AFFÄRSIDÉ

Svenska Nyttobostäders affärsidé är att äga och förvalta huvudsakligen kvadrat och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Lägenheterna hyrs ut till bland annat skolor, sjukvård och företag.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NYTTO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 Nov 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Stockholm den 17 november 2022 Styrelseledamoten Gunilla Högbom har på egen begäran valt att utträda ur Svenska Nyttobostäders styrelse. Skälet till utträdet är att det föreligger skilda uppfattningar i styrelsen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Nov 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delå…

Resultat för 1 juli – 30 september 2022 Hyresintäkterna uppgick till 47 (31) Mkr Driftnettot uppgick till 37 (26) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 4 (7) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Oct 2022 | Svenska Nyttobostäder

Valberedningen utsedd i Svenska…

I enlighet med årsstämmans beslut ska de fyra största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti ha rätt att utse varsin representant att ingå i valberedningen. Avstår en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Oct 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ)…

Svenska Nyttobostäder AB (publ) offentliggör att teckning och tilldelning skett av 560 465 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på årsstämman den 25 maj 2022. Den riktade nyemissionen av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder kommenterar…

En blockuthyrning som syftade till att erbjuda lägenheter till kommuner, företag, myndigheter och institutioner har i stället använts för otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led. Uthyrningen av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Aug 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) halvå…

Resultat för 1 april – 30 juni 2022 Hyresintäkterna uppgick till 49 (31) Mkr Driftnettot uppgick till 39 (24) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 8 (5) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Kommuniké från årsstämma i Svenska…

Resultat- och balansräkningarVid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.  Utdelning Stämman beslutade att utdelning ska ske till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per preferensaktie fördelat på…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) delå…

Resultat för 1 januari – 31 mars 2022 Hyresintäkterna uppgick till 42 (28) Mkr Driftnettot uppgick till 35 (24) Mkr Förvaltningsresultatet uppgick till 11 (5) Mkr Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ) ändrar…

Svenska Nyttobostäder ändrar datum för publicering av bolagets finansiella rapporter. Detta med anledning av att Svenska Nyttobostäder AB är intressebolag till ALM Equity AB, som offentliggör sina rapporter tidigare.  Följande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder AB (publ): Å…

Svenska Nyttobostäders årsredovisning för 2021 finns att hämta som PDF-fil på bolagets hemsida www.nyttobostader.se  ir.nyttobostader.se/investerare/rapporter-presentationer/

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2