AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 23 Nov 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör delå…

STOCKHOLM, den 23 november 2022 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – september 2022. Kvartalsrapporten finns att hämta på…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Nov 2022 | Lipidor

Lipidor AB (publ) publishes interim…

STOCKHOLM, Sweden, 23 November 2022 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – September 2022. The report is…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Nov 2022 | Lipidor

Lipidor lämnar uppdatering efter utfall…

STOCKHOLM den 15 november 2022 – Den 28 oktober meddelade Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) att Fas III-studien med kombinationspreparatet AKP02 inte uppnådde kriteriet likvärdig terapeutisk…

Läs hela nyheten
Analyser | 15 Nov 2022 | Lipidor

Lipidor provides update following…

STOCKHOLM, 15 November 2022 – On October 28, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announced that the Phase III study with the combination preparation AKP02 did not…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Oct 2022 | Lipidor

Lipidor announces results from the…

STOCKHOLM 28 October 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that the company’s Phase III study did not achieve the study’s primary goal of…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Oct 2022 | Lipidor

Lipidor meddelar resultat från bolagets…

STOCKHOLM den 28 oktober 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets Fas III-studie inte nådde studiens primära mål att uppnå likvärdig terapeutisk…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Oct 2022 | Lipidor

Emollivet når milstolpe med över 1000…

GÖTEBORG, den 7:e oktober 2022 – Lipidors dotterbolag Emollivet lanserade tidigare i år Emollivet COMBI – en antiseptisk mjukgörande spray för hästar med mugg, rasp och skorv. Produkten har genererat…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Oct 2022 | Lipidor

Emollivet reaches milestone of over 1,…

GOTHENBURG, Sweden, 7th October 2022 – Earlier this year, Lipidor’s subsidiary Emollivet launched Emollivet COMBI – an antiseptic emollient spray for horses with pastern dermatitis. The product has generated great…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Sep 2022 | Lipidor

Lipidor uppdaterar om sin kliniska Fas…

STOCKHOLM den 29 september 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att bolagets tidsplan för Fas III-studien med AKP02 för behandling av psoriasis har…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Sep 2022 | Lipidor

Lipidor updates on Phase III clinical…

STOCKHOLM, Sweden, 29 September 2022 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces today that it has updated the company’s schedule for the Phase III study of…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3