hello

AFFÄRSIDÉ

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: PRCO B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 18 Jul 2023 | Precio Fishbone

Precio Fishbone vinner upphandling för…

PRECIO FISHBONE VINNER UPPHANDLING FÖR TÅG I BERGSLAGEN Precio Fishbone ska tillsammans med IT Software Solutions leverera en lösning för att hantera återkrav från passagerare för inställda och försenade tåg.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport f…

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR KVARTAL 1 En mycket bra start på året både för våra SaaS-tjänster och konsultverksamheten har inneburit en organisk tillväxt på 15 procent och en motsvarande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Precio Fishbone

Kommuniké från årsstämma i Precio…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE Torsdagen den 20 april 2023 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: Fastställande av räkenskaper och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 3 Apr 2023 | Precio Fishbone

Precio Fishbones Årsredovisning 2022…

PRECIO FISHBONES ÅRSREDOVISNING 2022 PUBLICERAD Precio Fishbones årsredovisning färdigställd och publicerad Precio Fishbone AB (publ):s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned från bolagets site www.preciofishbone.se…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2023 | Precio Fishbone

Kallelse till årsstämma i Precio…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (PUBL) Välkommen till årsstämma i Precio Fishbone AB (publ) Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma torsdagen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2023 | Precio Fishbone

Precio Fishbone publicerar…

PRECIO FISHBONE PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2022 PRECIO FISHBONE AB (publ)   BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2022   Kvartalet oktober – december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 72,2 mkr (68,7). Rörelseresultatet (EBITA)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Nov 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport f…

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR KVARTAL 3 En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport f…

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2022 Under kvartalet har omsättningen ökat med 2 procent för bolaget totalt. Hela ökningen kommer från våra egenutvecklade SaaS-tjänster. Konsultdelens omsättning…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3