AFFÄRSIDÉ

Inspire change in life – Zinzino erbjuder det bästa inom testbaserade och vetenskapligt bevisade kosttillskott, hudvård och livsstilsprodukter.

Bransch: Konsument
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: ZZ B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 226.3 318.8 394.2 436.4 495.1
Rrelseresultat (MSEK) 10.5 18.6 18.5 14 0.9
rets resultat (MSEK) 9.8 32.7 9.7 9.7 -0.9
Balansomslutning (MSEK) 56.8 165.7 158.8 176.1 18.9
Eget Kapital (MSEK) 22.9 86.3 88.3 88.5 80.3
Antal anstllda 52 62 113 122

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 10 Jun 2022 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): ANNUAL…

For more information:Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.comFredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com Pictures for publication free of charge:marketing@zinzino.com Certified Adviser:Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | Zinzino

Zinzino AB (PUBL): Preliminär Försä…

Zinzinos totala intäkter ökade med 3 % jämfört med föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i maj 2022 ökade med 1 % och uppgick till 106,0 (104,5) mSEK . Faun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2022 | Zinzino

Zinzino AB (PUBL): Preliminary Sales…

Zinzino group revenue increased with a total of 3%, compared with the previous year. The revenue in May for Zinzino’s sales markets increased by 1% and amounted to SEK 106.0…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): Announcement…

Held its Annual General Meeting today, May 31, where it was mainly decided: to confirm income statements and balance sheets for the Parent Company and the Group, to distribute SEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2022 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): Kungörelse…

Zinzino AB (publ.) höll idag den 31 maj årsstämma, där det i huvudsak beslutades: att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, att för räkenskapsåret 2021 dela ut 2…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 May 2022 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): DELÅ…

Intäkterna under första kvartalet 2022 uppgick till 334,4 (333,4) mSEK vilket motsvarade 0,3% (38,0%) tillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA-resultatet uppgick till 25,8 (37,3) mSEK och EBITDA-marginalen till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 13 May 2022 | Zinzino

Zinzino: ZINZINO AB (PUBL): INTERIM…

Revenues during the first quarter of 2022 amounted to SEK 334.4 (333.4) million, which corresponded to 0.3% (38.0%) growth compared with the corresponding period last year. The EBITDA result amounted…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Zinzino

Zinzino AB (PUBL): Preliminary Sales…

Zinzino group revenue decreased with a total of 5%, compared with the previous year. The revenue in April for Zinzino’s sales markets decreased by 3% and amounted to SEK 95.4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2022 | Zinzino

Zinzino AB (PUBL): Preliminär Försä…

Zinzinos totala intäkter minskade med 5 % jämfört med föregående år. Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i april 2022 minskade med 3 % och uppgick till 95,4 (98,7) mSEK . Faun…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Zinzino

Årsredovisning 2021 Zinzino AB (PUBL)

Årsstämma 2022 kommer att hållas i bolagets lokaler på Hulda Mellgrens gata 5 i Västra Frölunda den 31 maj kl. 13.30. För ytterligare information om årsstämman hänvisas till bolagets hemsida…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3