hello

AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 30 Nov 2022 | Misen Energy

Information från delårsrapport januari…

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – september 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Nov 2022 | Misen Energy

Information from Interim report January-…

Following is a summary of the financial information given Interim report January – September 2022 (9M 2022) from Misen Energy AB (publ) published today. The complete report is attached and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Misen Energy

Information från delårsrapport januari…

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – juni 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Aug 2022 | Misen Energy

Information from Interim report January-…

Following is a summary of the financial information given Interim report January – June 2022 (1H 2022) from Misen Energy AB (publ) published today. The complete report is attached and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2022 | Misen Energy

Information from Interim report January-…

Following is a summary of the financial information given Interim report January – March 2022 (Q1 2022) from Misen Energy AB (publ) published today. The complete report is attached and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 May 2022 | Misen Energy

Information från delårsrapport januari…

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – mars 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Misen Energy

Kommuniké från årsstämman i Misen…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021. Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att samtliga till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Misen Energy

Announcement from the annual general…

Adoption of the income statement and the balance sheet The annual general meeting (hereinafter AGM) adopted the presented income statement and the balance sheet of Misen, the consolidated income statement…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Apr 2022 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2021 …

The Annual Report for 2021 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65).

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Apr 2022 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2021…

2021 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022