AFFÄRSIDÉ

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: PRCO B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 112.3 133.7 190.8 191.2 198.2
Rörelseresultat (MSEK) 3.6 10 15 15 15.8
Årets resultat (MSEK) 2.7 7.8 12.8 10.9 10.9
Balansomslutning (MSEK) 93.5 104.2 136.3 133.2 137.4
Eget Kapital (MSEK) 70.7 71.6 78.4 95.6 95.4
Antal anställda 109 127 183 207 144

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 7 May 2019 | Precio Fishbone

Kommuniké från årsstämma i PRECIO…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (PUBL) Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019. Beslöts att till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2019 | Precio Fishbone

KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019

KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2019 Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5). Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%). Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | Precio Fishbone

Precio Fishbone AB (publ) kallar till å…

PRECIO FISHBONE AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA. Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, klockan 17:00, i bolagets kontor Sveavägen 165, Stockholm.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Apr 2019 | Precio Fishbone

Precio Fishbone AB (publ) offentliggör…

PRECIO FISHBONE AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR SIN ÅRSREDOVISNING FÖR 2018. Bolagets årsredovisning finns nu för nedladdning på vår hemsida www.preciofishbone.se . Den som önskar få årsredovisningen tillsänd per post kan rekvirera…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 Feb 2019 | Precio Fishbone

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018 Kvartalet oktober – december 2018 Nettoomsättningen uppgick till 64,6 mkr (55,8). Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,4 mkr (6,1). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,9 % (11,0%). Resultat efter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jan 2019 | Precio Fishbone

Malmö stad väljer Precio Fishbones…

MALMÖ STAD VÄLJER PRECIO FISHBONES OMNIA INTRANET FÖR SITT NYA INTRANÄT Malmö stad väljer Precio Fishbone som samarbetspartner och leverantör av sitt framtida Intranät.  Precio Fishbones produkt Omnia Intranet kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jan 2019 | Precio Fishbone

Information om ägarförändringar i…

INFORMATION OM ÄGARFÖRÄNDRINGAR I PRECIO FISHBONE AB Precio Fishbones största ägare är Midsjörevet AB. Midsjörevet AB ägs till 100 % av anställda i Precio Fishbone. När Midsjörevet AB år 2014…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2018 | Precio Fishbone

PRECIO FISHBONE AB (publ)…

PRECIO FISHBONE AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT APRIL – JUNI 2018 HALVÅRSRAPPORT Januari – juni 2018 Kvartalet april – juni 2018 Nettoomsättningen uppgick till 58,6 mkr (51,0). Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,2 mkr…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jul 2018 | Precio Fishbone

Precio Fishbone förvärvar…

PRECIO FISHBONE FÖRVÄRVAR MINORITETSANDELEN I DOTTERBOLAG Precio Fishbone etablerade 2013 ett utvecklingscenter i Ho Chi Minh City i Vietnam tillsammans med det danska bolaget Incubes. Satsningen har varit mycket lyckosam…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jun 2018 | Precio Fishbone

Energimyndigheten ger Precio Fishbone f…

ENERGIMYNDIGHETEN GER PRECIO FISHBONE FÖRNYAT FÖRTROENDE Precio Fishbone har vunnit Energimyndighetens upphandling av systemutvecklingstjänster. Avtalet är exklusivt för Precio Fishbone och löper på 2+1+1 år med ett totalt beräknat värde…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 May 2017 | Årsstämma 2016
11 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q1
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Årsstämma 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner