OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 May 2023 | Coala Life

Coala Life nyckeltal april USA

Nyckeltal för april 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 april 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 30 april 2023: 5,4 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 april 2023 –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Coala Life

Coala Life April monthly KPI’s USA

KPI’s April 2023: Patients in RPM as of April 30, 2023: 3,700 Annual revenue rate as of April 30, 2023: 5.4 MUSD Explanations of KPI’sPatients in RPM as of April…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Coala Life

Bulletin from annual general meeting in…

Coala-Life Group AB (publ) (the “Company” or “Coala-Life”) has held an annual general meeting on 16 May 2023. Below follows a summary of the decisions taken by the annual general…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Coala Life

Stämmokommuniké från årsstämma den…

Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Coala-Life”) har den 16 maj 2023 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattats av årsstämman (alla i enlighet med de…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Coala Life

Redeye: Coala Life - Positive progress,…

Redeye provides an update following the Q1’23 report from Coala Life. Although the 18% q/q reduction in OPEX and 30% q/q sales growth are encouraging, they slightly miss our expectations.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Coala Life

Coala-Life Group AB quarter one 2023

First quarter 2023 Net sales increased to SEK 11.6 M (1.0). EBITDA amounted to SEK -32.2 M (-30.5). Operating income totaled SEK -33.9 M (-31.6). Profit after tax was SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 4 May 2023 | Coala Life

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett…

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 11,6 MSEK (1,0). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -32,2 MSEK (-30,5). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,9 MSEK (-31,6). Resultatet efter skatt uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Coala Life

Årsredovisning 2022 – Coala-Life…

Coala-Life Group ABs årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.coalalife.com. Coala-Life Group AB publicerar härmed sin årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns som bifogad fil…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Apr 2023 | Coala Life

Annual Report 2022 – Coala-Life Group…

Coala-Life Group AB´s annual report for 2022 is available from today on the company´s website www.coalalife.com. Coala-Life Group AB hereby publishes its annual report for 2022. The annual report is…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Apr 2023 | Coala Life

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE…

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023