AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 618.3 1138 853.4 653.1 35.5
Rörelseresultat (MSEK) 277.1 550.4 14.6 33.4 107.2
Årets resultat (MSEK) 208.5 326.7 -33.7 -3 107.2
Balansomslutning (MSEK) 1090.7 976 670.4 606 5.9
Eget Kapital (MSEK) 539.3 572.2 339.4 478.1 -20
Antal anställda 133 3

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 29 May 2019 | Misen Energy

Correction Notice of Press Release on…

In the press release in Swedish language published earlier today, the Consolidated operating group result for Q1 2019 was misstated. The correct number should be KSEK -2,981. The data in…

Läs hela nyheten
| 29 May 2019 | Misen Energy

Rättelse av pressrealse Q1 Misen Energy…

I den tidigare idag publicerade Svenka  pressreleasen uppgavs felaktigt rörelseresultat för koncernen. Rätt belopp skall vara TSEK -2 981. De angivna beloppen i den engelska pressreleasen såväl som i se bifogade…

Läs hela nyheten
| 29 May 2019 | Misen Energy

Information from Interim report January…

Following is a summary of the financial information given in Interim Report January – March 2019 (”Q1 2019”) from Misen Energy AB (publ) published today. The complete report is attached…

Läs hela nyheten
| 29 May 2019 | Misen Energy

Information från delårsrapport januari…

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – mars 2019 (”Q1 2019”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | Misen Energy

Report from the annual general meeting…

The AGM resolved to have all funds available to the annual general meeting carried forward in accordance with the proposal of the board of directors, which also is supported by…

Läs hela nyheten
| 25 Apr 2019 | Misen Energy

Kommuniké från årsstämman i Misen…

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.…

Läs hela nyheten
| 11 Apr 2019 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2018…

2018 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
| 11 Apr 2019 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2018 of…

The Annual Report for 2018 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se. 

Läs hela nyheten
| 11 Apr 2019 | Misen Energy

Qualified auditor's report on the annual…

The audit report has been published today in Swedish and English on the company’s website. The report in whole follows below. Auditor’s report To the general meeting of the shareholders…

Läs hela nyheten
| 11 Apr 2019 | Misen Energy

Oren revisionsberättelse avseende 2018…

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på bolagets hemsida. Rapporten i sin helhet återfinnes nedan. Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968 Rapport om årsredovisningen…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner