AFFÄRSIDÉ

Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SUS
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 33.9 35.2 46.1 58.2 58
Rörelseresultat (MSEK) -0.9 -2.9 1.8 -0.2 -3.7
Årets resultat (MSEK) -0.9 -3 1.6 3.3 -0.6
Balansomslutning (MSEK) 39.2 49.3 54.7 63.7 98.9
Eget Kapital (MSEK) 39.2 18.8 19.6 22.4 85.5
Antal anställda 19 24 23 25 33

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 26 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190826.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Delå…

Andra kvartalet 2019 (apr-jun) Nettoomsättningen uppgick till 16,1 MSEK (14,8), motsvarande en ökning med 9% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-1,8). Nettoresultatet uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB (publ) tilltr…

Surgical Science Sweden AB (publ) tillträdde idag SenseGraphics AB och Medicinsim AB och kontrollerar därmed 100% av aktierna i de båda bolagen. Det hänvisas till pressmeddelanden daterade 2019-06-28 och 2019-07-01…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

På extra bolagsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Styrelsens beslut om kontantemission godkändes. Kontantemissionen innebär en nyemission av 1 162 790 aktier, innebärande en ökning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190702.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Kallelse…

Anmälan  Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juli 2019. Anmälan ska ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen under adress Surgical Science…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Styrelsen för Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av efterföljande extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad kontant nyemission av 1 162 790 aktier…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Jun 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical …

Lönsamt tillväxtbolag  SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: KOMMUNIKÉ…

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Omval av styrelseledamöterna Roland…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190509.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Extrastämma 2019
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner