AFFÄRSIDÉ

Inspire change in life – Zinzino erbjuder det bästa inom testbaserade och vetenskapligt bevisade kosttillskott, hudvård och livsstilsprodukter.

Bransch: Konsument
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ZZ B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): Announcement…

Zinzino AB (publ.) held an annual general meeting today, May 31, 2023, where it was mainly decided: to determine profit and loss accounts and balance sheets for the parent company…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): Kungörelse…

Zinzino AB (publ.) höll idag den 31 maj 2023 årsstämma, där det i huvudsak beslutades: att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, att för räkenskapsåret 2022 dela ut…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL):…

58 500 SEK. Antalet B-aktier ökade totalt med 3 250 till 28 750 421. Totalt antal aktier uppgick efter ökningen till 33 863 813. Utspädningen uppgick till 0,01 procent. Zinzinos aktiekapital ökade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Zinzino

Carlsquare: Research update Zinzino, Q1…

Calrsquare Equity Research has done a research update on Zinzino after its release of the Q1 2023 report.  Read the full research update here. About Carlsquare Carlsquare is a Pan-European…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Zinzino

Carlsquare: Analysuppdatering Zinzino,…

Carlsquare Equity Research har gjort en analysuppdatering på Zinzino efter kv1-rapporten. Läs hela analysuppdateringen här. Om Carlsquare Carlsquare is a Pan-European research firm and financial advisor focusing on M&A, EquityResearch…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Zinzino

Carlsquare: Första intrycket Zinzino,…

Carlsquare Equity Research har gjort en sammanställning av de första intrycken av Zinzinos kv1-rapport.  Läs hela kommentaren här. Om Carlsquare Carlsquare is a Pan-European research firm and financial advisor focusing…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅ…

HÖG FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT OCH STARK LÖNSAMHET UNDER FÖRSTA KVARTALET Intäkterna under första kvartalet 2023 uppgick till 393,7 (334,4) mSEK vilket motsvarade 18% (0%) tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM…

HIGH SALES GROWTH AND STRONG PROFITABILITY IN THE FIRST QUARTER Revenues during the first quarter of 2023 amounted to SEK 393.7 (334.4) million, which corresponded to 18% (0%) growth compared…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR…

Zinzinos totala intäkter ökade med 20% jämfört med föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i april 2023 ökade med 22% och uppgick till 115,9 (95,0) mSEK. Faun Pharmas externa försäljning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY…

Zinzino group revenue increased with a total of 20%, compared with the previous year. The revenue in April for Zinzino’s sales markets increased by 22% and amounted to SEK 115.9…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023