AFFÄRSIDÉ

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att äga och förvalta huvudsakligen kvadrat och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna hyrs ut till bland annat skolor, sjukvård och företag.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NYTTO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 25 Nov 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delå…

Resultat för 1 juli – 30 september 2021* Hyresintäkterna uppgick till 31 (32) Mkr Driftnettot uppgick till 26 (20) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 7 (6) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Nov 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) emitterade den 21 september 2021 säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0016797799 till ett belopp om 400 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 250 miljoner kronor…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Oct 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser tillfällig…

Bolaget har valt att inte förlänga uppdraget för tillförordnade CFO Catherine Hårderup utan kommer ha en intern tillförordnad CFO via Fredrika Morén tills dess att en ny permanent CFO är…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Oct 2021 | Svenska Nyttobostäder

Valberedningen utsedd i Svenska…

I enlighet med årsstämmans beslut ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Sep 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 1 444 279 preferensaktier i den riktade nyemissionen som beslutades på årsstämman en 27 maj 2021. Den riktade nyemissionen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Sep 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Den riktade nyemissionen av högst 2 819 275 preferensaktier som beslutades på årsstämman den 27 maj 2021 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Sep 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har framgångsrikt placerat ett säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden. Volymen på obligationslånet uppgår till 400 Mkr under ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) överv…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har givit Arctic Securities AS, filial Sverige i uppdrag arrangera investerarmöten med start den 8 september 2021 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvå…

Resultat för 1 april – 30 juni 2021* Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från årsstämma i Svenska…

Resultat- och balansräkningarVid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.  UtdelningStämman beslutade att utdelning ska ske till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
25 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Årligutdelning
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
25 May 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q1
25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner