hello

AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 618.3 1138 853.4 653.1 35.5
Rrelseresultat (MSEK) 277.1 550.4 14.6 33.4 107.2
rets resultat (MSEK) 208.5 326.7 -33.7 -3 107.2
Balansomslutning (MSEK) 1090.7 976 670.4 606 5.9
Eget Kapital (MSEK) 539.3 572.2 339.4 478.1 -20
Antal anstllda 133 3

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 31 Aug 2020 | Misen Energy

Information från delårsrapport januari…

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – mars 2020 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 31 Aug 2020 | Misen Energy

Information from Interim report January…

Following is a summary of the financial information given Interim report January – June 2020 (”H1 2020”) from Misen Energy AB (publ) published today. The complete report is attached and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Väsentliga händelser…

Misen Enterprise söker verkställighet av skiljedomarna i Ukraina för att kunna erhålla kompensation. I april 2020 inkom Misen Enterprises till domstol med en anhållan om att verkställa det förlikningsutslag som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Aug 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Essential events after…

Misen Enterprises AB and LLC Karpatygaz seek to enforce the arbitration awards in Ukraine in order to receive compensation. In April 2020, Misen Enteprises filed a motion to enforce a…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Misen Enterprises AB…

1. Joint property should be valued solely by reference to the Depreciated Replacement Cost (”DRC”) methodology. In a nutshell, DRC methodology derives the replacement cost of the asset by looking…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Misen Enterprises AB…

1. Gemensam egendom ska värderas med hjälp av den s.k. nedskriven ersättningskostnadsmetoden (härefter ”NEK”) (eng: Depreciated Replacement Cost). Värderingsmetoden innebär sammanfattningsvis att man räknar ut ersättningskostnaden för en tillgång genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: Förlikningsavtalet med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jun 2020 | Misen Energy

Misen Energy AB: The Settlement…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2020 | Misen Energy

Kommuniké från årsstämman i Misen…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019. Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att samtliga till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2020 | Misen Energy

Report from the annual general meeting…

Adoption of the income statement and the balance sheet The annual general meeting (hereinafter AGM) adopted the presented income statement and, the balance sheet of Misen, the consolidated income statement…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
30 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Årligutdelning
31 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
30 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
31 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
29 Apr 2020 | Årsstämma 2019
30 Apr 2020 | Årligutdelning
29 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
4 Jun 2020 | Årsstämma 2019
5 Jun 2020 | Årligutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner