hello

AFFÄRSIDÉ

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik.

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North
Tickerkod: PRCO B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 8 Nov 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport f…

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR KVARTAL 3 En omsättningsökning på 9,5 % och ett EBITA-resultat som ökat med 31 % jämfört med förra året är givetvis mycket positivt. Prenumerationsintäkter från…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport f…

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2022 Under kvartalet har omsättningen ökat med 2 procent för bolaget totalt. Hela ökningen kommer från våra egenutvecklade SaaS-tjänster. Konsultdelens omsättning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Precio Fishbone

Kommuniké från årsstämma i Precio…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE (PUBL) Onsdagen den 4 maj 2022 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor: Fastställande av räkenskaper…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbone lämnar delårsrapport f…

PRECIO FISHBONE LÄMNAR DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – MARS 2022 Vi har haft en god beläggning och ett bra affärsläge under kvartalet trots att vi under januari påverkats av covid-19-pandemin…

Läs hela nyheten
Rapporter | 8 Apr 2022 | Precio Fishbone

Precio Fishbones årsredovisning för…

PRECIO FISHBONES ÅRSREDOVISNING FÖR 2021 PUBLICERAD Precio Fishbone AB (publ):s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned från bolagets site https://www.preciofishbone.se/om-oss/investor-relations/ . En tryckt version kan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2022 | Precio Fishbone

Kallelse till årsstämma i Precio…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (publ) Aktieägarna i Precio Fishbone AB (publ), org. nr 556347-2926 kallas härmed till årsstämma onsdagen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2