hello
hello

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda innovativa, unika, naturliga och miljövänliga premiumprodukter som bygger på vetenskap och beprövad användning och därigenom skapa välbefinnande och god intimhälsa.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ELN
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Ellens affärsidé är att hjälpa kvinnor att behålla en god intimhälsa med hjälp av naturliga, självreglerande probiotiska innovationer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ELN
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 8 Aug 2023 | Ellen

Ellen AB utökar distribution och tillg…

Drugstorekedjan Rossmann består av drygt 2 200 butiker runt om i Tyskland. Sedan tidigare finns Ellens probiotiska tamponger samt probiotiska intimcreme tillgänglig i drygt 2 000 butiker samt helheten av Ellens sortiment…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 May 2023 | Ellen

Ellen AB meddelar sista dag för handel…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Ellen

Kommuniké från årsstämma i Ellen AB…

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022, samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Ellen

Ellen AB publicerar årsredovisning för…

Årsredovisningen bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.ellen.se/arsredovisning/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Ellen

Ellen AB:s företrädesemission…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Ellen

Ellen AB: Kallelse till årsstämma i…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2023, anmäla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Apr 2023 | Ellen

Marknadsuppdatering: Ellen AB levererar…

Ellen AB publicerar inga kvartalsrapporter. Detta är en kort marknadsuppdatering för att belysa resultat och utveckling för perioden januari till mars 2023. 2022 har varit ett händelserikt år för Ellen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Apr 2023 | Ellen

Ellen AB: Ellen offentliggör…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2023 | Ellen

Ellen AB: Kommuniké från extra…

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 15 mars 2023 om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolagets aktiekapital kan till följd av nyemissionen komma att öka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Mar 2023 | Ellen

Ellen AB: Kallelse till extra bolagsstä…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 mars 2023, anmäla…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2