AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 10.5 19.1 27.9 36.5 59.4
Rörelseresultat (MSEK) -16.2 -32.7 -40.5 -46.2 -30.2
Årets resultat (MSEK) -16.2 -32.4 -40.8 -44 -95.7
Balansomslutning (MSEK) 26 72.2 43.9 162.6 80.5
Eget Kapital (MSEK) 15.7 62.4 21.8 142 55.7
Antal anställda 8 14 16 21 21

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 20 Jun 2019 | Enzymatica

Penser Access: Enzymatica - Avtal med…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/enzy_20190620.pdf Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica tecknar…

–   Avtalet med Maren visar att vår barriärteknologi inte bara fungerar i munnens slemhinnor utan även vid andra applikationer. Avtalet kommer att generera intäktsströmmar som ger oss ytterligare möjlighet att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica signs supply…

”The agreement with Maren demonstrates that our barrier technology not only works when applied to the mucous membranes of the mouth, but also in other applications. The agreement will generate…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica: Penser Access: Enzymetica -…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/enzy_20190508.pdf  ( https://links.penser.se/f/a/enzy_20190508.pdf )Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma I…

Resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting in…

Resolution on the Company’s profit and loss The AGM resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet, as well as the consolidated profit and loss statement and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Continued strong growth…

First quarter Net sales reached SEK 13.3 (15.1) million. Result after tax came in at SEK -12.2 (-10.1) million. Earnings per share, basic and diluted, were SEK -0.09 (-0.11) Cash…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Fortsatt stark tillväxt…

Första kvartalet              Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (15,1). Resultat efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-10,1). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK (-0,11). Likvida medel…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Samtliga patienter…

Det övergripande målet med studien är att utvärdera den kliniska effekten av ColdZyme på förkylning. Det primära målet är att utvärdera vilken påverkan ColdZyme har på patientens livskvalitet under en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: All patients enrolled in…

The overall goal of the study is to evaluate the efficacy of ColdZyme on the common cold. The primary objective is to assess the impact of ColdZyme on quality of…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
20 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
20 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
1 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
17 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner