AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 20 May 2022 | Lipidor

Lipidor uppdaterar om Fas III-studien…

Lipidor meddelade den 26 januariatt de första psoriasispatienterna hade inkluderats i bolagets kliniska Fas III-studie med AKP02 kutan spray. Den observatörsblindade och placebo-kontrollerade Fas III-studien omfattar totalt 294 patienter. Studiens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 May 2022 | Lipidor

Lipidor updates on Phase III study of…

On 26 January, Lipidor announced that the first psoriasis patients had been enrolled in the company’s Phase III clinical trial of AKP02 cutaneous spray. The observer-blind and placebo-controlled Phase III…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör delå…

Sammanfattning av delårsrapporten Under det första kvartalet har de första patienterna inkluderats i en klinisk fas III-studie med AKP02 kutan spray mot lindrig till medelsvår psoriasis. Studien genomförs under första…

Läs hela nyheten
Rapporter | 5 May 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) publishes interim…

Summary of year-end report During the first quarter, the first patients were enrolled in a Phase III clinical trial with AKP02 cutaneous spray for mild to moderate psoriasis. The study…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Lipidor

Lipidor: NOTICE OF ANNUAL GENERAL…

N.B. This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail. Lipidor’s annual general meeting will be carried out through advance…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2022 | Lipidor

Lipidor: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I…

Lipidors årsstämma kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Lipidor välkomnar…

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) publishes annual…

The information was provided for publication by Lipidor’s CEO on 28th April 2022 at 3.30 pm (CEST).

Läs hela nyheten
Rapporter | 28 Apr 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör å…

Informationen lämnades för offentliggörande genom VD:s försorg den 28 april 2022, klockan 15.30 (CEST).

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2022 | Lipidor

Lipidor strengthens its operational team…

At Lipidor, Marianne Avila will strengthen the operational team and contribute to development, primarily in purchasing and logistics, which are vital functions as the company approaches commercialization. Lipidor already has…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Mar 2022 | Lipidor

Lipidor stärker sitt operativa team och…

På Lipidor kommer Marianne Avila att förstärka det operativa teamet och bidra till utvecklingsarbetet inom främst inköp och logistik som är viktiga funktioner när bolaget närmar sig kommersialisering. Lipidor har…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3