AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
| 16 Dec 2020 | Lipidor

Lipidor tecknar samarbetsavtal med…

Aurena Laboratories uppfyller sedan tidigare den amerikanska läkemedelsmyndighetens, FDA:s, krav på läkemedelstillverkning i kommersiell skala. Genom det nya samarbetet ska parterna gemensamt säkerställa att tillverkningen uppfyller alla krav inför registreringsansökan…

Läs hela nyheten
| 16 Dec 2020 | Lipidor

Lipidor signs cooperation agreement with…

Aurena Laboratories has already met the requirements of the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for commercial drug production. Through the new cooperation, the parties will jointly ensure that the…

Läs hela nyheten
| 27 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor presents Nomination Committee

Pursuant to this instruction the Nomination Committee should comprise of four members. The three principal shareholders who are registered by Euroclear Sweden AB on the last day of September prior…

Läs hela nyheten
| 27 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor presenterar valberedningen

Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning som består av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september innan stämman ska…

Läs hela nyheten
| 19 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor publicerar delårsrapport för…

Sammanfattning av delårsrapporten – tredje kvartalet 2020 Ett kvartal med hög aktivitet och fler viktiga milstolpar inklusive: riktad nyemission om 35 MSEK, nyemission och VD-rekrytering i dotterföretaget Emollivet, nyckelavtal tecknat…

Läs hela nyheten
| 19 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor publishes interim report for Q3…

Summary of the interim report – third quarter 2020 A quarter of high activity and many important milestones, including: a directed share issue of SEK 35 million, a new share…

Läs hela nyheten
| 11 Nov 2020 | Lipidor

Rättelse av pressmeddelande "Lipidor…

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Lipidor med2 012 863 aktier, från 26 384 000 till 28 396 863 aktier. Aktiekapitalet ökar med 100 643,15 SEK från 1 319 200,00 till 1 419 843,15…

Läs hela nyheten
| 4 Nov 2020 | Lipidor

Lipidor tillförs cirka 19,9 MSEK till f…

I samband med att Lipidors aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market under 2019 genomfördes en företrädesemission av units, varvid de som tecknade en unit i företrädesemissionen erhöll två…

Läs hela nyheten
| 14 Oct 2020 | Lipidor

Teckningskurs fastställd för Lipidors…

Lipidor genomförde under 2019 en företrädesemission av units i samband med att Bolagets aktie noterades vid Nasdaq First North Growth Market. Varje (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier…

Läs hela nyheten
| 7 Oct 2020 | Lipidor

Lipidor byter Certified Adviser till…

Lipidor AB har ingått avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten som Certified Adviser. Erik Penser Bank tillträder som Certified Adviser den 8 oktober 2020. Fram till dess kommer Corpura…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner