AFFÄRSIDÉ

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att äga och förvalta huvudsakligen kvadrat och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna hyrs ut till bland annat skolor, sjukvård och företag.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NYTTO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 Jul 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder offentliggör…

Anmälningsperioden i Svenska Nyttobostäder AB:s (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) nyemission av stamaktier om cirka 250 MSEK med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare (”Företrädesemissionen”) löpte ut den 19 juli 2023. Teckningskursen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder offentliggör…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) meddelar att prospekt, avseende en företrädesemission av stamaktier om cirka 250 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare (”Företrädesemissionen”), har godkänts och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jun 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder beslutar om en…

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2023, beslutat om en till cirka 80 procent säkerställd…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder utreder förutsä…

Styrelsen i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) har efter dialog med ett antal större befintliga aktieägare beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra den planerade företrädesemissionen som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Jun 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder aviserar ny…

Den nya affärsstrategin baseras på följande delar:   Ny uthyrningsmodell: hyresförhållanden med företagsförmedlare fasas successivt ut och Svenska Nyttobostäder agerar i stället direkt mot kund vid alla nya hyresavtal. Det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från årsstämma i Svenska…

  Resultat- och balansräkningarVid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.   Utdelning Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delå…

Resultat för 1 januari – 31 mars 2023 Hyresintäkterna uppgick till 54 (42) Mkr   Driftnettot uppgick till 42 (35) Mkr   Förvaltningsresultatet uppgick till -22 (11) Mkr   Värdeförändringar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder stärker…

BakgrundSvenska Nyttobostäders kapitalstruktur härstammar från bolagets uppbyggnad inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market år 2020. Vid börsintroduktionen hade Svenska Nyttobostäder tillträtt sex förvaltningsobjekt och ingått förvärvsavtal att tillträda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 May 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder slutför riktad…

Den extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder AB (publ) (”Svenska Nyttobostäder” eller ”Bolaget”) som hölls den 22 mars 2023 beslutade dels om genomförande av ett utbyteserbjudande till Bolagets preferensaktieägare (”Utbyteserbjudandet”) vars…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Apr 2023 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ): Å…

[image] Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2022 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se. ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/ För mer information, kontakta:Fredrik Arpe, tf VDfredrik.arpe@nyttobostader.se Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är sådan som…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
20 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024