hello

AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

AFFÄRSIDÉ

Enzymatica säljer och utvecklar innovativa enzymbaserade produkter.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ENZY
Certified Adviser: Erik Penser Bankaktiebolag

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 16 May 2023 | Enzymatica

Penser Access: Interview with Enzymatica…

Equity analyst Maria Karlsson Osipova interviews Enzymatica’s CEO Claus Egstrand. We get to hear about Claus background and his Enzymatica pitch. Further, they discuss the recently published Q1 report, the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Enzymatica

Bulletin from Annual General Meeting of…

Enzymatica AB (publ) held its annual general meeting on 4 May 2023. At the annual general meeting, the following resolutions were made. Income statements and balance sheetsThe general meeting resolved to…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2023 | Enzymatica

Kommuniké från årsstämma i…

Resultat- och balansräkningar Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Resultatdisposition Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Enzymatica

Penser Access: Upp till bevis -…

Kvartalet i korthet Omsättningen uppgick till 13,0 mkr (4,2) och rörelseresultatet uppgick till -14,4 mkr (-18,1). Disponibla medel vid periodens slut uppgick till 39,9 mkr (21,1), varav 38,4 mkr (20,3)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Enzymatica

Redeye: Enzymatica Q1 2023 - A step in…

Redeye provides an update in relation to Enzymatica’s Q1 2023 report. Even if the report was a bit under our expectations, we are positive that the negative effects of the…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Kvartalsrapport Q1/2023:…

Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 13,0 MSEK (4,2). Rörelseresultatet uppgick till -14,4 MSEK (-18,1). Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK ( -0,12). Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Interim report Q1/2023:…

First quarter Net sales reached SEK 13.0 (4.2) million. The operating result totaled SEK -14.4 (-18.1) million. Earnings per share, basic and diluted, were SEK -0.09 (-0.12). Cash flow from…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publishes…

An English short version of the annual report is available on: https://www.enzymatica.com/investors/financial-reports/ . FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT: Claus Egstrand, CEO, Enzymatica ABPhone: +44 7780 22 8385 | Email:claus.egstrand@enzymatica.com Stefan…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 Apr 2023 | Enzymatica

Enzymatica AB: Enzymatica publicerar å…

På webbplatsen finns också en kortversion på engelska: https://www.enzymatica.com/investors/financial-reports/ FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Claus Egstrand, VD, Enzymatica ABTelefon: +44 7780 22 8385 | E-post:claus.egstrand@enzymatica.com Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica ABTelefon: 0708-55…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Enzymatica

Kallelse till årsstämma 2023 i…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: (i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 25…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023