AFFÄRSIDÉ

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit. Med Lipidors patenterade formuleringsteknologi AKVANO® kan välbeprövade läkemedel, vars patenttid löpt eller kommer att löpa ut, omformuleras och förbättras med avseende på effekt, biverkningar och användarvänlighet (så kallade supergenerika).

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: LIPI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Lipidor

Lipidor – Announcement of short-term…

STOCKHOLM, Sweden, 29th June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announces that financing of SEK 2 million is being provided through the divestment of holdings…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Lipidor

Lipidor – Besked om kortsiktig…

STOCKHOLM, den 29 juni 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar att finansiering om 2 MSEK tillförs genom avyttring av innehav i intressebolaget Emollivet. Ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Lipidor

Lipidor – Läkemedelsverket bekräftar…

STOCKHOLM, Sweden, 22nd June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) meddelar idag att Läkemedelsverket bedömer att AKP02G2, den modifierade versionen av bolagets läkemedelskandidat AKP02 för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Lipidor

Lipidor – Swedish Medical Products…

STOCKHOLM, Sweden, 22nd June 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) announced today that the Swedish Medical Products Agency (“MPA”) considers that AKP02G2, a modified version…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2023 | Lipidor

Bulletin from the Annual General Meeting…

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Lipidor AB (publ) (the “Company”) on 8 June 2023 in Stockholm. Adoption of income statement and balance…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2023 | Lipidor

Kommuniké från årsstämma i Lipidor…

Lipidor AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 8 juni 2023 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Lipidor

Lipidor updates on development of AKP02

STOCKHOLM, Sweden, 26th May 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) is targeting a new Phase III study of the drug candidate AKP02 in 2024. Data…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Lipidor

Lipidor uppdaterar om utvecklingen för…

STOCKHOLM den 26 maj 2023 – Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) siktar på en ny Fas III-studie med AKP02 under 2024. Data från den tidigare genomförda…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Lipidor

Lipidor AB (publ) offentliggör delå…

STOCKHOLM, den 11 maj 2023 – Idag publicerar Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Kvartalsrapporten finns att hämta på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Lipidor

Lipidor AB (publ) publishes interim…

STOCKHOLM, Sweden, 11 May 2023 – Today, Lipidor AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: LIPI) publishes its interim report for the period January – March 2023. The report is…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3