hello

AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 10.5 19.1 27.9 36.5 59.4
Rrelseresultat (MSEK) -16.2 -32.7 -40.5 -46.2 -30.2
rets resultat (MSEK) -16.2 -32.4 -40.8 -44 -95.7
Balansomslutning (MSEK) 26 72.2 43.9 162.6 80.5
Eget Kapital (MSEK) 15.7 62.4 21.8 142 55.7
Antal anstllda 8 14 16 21 21

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: ColdZyme blocks omicron…

23 June 2022 Regulatory press release ColdZyme blocks omicron virus – according to new research New data from an ongoing in-vitro study shows that Enzymatica’s mouth spray ColdZyme blocks the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Jun 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: ColdZyme blockerar…

23 juni 2022 Regulatoriskt pressmeddelande ColdZyme blockerar omikronvirus – enligt ny forskning Nya data från en pågående in-vitro-studie visar att Enzymaticas munspray ColdZyme blockerar omikronviruset från att binda till mänskliga…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica tecknar lå…

16 juni 2022 Regulatoriskt pressmeddelande Enzymatica tecknar låneavtal med huvudägareEnzymatica AB har tecknat ett tvåårigt låneavtal om maximalt 20 MSEK med de tre största ägarna samt styrelseordförande Bengt Baron och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica signs loan…

16 June 2022 Regulatory press release Enzymatica signs loan agreement with major shareholders Enzymatica AB has signed a two-year loan agreement of a maximum of 20 MSEK with its three…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting of…

28 April 2022 Bulletin from Annual General Meeting of Enzymatica AB (publ) on 28 April 2022 The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma i…

28 april 2022 Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den28april 2022 Enzymatica AB (publ) höll den 28 april 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut. Resultat- och balansräkningar Stämman…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2022:…

Väsentliga Väsentliga händelser efter kvartalethändelser under kvartalet I mars · I april offentliggjordes att Enzymaticas munspray under offentliggjordes 2022 lanseras i Turkiet av samarbetspartnern Sanofi.att Enzymaticas Produkten kommer att säljas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Interim report Q1/2022:…

Significant Significant events after the quarterevents in Q1 In · In April, Enzymatica announced that its mouth spray would be March, launched in Turkey by its partner Sanofi in 2022.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Artikel om ColdZyme-…

11 april 2022 Icke-regulatoriskt pressmeddelande Artikel om ColdZyme-studie frias från misstankar om oredlighet i forskning Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) friar de två forskare som anmälts av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2022 | Enzymatica

Enzymatica AB: Article about ColdZyme…

11 April 2022 Non-regulatory press release Article about ColdZyme acquitted fromsuspicions of research misconduct The Swedish National Board for Assessment of Research Misconduct (Npof) has acquitted the two researchers who…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

19 Jul 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
2 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022