hello

AFFÄRSIDÉ

Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SUS
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 33.9 35.2 46.1 58.2 58
Rrelseresultat (MSEK) -0.9 -2.9 1.8 -0.2 -3.7
rets resultat (MSEK) -0.9 -3 1.6 3.3 -0.6
Balansomslutning (MSEK) 39.2 49.3 54.7 63.7 98.9
Eget Kapital (MSEK) 39.2 18.8 19.6 22.4 85.5
Antal anstllda 19 24 23 25 33

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 11 Feb 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Year-end…

FOURTH QUARTER 2020 (OCT – DEC) Net sales amounted to SEK 39.6 million (39.3), corresponding to an increase of 1 percent compared with the corresponding period in the preceding year.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Feb 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB:…

FJÄRDE KVARTALET 2020 (OKT-DEC) Nettoomsättningen uppgick till 39,6 MSEK (39,3), motsvarande en ökning med 1% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (12,4). Nettoresultatet uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag, efter att samtliga tillträdesvillkor uppfyllts, samtliga aktier i Mimic Technologies Inc. och det vilande dotterbolaget Mimic Medical Education and Development LLC och kontrollerar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Surgical Science Sweden AB (publ) today, after all conditions precedent have been fulfilled, has completed the acquisition of all shares of Mimic Technologies Inc. and the dormant subsidiary Mimic Medical…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen: Stärker sig emot kommande skifte inom kirurgin (penser.se) ( https://links.penser.se/f/a/sus_20210125.pdf ) Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Den Riktade Nyemissionen Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från den årliga bolagsstämman den 6 maj 2020, genomfört en Riktad Nyemission av 3 279 676 nya aktier till en teckningskurs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

The Directed Share Issue The board of directors of the Company have, pursuant to the authorization granted by the annual general meeting held on 6 May 2020, resolved on the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 6 maj 2020 och kommer att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

The Directed Share Issue is intended to be resolved by the board of directors pursuant to the authorization granted by the annual general meeting held on 6 May 2020 and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2021 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Bakgrund och förvärvet av Mimic Lång historia inom robotkirurgi med viktiga kunder Mimic, med huvudkontor i Seattle i USA, är verksamt inom simulering för robotkirurgi och grundades 2001. Verksamheten genererar…

Läs hela nyheten