AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 10.5 19.1 27.9 36.5 59.4
Rörelseresultat (MSEK) -16.2 -32.7 -40.5 -46.2 -30.2
Årets resultat (MSEK) -16.2 -32.4 -40.8 -44 -95.7
Balansomslutning (MSEK) 26 72.2 43.9 162.6 80.5
Eget Kapital (MSEK) 15.7 62.4 21.8 142 55.7
Antal anställda 8 14 16 21 21

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 8 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica: Penser Access: Enzymetica -…

Läs den fullständiga analysen:  https://links.penser.se/f/a/enzy_20190508.pdf  ( https://links.penser.se/f/a/enzy_20190508.pdf )Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting in…

Resolution on the Company’s profit and loss The AGM resolved to adopt the profit and loss statement and balance sheet, as well as the consolidated profit and loss statement and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2019 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma I…

Resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Fortsatt stark tillväxt…

Första kvartalet              Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (15,1). Resultat efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-10,1). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK (-0,11). Likvida medel…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Continued strong growth…

First quarter Net sales reached SEK 13.3 (15.1) million. Result after tax came in at SEK -12.2 (-10.1) million. Earnings per share, basic and diluted, were SEK -0.09 (-0.11) Cash…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: All patients enrolled in…

The overall goal of the study is to evaluate the efficacy of ColdZyme on the common cold. The primary objective is to assess the impact of ColdZyme on quality of…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Samtliga patienter…

Det övergripande målet med studien är att utvärdera den kliniska effekten av ColdZyme på förkylning. Det primära målet är att utvärdera vilken påverkan ColdZyme har på patientens livskvalitet under en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica's cold spray…

After having signed a distribution agreement in July 2018 with Enzymatica, ABEX has now started to market and sell ColdGuard, co-branded with ColdZyme, to the South African consumers. The cold…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymaticas fö…

Efter att ha ingått ett distributionsavtal med Enzymatica i juli 2018 har nu ABEX påbörjat marknads-föring och försäljning av ColdGuard, som säljs under varumärket ColdZyme i Sverige, till de syd-afrikanska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2019 | Enzymatica

Enzymatica AB:Kallelse till årsstämma…

PressmeddelandeLund den 5 april, 2019                                                                                          Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ) Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
20 Apr 2017 | Årsstämma 2016
21 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
20 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
1 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Årligutdelning
17 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
5 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner