hello

AFFÄRSIDÉ

Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions.

Bransch: Industrivaror & tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: SEYE
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 17.3 33.3 37.6 55.5 43.2
Rrelseresultat (MSEK) -9.5 3.2 -2.6 -11.2 -41.4
rets resultat (MSEK) -10.3 2.2 -3.9 -12.4 -41.9
Balansomslutning (MSEK) 35.4 41.7 51.4 139.5 101.1
Eget Kapital (MSEK) 14.5 16.8 12.9 115.3 73.4
Antal anstllda 26 29 36 42 65

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 20 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye: Continued growth and prepared…

July – September 2020 Net sales totaled SEK 15,212 (12,264) thousand which corresponds to an increase of 24 %. The increase in sales is mainly due to increased license revenues…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye: Fortsatt tillväxt och rustat…

Juli – September 2020 Nettoomsättningen uppgick till 15 212 (12 264) TSEK, vilket motsvarar en ökning med 24%. Försäljningsökningen beror främst på ökande licensintäkter inom Automotive Solutions. Rörelseresultatet uppgick till -12 818…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye receives two additional design…

Smart Eye, a world-leading producer of AI-powered eye tracking technology for semi-autonomous cars, announces two additional contracts with a global Korean OEM. The new nomination extends Smart Eye’s driver monitoring…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye erhåller ytterligare två…

Smart Eye, en världsledande producent av AI-baserad eye tracking-teknik för semi-automatiserade bilar, tillkännager två ytterligare kontrakt men en koreansk global bilproducent. Den nya nomineringen utvidgar Smart Eyes förarövervakningssystem till två…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Oct 2020 | Smart Eye

Valberedningen i Smart Eye utsedd

I enlighet med beslutet har de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2020 erbjudits plats i Smart Eyes valberedning och följande valberedning har bildats: Mary Irwin (utsedd…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye's Nomination Committee elected…

In accordance with the decision the four largest shareholders, based on ownership on August 31, 2020, have been offered a place in Smart Eye’s Nomination Committee, and the following Nomination…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Oct 2020 | Smart Eye

Supplementary information regarding…

The company supplements the information in the earlier press release with the fact that, in addition to strong support from existing shareholders, several new Swedish and international institutional investors participated…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Oct 2020 | Smart Eye

Kompletterande information avseende…

Bolaget kompletterar informationen i tidigare pressmeddelande med att det, utöver starkt stöd från befintliga aktieägare, deltog flera nya svenska och internationella institutionella investerare i den riktade nyemissionen. För mer information:Martin…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye har genomfört en riktad…

Marknaden för Automotive Solutions fortsätter att vara stark, till stor del som en följd av ytterligare regulatoriska och lagstiftande aktiviteter. Bolaget är fortfarande en ledare i den globala konkurrensen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Oct 2020 | Smart Eye

Smart Eye has completed a directed share…

The market for Automotive Solutions remains strong, largely as a result of additional regulatory and legislative activities. The Company remains a leader in the global competition for design wins relating…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
24 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årligutdelning
20 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
25 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
6 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Årsstämma 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
16 May 2019 | Årligutdelning
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
26 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
24 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
14 Apr 2021 | Årsstämma 2020
15 Apr 2021 | Årligutdelning
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
11 Jun 2021 | Extrastämma 2021
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
8 Oct 2021 | Extrastämma 2021
22 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
12 Nov 2021 | Extrastämma 2021
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
28 Apr 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
28 Apr 2022 | Årsstämma 2021
29 Apr 2022 | Årligutdelning
26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3