AFFÄRSIDÉ

Zinzino marknadsför och säljer espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör, samt en unik produktlinje som fokuserar på långsiktig hälsa, Zinzino Food.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: ZZ B
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 226.3 318.8 394.2 436.4 495.1
Rrelseresultat (MSEK) 10.5 18.6 18.5 14 0.9
rets resultat (MSEK) 9.8 32.7 9.7 9.7 -0.9
Balansomslutning (MSEK) 56.8 165.7 158.8 176.1 18.9
Eget Kapital (MSEK) 22.9 86.3 88.3 88.5 80.3
Antal anstllda 52 62 113 122

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 15 May 2020 | Zinzino

Zinzino: KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN

Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen; att för räkenskapsåret 2019 dela ut 0,70…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅ…

FORTSATT STARK TILLVÄXT – UTDELNINGSFÖRSLAG KVARSTÅRStark tillväxt i Centraleuropa kombinerat med god utveckling på flertalet andra marknader bidrog till att de totala intäkterna ökade med 44% till 242,1 (168,3) MSEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM…

CONTINUOUS STRONG GROWTH – DIVIDEND PROPOSAL REMAINSStrong growth in Central Europe combined with positive development in most other markets contributed to total revenues increasing with 44% to SEK 242.1 (168.3)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL):…

I det optionsprogram Zinzinos bolagsstämma beslutade om 2017-05-24 har 235 000 B-aktier tecknats. Priset per aktie uppgick till 14 SEK och totalt tillfördes Zinzinos egna kapital 3 290 000 SEK. Antalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR…

Stark tillväxt i främst Centraleuropa bidrog till att Zinzinos försäljningsmarknader steg med totalt 64% till 83,9 (51,3) MSEK i april. Hög andel intern produktion medförde att Faun Pharmas externa försäljning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY…

The revenue in April for Zinzino’s sales markets increased by 64% to MSEK 83.9. (51.3) primarily due to strong growth foremost in Central Europe. Faun Pharma’s external sales decreased by…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): ENGÅ…

Rörelseresultat före avskrivningar justerat för engångseffekt av den ändrade redovisningen för ersättning till distributörer uppgick till 26,3 (11,8) mSEK. Koncernens EBITA marginal uppgick till 10,9% (7,0%). Resultatförbättringen medförde att koncernens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2020 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): ONE-TIME…

Operating profit before depreciation, adjusted for the one-off effect of changed accounting for distributor remuneration, amounted to SEK 26.3 (11.8) million. The Group’s EBITA margin was 10.9% (7.0%). The improvement…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2020 | Zinzino

Zinzino: ANNUAL REPORT 201 9 ZINZINO AB…

Zinzino will hold the Annual General Meeting on Friday May 15th, 2020 at.14:30 in the company’s premises at Hulda Mellgrens Gata 5 in Gothenburg. Registration will start at 14:15.  For…

Läs hela nyheten
Rapporter | 24 Apr 2020 | Zinzino

Zinzino: ÅRSREDOVISNING 2019 ZINZINO AB…

Zinzino kommer att hålla årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 14.30 i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens Gata 5 i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 14:15. För mer information vänligen kontakta:Fredrik…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 May 2017 | Årsstämma 2016
26 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
20 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Årsstämma 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
16 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årsstämma 2018
23 May 2019 | Årligutdelning
23 May 2019 | Extrautdelning
30 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
27 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
14 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
15 May 2020 | Årsstämma 2019
18 May 2020 | Årligutdelning
18 May 2020 | Extrautdelning
28 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
20 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
26 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner