AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 618.3 1138 853.4 653.1 35.5
Rörelseresultat (MSEK) 277.1 550.4 14.6 33.4 107.2
Årets resultat (MSEK) 208.5 326.7 -33.7 -3 107.2
Balansomslutning (MSEK) 1090.7 976 670.4 606 5.9
Eget Kapital (MSEK) 539.3 572.2 339.4 478.1 -20
Antal anställda 133 3

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 25 Apr 2019 | Misen Energy

Report from the annual general meeting…

The AGM resolved to have all funds available to the annual general meeting carried forward in accordance with the proposal of the board of directors, which also is supported by…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2019 | Misen Energy

Kommuniké från årsstämman i Misen…

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Apr 2019 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2018…

2018 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Apr 2019 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2018 of…

The Annual Report for 2018 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se. 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2019 | Misen Energy

Oren revisionsberättelse avseende 2018…

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på bolagets hemsida. Rapporten i sin helhet återfinnes nedan. Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968 Rapport om årsredovisningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2019 | Misen Energy

Qualified auditor's report on the annual…

The audit report has been published today in Swedish and English on the company’s website. The report in whole follows below. Auditor’s report To the general meeting of the shareholders…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | Misen Energy

Misen Energy AB (publ) rapporterar ökat…

Koncernens slutgiltiga årsresultat är TSEK -4 320 vilket är TSEK 12 538 högre än vad som rapporterats i Q4 rapporten. Förändringen i resultatet beror på justeringar i enlighet med Finansieringsavtalet som Misen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2019 | Misen Energy

Misen Energy AB (publ) reports increased…

The Group’s final result for the year amounts to KSEK -4,320 which is KSEK 12,538 higher than what was reported in the Q4 report. The change in result is due…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2019 | Misen Energy

Misen Energy AB (publ) Årsredovisning f…

Misen Energy AB (publ) kommer att publicera sin årsredovisning för 2018 2019-04-11. Detta istället för det tidigare annonserade publiceringsdatumet 2019-04-05. Förseningen beror på tekniska och formella omständigheter relaterade till Misen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2019 | Misen Energy

Misen Energy AB (publ) Annual Report…

Misen Energy AB (publ) will be publishing the Annual Report 2018 on 11 April 2019. This will be done instead of previously announced publishing date of 5 April 2019 and…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Årligutdelning
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner