hello

AFFÄRSIDÉ

Misen Energy är ett oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla olje- och gasfält i Ukraina.

Bransch: Energi
Marknad: First North
Tickerkod: MISE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Publicering av årsredovisning för 2022…

2022 års årsredovisning finns också att beställa från bolagets kontor, Kungsportsavenyen 32, SE-411 36, Göteborg, Sverige och kan beställas via info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Publication of the Annual Report 2022 of…

The Annual Report for 2022 is also available at the company office at Kungsportsavenyen 32, SE-411 36 Gothenburg Sweden and can be ordered at info@misenenergy.se.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Misen Energy AB: Auditor's report

To the general meeting of the shareholders of Misen Energy AB (publ.)Corporate identity number 556526-3968 Report on the annual accounts and consolidated accounts No statements are made respective statements madeWe…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2023 | Misen Energy

Misen Energy AB: Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.)Org.nr 556526-3968 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Inga uttalanden görsVi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Misen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2023 | Misen Energy

Information from Interim report January-…

Results for October-December 2022 (within brackets same period 2021): Consolidated operating group result KSEK -4,303 (-13,309) Consolidated group net turnover: KSEK 0 (265) Earnings per share: SEK -0.03 (-0.09) Production…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Feb 2023 | Misen Energy

Information från bokslutskommuniké…

Resultat föroktober – december (inom parantes samma period 2021) Konsoliderat rörelseresultat TSEK -4 303 (-13 309) Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (265) Resultat per aktie SEK -0,03 (-0,09) Produktion av naturgas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Misen Energy

Offentliggörande av handlingar inför…

– valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2023;– principer för valberedningen;– fullmaktsformulär. Samtliga handlingar är bifogade till detta pressmeddelande och hålls även tillgängliga hos bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg och hos Baker…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Misen Energy

Publication of the documents for AGM…

– the nomination committee’s full proposal to AGM 2023,– principles for the nomination committee,– proxy voting form. All documents are also attached to this press release and are available at the company`s offices…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Misen Energy

Notice of the annual general meeting in…

Right to attend the general meeting Shareholders who wish to participate in the general meeting must: i. on the record date, which is Monday 20 March 2023, be registered in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Feb 2023 | Misen Energy

Kallelse till årsstämma i Misen Energy…

Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid stämman måste: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Mar 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
31 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
30 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023