AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 Dec 2021 | Lipidor

Lipidor expands clinical program,…

Acne vulgaris occurs in up to 96% of all adolescents and around 15% of those suffer from moderate or severe acne, which often causes major problems for the sufferer. Lipidor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Dec 2021 | Lipidor

Lipidor utökar det kliniska programmet…

Acne vulgaris förekommer hos upp till 96 % av alla ungdomar och runt 15 % av dem drabbas av medelsvår eller svår akne som ofta innebär stora besvär. Lipidor har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2021 | Lipidor

Lipidor presents Nomination Committee

The three largest shareholders who are registered with Euroclear Sweden AB on the last day of September before the meeting are to be contacted by the company’s Chairman of the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2021 | Lipidor

Lipidor presenterar valberedningen

De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande. De tre största aktieägarna har rätt att utse varsin…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Nov 2021 | Lipidor

Lipidor publicerar delårsrapport för…

Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2021 Kvartalet innehöll Lipidors hittills viktigaste milstolpe då ett kommersiellt exklusivt avtal för registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av AKP01 och AKP02 tecknades med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Nov 2021 | Lipidor

Lipidor publishes interim report for…

Summary of the interim report – third quarter 2021 The quarter saw Lipidors most important milestone to date when we entered into an exclusive commercial agreement for registration, marketing, sales…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Oct 2021 | Lipidor

Lipidor submits new patent application…

Earlier this year, Lipidor signed an exclusive licensing agreement with Cannassure Therapeutics for the use of Lipidor’s patented drug delivery technology AKVANO[® ]in topical medical cannabis products, and the programs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Oct 2021 | Lipidor

Lipidor lämnar in en ny patentansökan…

Tidigare i år tecknade Lipidor ett exklusivt licensavtal med Cannassure Therapeutics för utnyttjandet av Lipidors patentskyddade drug delivery-teknologi AKVANO[®] i topikala medicinska cannabisprodukter och programmen utvecklas enligt förväntningar. Cannassure Therapeutics…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Lipidor

Optionsinnehavare i Lipidor utnyttjar…

Den 10 september 2018 beslutade styrelsen i Lipidor med stöd av årsstämmans bemyndigande att emittera 580 000 teckningsoptioner till bolagets vd Ola Holmlund samt senior scientist Vibhu Rinwa inom ramen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Oct 2021 | Lipidor

Warrant holders exercise all warrants in…

On 10 September 2018, the  Board of Lipidor decided, with the authorization of the Annual General Meeting, to issue 580,000 warrants to the Company’s CEO Ola Holmlund and Senior Scientist…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
8 Jun 2021 | Årsstämma 2020
8 Jun 2021 | Extrastämma 2021
9 Jun 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
5 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner