hello

AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | Misen Energy

Misen Energy AB: Tillkännagivande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Misen Energy

Misen Energy AB: Announcement Concerning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2023 | Misen Energy

Announcement from the annual general…

Adoption of the income statement and the balance sheet The annual general meeting (hereinafter AGM) adopted the presented income statement and the balance sheet of Misen, the consolidated income statement…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Mar 2023 | Misen Energy

Kommuniké från årsstämman i Misen…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Vinstdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att samtliga till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2022…

2022 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2022 of…

The Annual Report for 2022 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Misen Energy AB: Auditor's report

To the general meeting of the shareholders of Misen Energy AB (publ.)Corporate identity number 556526-3968 Report on the annual accounts and consolidated accounts No statements are made respective statements madeWe…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Misen Energy AB: Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.)Org.nr 556526-3968 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Inga uttalanden görsVi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Misen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2023 | Misen Energy

Information från bokslutskommuniké…

Resultat föroktober – december (inom parantes samma period 2021) Konsoliderat rörelseresultat TSEK -4 303 (-13 309) Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (265) Resultat per aktie SEK -0,03 (-0,09) Produktion av naturgas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2023 | Misen Energy

Information from Interim report January-…

Results for October-December 2022 (within brackets same period 2021): Consolidated operating group result KSEK -4,303 (-13,309) Consolidated group net turnover: KSEK 0 (265) Earnings per share: SEK -0.03 (-0.09) Production…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

2 May 2024 | Årsstämma 2023
17 May 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2