OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Qlosr Group

Volvo Car Retail väljer Qlosr Group AB…

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) har kommit överens om att teckna ett nytt IT-avtal för att leverera paketerade prenumerationstjänster för datorer till Volvo Car Retail AB (”Volvo Car Retail”).…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2023 | Qlosr Group

Qlosr Group AB (Publ): Qlosr Group - …

Qlosr:s EBITDA Förbättrades med 21,4 procent under det första kvartalet  jämfört med samma period ifjol vilket ses som ett tecken på att bolaget successivt kan förbättra sin EBITDA-marginal och nå…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Qlosr Group

Analysguiden: ANALYS Qlosr Group: 650…

Qlosr Group ökade intäkterna med 19% i Q1 och förbättrade ebitda-resultatet. Flera större avtal har tecknats och aktien framstår fortsatt som undervärderad. Större andel direktaffärer under det första kvartalet Intäkterna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Qlosr Group

Analyst Group: Aktieanalys på Qlosr…

Nettoomsättningen översteg en halv miljard under år 2022 och den justerade EBITDA-marginalen kom in i det övre kommunicerade intervallet. Således levererade Qlosr på Bolagets utstakade mål för år 2022, vilket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Qlosr Group

Analyst Group: Analyst Group kommenterar…

Qlosr Group publicerade den 26 maj 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet år 2023 och visar på fortsatta framsteg. Läs Analyst Groups rapportkommentar här Om Analyst Group: Ett av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Qlosr Group

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR…

Årsstämma med aktieägarna i Qlosr Group AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 26 maj 2023. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 May 2023 | Qlosr Group

Qlosr Group AB (publ) Delårsrapport fö…

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) publicerar idag sin Delårsrapport för det första kvartalet 2023. Qlosr Group fortsätter att växa och hade en tillväxt om 19,4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2023 | Qlosr Group

Inbjudan till presentation av Qlosr…

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar sin delårsrapport för de första kvartalet 2023 den 26 maj 2023. Bolaget bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 13.30.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Qlosr Group

Qlosr Group AB (publ) växer i Göteborg…

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har en väletablerad verksamhet i Göteborg som har utvecklats starkt det senaste halvåret och tagit flertalet större affärer med nya…

Läs hela nyheten
Financial Calendar | 28 Apr 2023 | Qlosr Group

Qlosr Group AB (publ) publicerar å…

Qlosr Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. Länk till rapport: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/ Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Kontakter Jonas Norberg,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3