AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 4 Mar 2021 | Lipidor

Lipidor presenterar på Erik Penser…

Stina Linge tillträdde som vd för Lipidors dotterbolag Emollivet i september 2020. Emollivet kommersialiserar djurvårdsprodukter baserade på formuleringsplattformen AKVANO®. PresentationenEvent: Erik Penser Banks BolagsdagDatum: 11 mars 2021Presentationstid: 10:45-11:10Länk: https://youtu.be/LAB9bbi0PhM Det…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2021 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör…

Sammanfattning av delårsrapporten – fjärde kvartalet 2020 Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: inlösen av teckningsoptioner om 20 MSEK, rekryterat Chief Development Officer och ingått samarbetsavtal…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Feb 2021 | Lipidor

Lipidor AB (publ) publishes year-end…

Summary of quarterly report – Q4 2020 A quarter of high activity and more important milestones including: redemption of warrants amounting to SEK 20 million, recruitment of a Chief Development…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jan 2021 | Lipidor

Lipidor och Cannassure tecknar exklusivt…

Samarbetet inleddes med en utvärdering av möjligheten att inkorporera olika aktiva läkemedels-substanser från cannabisväxten i AKVANO[®]. Efter det positiva utfallet av den omfattande genomförbarhetsstudien (feasibility study) för utveckling av topikala…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Jan 2021 | Lipidor

Lipidor and Cannassure enter exclusive…

The collaboration began with an evaluation of the possibility of incorporating various active drug substances from the cannabis plant into AKVANO[®]. Following the positive outcome of a thorough feasibility study…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2020 | Lipidor

Lipidor tecknar samarbetsavtal med…

Aurena Laboratories uppfyller sedan tidigare den amerikanska läkemedelsmyndighetens, FDA:s, krav på läkemedelstillverkning i kommersiell skala. Genom det nya samarbetet ska parterna gemensamt säkerställa att tillverkningen uppfyller alla krav inför registreringsansökan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2020 | Lipidor

Lipidor signs cooperation agreement with…

Aurena Laboratories has already met the requirements of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for commercial drug production. Through the new cooperation, the parties will jointly ensure that the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor presents Nomination Committee

Pursuant to this instruction the Nomination Committee should comprise of four members. The three principal shareholders who are registered by Euroclear Sweden AB on the last day of September prior…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor presenterar valberedningen

Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning som består av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor publishes interim report for Q3…

Summary of the interim report – third quarter 2020 A quarter of high activity and many important milestones, including: a directed share issue of SEK 35 million, a new share…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

9 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
6 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
8 Jun 2021 | Årsstämma 2020
9 Jun 2021 | Årligutdelning
24 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
17 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner