AFFÄRSIDÉ

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att äga och förvalta huvudsakligen kvadrat och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna hyrs ut till bland annat skolor, sjukvård och företag.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NYTTO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 15 Sep 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har framgångsrikt placerat ett säkerställt obligationslån, med en löptid om 3 år, på den svenska obligationsmarknaden. Volymen på obligationslånet uppgår till 400 Mkr under ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Sep 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) överv…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Nyttobostäder”) har givit Arctic Securities AS, filial Sverige i uppdrag arrangera investerarmöten med start den 8 september 2021 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvå…

Resultat för 1 april – 30 juni 2021* Hyresintäkterna ökade till 31 (21) Mkr Driftnettot uppgick till 24 (18) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (3) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från årsstämma i Svenska…

Resultat- och balansräkningarVid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.  UtdelningStämman beslutade att utdelning ska ske till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 May 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delå…

Resultat för perioden 1 jan – 31 mar 2021* Hyresintäkterna ökade till 28 (19) Mkr Driftnettot uppgick till 24 (7) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 5 (-8) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) å…

Stockholm, 2021-04-28Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2020 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se.  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svenska Nyttobostäder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2021 | Svenska Nyttobostäder

Kallelse till årsstämma i Svenska…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 19 maj 2021,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Feb 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

VD-ord Stabil utveckling För mindre än ett år sedan påbörjade vi arbetet inför noteringen av Svenska Nyttobostäder. Det blev en mycket intensiv och spännande höst och i början på november…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jan 2021 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser tillfällig…

Stockholm, 20 januari 2021 Bolagets CFO Urban Eriksson har aviserat att han önskar avsluta sin anställning hos bolaget med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl.  Bolaget har utsett Catherine Hårderup…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Dec 2020 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Den riktade nyemissionen av högst 1 841 175 preferensaktier som beslutades på extra bolagsstämma den 1 december 2020 riktar sig till utvalda investerare som tecknat avtal om att leverera aktiebolag…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
25 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
27 May 2021 | Årsstämma 2020
28 May 2021 | Årligutdelning
25 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
25 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
25 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner