AFFÄRSIDÉ

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att äga och förvalta huvudsakligen kvadrat och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna hyrs ut till bland annat skolor, sjukvård och företag.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NYTTO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 25 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från årsstämma i Svenska…

Resultat- och balansräkningarVid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.  Utdelning Stämman beslutade att utdelning ska ske till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delå…

Resultat för 1 januari – 31 mars 2022 Hyresintäkterna uppgick till 42 (28) Mkr Driftnettot uppgick till 35 (24) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 11 (5) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar…

Svenska Nyttobostäder ändrar datum för publicering av bolagets finansiella rapporter. Detta med anledning av att Svenska Nyttobostäder AB är intressebolag till ALM Equity AB, som offentliggör sina rapporter tidigare.  Följande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ): Å…

Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se  ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2022 | Svenska Nyttobostäder

Kallelse till årsstämma i Svenska…

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 17 maj 2022, …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Apr 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder tillträder 449 l…

Den 31 mars 2022 tillträdde Svenska Nyttobostäder den helt nyproducerade fastigheten Nova i Södra Häggvik, Sollentuna. Fastigheten är fullt uthyrd.    Nova består av 449 yteffektiva lägenheter och blir den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 2 198 380 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 17 mars 2022. Den riktade…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Mar 2022 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission av högst 2 700 000 preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 108 000 kronor.  Rätt att teckna de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Mar 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utser Anna…

Svenska Nyttobostäder utser Anna Jakobsson till COO. I rollen kommer hon ingå i bolagets ledning. Anna kommer närmast från rollen som Affärsutvecklare på Humlegården Fastigheter AB där hon började 2019. …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Feb 2022 | Svenska Nyttobostäder

Kallelse till extra bolagsstämma i…

Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 9 mars 2022,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3