AFFÄRSIDÉ

Surgical Science utvecklar och säljer VR-simulatorer för utvärdering, träning och certifiering av kirurger.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: SUS
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 33.9 35.2 46.1 58.2 58
Rörelseresultat (MSEK) -0.9 -2.9 1.8 -0.2 -3.7
Årets resultat (MSEK) -0.9 -3 1.6 3.3 -0.6
Balansomslutning (MSEK) 39.2 49.3 54.7 63.7 98.9
Eget Kapital (MSEK) 39.2 18.8 19.6 22.4 85.5
Antal anställda 19 24 23 25 33

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 2 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190702.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 1 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Kallelse…

Anmälan  Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juli 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 11 juli 2019. Anmälan ska ske till Catrin Olsson, antingen skriftligen under adress Surgical Science…

Läs hela nyheten
| 1 Jul 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical…

Styrelsen för Surgical Science Sweden AB (publ) (”Surgical Science” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av efterföljande extra bolagsstämmans godkännande, beslutat om en riktad kontant nyemission av 1 162 790 aktier…

Läs hela nyheten
| 28 Jun 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Surgical …

Lönsamt tillväxtbolag  SenseGraphics, med huvudkontor i Kista utanför Stockholm, är ett mjukvarubolag som arbetar med medicinsk VR-simulering mot medicinteknikbolag, huvudsakligen inom robotkirurgi men också inom ögonkirurgi och till mindre delar inom ultraljud och dental. Verksamheten,…

Läs hela nyheten
| 9 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: KOMMUNIKÉ…

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande: Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Omval av styrelseledamöterna Roland…

Läs hela nyheten
| 9 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Penser…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/sus_20190509.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
| 8 May 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: DELÅ…

Första kvartalet 2019 (jan-mar) Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (11,3), motsvarande en ökning med 23% jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-4,8). Nettoresultatet uppgick till…

Läs hela nyheten
| 15 Apr 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Å…

Surgical Sciences årsredovisning finns tillgänglig på svenska. För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 gisli.hennermark@surgicalscience.com Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 anna.ahlberg@surgicalscience.com Om…

Läs hela nyheten
| 8 Apr 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: RÄTTELSE AV…

För ytterligare information, kontakta: Gisli Hennermark, VD Tel: 070 420 83 00 gisli.hennermark@surgicalscience.com Anna Ahlberg, CFO Tel: 070 855 38 35 anna.ahlberg@surgicalscience.com Om Surgical Science Sweden AB En av sjukvårdens…

Läs hela nyheten
| 8 Apr 2019 | Surgical Science Sweden AB

Surgical Science Sweden AB: Kallelse…

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande så att denna är…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner