nordea, where the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH…

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Absolent Air Care Group AB har förnyat koncernens nuvarande kreditavtal med Nordea, där det förnyade avtalet träder i…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3