AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 618.3 1138 853.4 653.1 35.5
Rrelseresultat (MSEK) 277.1 550.4 14.6 33.4 107.2
rets resultat (MSEK) 208.5 326.7 -33.7 -3 107.2
Balansomslutning (MSEK) 1090.7 976 670.4 606 5.9
Eget Kapital (MSEK) 539.3 572.2 339.4 478.1 -20
Antal anstllda 133 3

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 25 May 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Misen Enterprises AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Misen Enterprises AB…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2020 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2019…

2019 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65).

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2020 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2019 …

The Annual Report for 2019 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65).

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2020 | Misen Energy

Oren revisionsberättelse avseende 2019…

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på bolagets hemsida. Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.   Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968 Rapport om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2020 | Misen Energy

Qualified auditor's report on the annual…

The audit report has been published today in Swedish and English on the company’s website. The report in whole follows below.   Auditor’s report To the general meeting of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Misen Energy

Publication of the documents for AGM…

– the nomination committee’s full proposal to AGM 2020,– the principles for the nomination committee,– the proxy voting form,– the notification and form for advance voting.  All documents are also attached to this…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Misen Energy

Offentliggörande av handlingar inför…

– valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2019;– principer för valberedningen;– fullmaktsformulär,– anmälan och formulär för förhandsröstning.  Samtliga handlingar är bifogade detta pressmeddelande och hålls även tillgängliga hos bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411 36…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Misen Energy

Notice of the annual general meeting in…

Information with respect to the coronavirus Due to the development of the coronavirus the goal is that the annual general meeting shall be swift and effective to minimize the spread…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Misen Energy

Kallelse till årsstämma i Misen Energy…

Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Årligutdelning
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
30 Apr 2020 | Årligutdelning
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner