AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 22 Feb 2023 | Lipidor

Lipidor AB (publ) publishes year-end…

STOCKHOLM, Sweden, 22 February 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its year-end report for the period January – December 2022. The report is…

Läs hela nyheten
Rapporter | 22 Feb 2023 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör…

STOCKHOLM, den 22 februari 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Jan 2023 | Lipidor

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Lipidor AB (publ) (”Lipidor” eller ”Bolaget”) avhöll den 17 januari 2023 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman beslutades att godkänna att Bolaget överlåter aktier i dotterbolaget Emollivet AB till två…

Läs hela nyheten
Analyser | 17 Jan 2023 | Lipidor

Bulletin from the extraordinary general…

Lipidor AB (publ) (“Lipidor” or the “Company”) held an extraordinary general meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 in Stockholm. The EGM resolved to approve that the Company transfer shares…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Lipidor

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING…

The shareholders of Lipidor AB (publ) reg. no. 556779-7500 (“Lipidor” or the “Company”) are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting (the “EGM”) on 17 January 2023 at…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Lipidor

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Lipidor AB (publ), org. nr 556779-7500 (”Lipidor” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2023 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Lästmakargatan 18 i Stockholm.…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Lipidor

Styrelsen i Lipidor beslutar om att…

STOCKHOLM den 23 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” eller “Bolaget”) meddelar idag att styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma för godkännande…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Lipidor

The Board of Lipidor resolves to summon…

STOCKHOLM, 23 December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” or the “Company”) today announces that the Board has resolved to summon an Extraordinary General…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Dec 2022 | Lipidor

Lipidor secures bridge financing of at…

STOCKHOLM, Sweden, 14th December 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (“Lipidor” or the “Company”) today announces that the Company has secured a bridge financing of…

Läs hela nyheten
Analyser | 14 Dec 2022 | Lipidor

Lipidor säkrar bryggfinansiering om…

STOCKHOLM, den 14 december 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI), (”Lipidor” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget säkrat en bryggfinansiering om minst 5 MSEK. Bryggfinansieringen…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 Jun 2023 | Årligutdelning
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3