hello

AFFÄRSIDÉ

Absolent Air Care Groups affärsidé är att förse kunderna med de lämpligaste och mest kvalitativa reningsutrustningarna för processluft.

Bransch: Industri
Marknad: First North
Tickerkod: ABSO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH…

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAR FÖRNYAT OCH UTÖKAT BEFINTLIGT KREDITAVTAL MED NORDEA Absolent Air Care Group AB har förnyat koncernens nuvarande kreditavtal med Nordea, där det förnyade avtalet träder i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND…

ABSOLENT AIR CARE GROUP HAS RENEWED AND EXPANDED EXISTING CREDIT FACILITY WITH NORDEA Absolent Air Care Group AB has renewed the Group’s current credit facility agreement with Nordea, where the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Mar 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR…

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR AIRFINA AG I SCHWEIZ Absolent Air Care Group har utökat sin direkta närvaro i Schweiz genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det schweiziska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Mar 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA…

ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES AIRFINA AG IN SWITZERLAND Absolent Air Care Group has increased its direct presence in Switzerland by an agreement of acquisition of all shares in the…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT…

ABSOLENT AIR CARE GROUP YEAR-END REPORT 2022 October-December 2022 Net sales amounted to SEK 340.1 (272.7) million, which equals a growth of 24.7 (19.0) %. Operating result before amortizations and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2023 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIK…

ABSOLENT AIR CARE GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 Oktober-december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 340,1 (272,7) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 24,7 (19,0) %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 60,9 %…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR…

ABSOLENT AIR CARE GROUP ACQUIRES NU-AIR B.V. IN THE NETHERLANDS Absolent Air Care Group has today expanded its Commercial Kitchen business area through an agreement of acquisition of all shares…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Nov 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-…

ABSOLENT AIR CARE GROUP FÖRVÄRVAR NU-AIR B.V. I NEDERLÄNDERNA Absolent Air Care Group har idag utökat sitt affärsområde Commercial Kitchen genom avtal om förvärv av samtliga aktier i det holländska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT…

ABSOLENT AIR CARE GROUP INTERIM REPORT JAN-SEP 2022 July-September 2022 Net sales amounted to SEK 326.4 (254.4) million, which equals a growth of 28.3 (33.1) %. Operating result before amortizations…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | Absolent Air Care Group

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT…

ABSOLENT AIR CARE GROUP DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2022 Juli-september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 326,4 (254,4) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 28,3 (33,1) %. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 41,9…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
30 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3