hello

AFFÄRSIDÉ

Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen med materialval och arkitektur som står sig över tid.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: AROS, AROS PREF

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 14 Jul 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Som kommunicerat i pressmeddelande den 31 oktober 2022 har Aros Bostad tidigare tillträtt 23 av de 34 projektmöjligheter som förvärvades av Aros Bostad från ALM Equity genom bindande avtal den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Projekten Tallbacken Snättringe utgörs av totalt cirka 190 bostäder, fördelade på hyreslägenheter och småhus i bostadsrättsform. Entreprenadavtalet med TL Bygg avser produktion av fyra flerbostadshus med totalt 156 lägenheter, vilka…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:”Det känns extra roligt att kunna fortsätta starta bostadsprojekt enligt affärsplanen i en marknad där byggstarterna generellt har minskat kraftigt. Vi har haft ett gott…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:”Fabriksparken är ett jättefint bostadsområde, med ett exceptionellt bra läge mitt i centrala Sundbyberg. Skandia Fastigheter har verkligen tagit till vara på platsens potential och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Aros Bostadsutveckling

Kommuniké från årsstämman i Aros…

Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Aros Bostad samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning på…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad…

Parkvillorna var del av den större byggrättsportfölj som förvärvades av ALM Equity under 2022. Projektet avyttras då varken storlek eller geografi följer strategin för Aros Bostads byggrättsportfölj. Bolagets Certified Adviser…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostads…

Länk till den digitala presentationen 12 maj kl 9.00 https://financialhearings.com/event/46405 Perioden januari-mars 2023  Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 389 212 TSEK (149 691). Bruttoresultatet uppgick till 75 397 TSEK (40 275) och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Projekt Invernesshöjden brf 1 byggstartades i slutet av 2019 och var slutsålt samt inflyttat under början av 2022. I samband med föreningsstämman överlämnades samtliga 86 lägenheter till bostadsrättsföreningen. Den andra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Aros Bostadsutveckling

Kallelse till årsstämma i Aros…

Rätt att delta och anmälan till årsstämman Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Apr 2023 | Aros Bostadsutveckling

Aros Bostadsutveckling AB: Aros Bostad f…

Den tredje etappen av O2 Orminge utgörs av fyra byggnader med 104 hyresrättslägenheter, vilka nu lämnas över till köparen. Tillträde till det andra projektet som ingick i affären, Viggby Ängar…

Läs hela nyheten