AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 618.3 1138 853.4 653.1
Rörelseresultat (MSEK) 277.1 550.4 14.6 33.4
Årets resultat (MSEK) 208.5 326.7 -33.7 -3
Balansomslutning (MSEK) 1090.7 976 670.4 606
Eget Kapital (MSEK) 539.3 572.2 339.4 478.1
Antal anställda 133

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 26 Apr 2018 | Misen Energy

Report from the annual general meeting…

The AGM resolved to have all funds available to the annual general meeting carried forward in accordance with the proposal of the board of directors, which also is supported by…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2018 | Misen Energy

Kommuniké från årsstämman i Misen…

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2018 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2017…

2017 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2018 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2017 of…

The Annual Report for 2017 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2018 | Misen Energy

Qualified auditor's report on the annual…

The audit report has been published today in Swedish and English on the company’s website. The report in whole follows below.  Auditor’s report To the general meeting of the shareholders…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2018 | Misen Energy

Oren revisionsberättelse avseende 2017…

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på bolagets hemsida. Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.  Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968 Rapport om årsredovisningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2018 | Misen Energy

Offentliggörande av handlingar inför…

– valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2018 ( http://misenenergy.se/repository/AGM_2018/Nomination_committees_full_proposal_to_AGM_2018_(SE ).pdf);– principer för valberedningen ( http://misenenergy.se/repository/AGM_2018/Principles_for_the_nomination_committee_(SE ).pdf);– fullmaktsformulär ( http://misenenergy.se/repository/AGM_2018/Proxy_voting_form_for_AGM_2018_(SE ).pdf).  Samtliga handlingar är bifogade detta pressmeddelande och hålls även tillgängliga hos bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2018 | Misen Energy

Publication of the documents for AGM…

– the nomination committee’s full proposal to AGM 2018 ( http://misenenergy.se/repository/AGM_2018/Nomination_committees_full_proposal_to_AGM_2018_(EN ).pdf),– the principles for the nomination committee ( http://misenenergy.se/repository/AGM_2018/Principles_for_the_nomination_committee_(EN ).pdf),– the proxy voting form ( http://misenenergy.se/repository/AGM_2018/Proxy_voting_form_for_AGM_2018_(EN ).pdf). All documents are also attached to this press…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Mar 2018 | Misen Energy

Notice of the annual general meeting in…

Registration etc. Shareholders who wish to attend the annual general meeting must: i) on the record day, which is Friday, 20 April 2018, be registered in the share register maintained by…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Mar 2018 | Misen Energy

Kallelse till årsstämma i Misen Energy…

vån 8, 101 23 Stockholm. Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken på avstämningsdagen, som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Årligutdelning
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner