AFFÄRSIDÉ

Zinzino marknadsför och säljer espressomaskiner, kaffe, te och tillbehör, samt en unik produktlinje som fokuserar på långsiktig hälsa, Zinzino Food.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: ZZ B
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 226.3 318.8 394.2 436.4 495.1
Rörelseresultat (MSEK) 10.5 18.6 18.5 14 0.9
Årets resultat (MSEK) 9.8 32.7 9.7 9.7 -0.9
Balansomslutning (MSEK) 56.8 165.7 158.8 176.1 18.9
Eget Kapital (MSEK) 22.9 86.3 88.3 88.5 80.3
Antal anställda 52 62 113 122

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 15 Nov 2018 | Zinzino

Zinzino AB (PUBL): Interim Report for…

Launch of a new digital tool during the third quarter, in combination with Zinzino’s effort of engaging distributors in different markets resulted in a 16% growth in sales compared to…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Nov 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT TREDJE…

Lansering av nya digitala verktyg under kvartalet i kombination med Zinzinos engagerade distributörers insatser på de olika marknader resulterade i att försäljningen ökade med 16% jämfört med samma period förra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Oct 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): STYRELSEN BESLUTAR…

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för en viktig extern sam-arbetspartner som i hög grad bidrar till bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna skall ske genom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Oct 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): THE BOARD DECIDES TO…

The reason for the deviation from shareholders’ preferential rights is to create incentives for an important external partner that greatly contributes to the company’s positive development. Subscription of the stock…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄ…

Zinzinos totala intäkter för tredje kvartalet 2018 uppgick till 139,2 (120,1) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 16% i jämförelse med motsvarande period 2017.Ackumulerat för januari – september 2018 uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES…

Zinzino’s total revenues for the third quarter of 2018 amounted to 139.2 (120.1) MSEK, corresponding to sales growth of 16% compared to the third quarter 2017.Accumulated for January – September…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT ANDRA…

Investeringar i digitala plattformar, nya e-handelslösningar och säljverktyg har under det senaste kvartalet börjat ge positiva effekter på bruttovinsten som ökat 25% jämfört med samma period förra året. De nordiska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Aug 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): INTERIM REPORT APRIL…

Investments in digital platforms, new e-commerce solutions and sales tools have begun to impact our gross profit in a positive way. The past quarter saw an increase of 25% compared…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINARY SALES…

Zinzino’s total revenues for the second quarter of 2018 amounted to 144.7 (137.3) MSEK, corresponding to sales growth of 5% compared to the second quarter 2017.Accumulated for January – June…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Jul 2018 | Zinzino

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄ…

Zinzinos totala intäkter för andra kvartalet 2018 uppgick till 144,7 (137,3) MSEK vilket motsvarade en försäljningstillväxt på 5% i jämförelse med motsvarande period 2017. Ackumulerat för januari – juni 2018…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
10 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
24 May 2017 | Årsstämma 2016
26 May 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
13 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
20 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
15 May 2018 | Årsstämma 2017
15 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årligutdelning
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner