OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 26 Jan 2023 | Coala Life

Extraordinary general meeting held in…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, BELARUS, JAPAN, CANADA, HONG KONG, NEW ZEELAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA,…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Jan 2023 | Coala Life

Extra bolagsstämma har hållits i Coala…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | Coala Life

Coala Life nyckeltal december USA

Nyckeltal för december 2022: Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022: 3 500 Årstakt omsättning per 31 december 2022: 3,6 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 december 2022 –…

Läs hela nyheten
Analyser | 12 Jan 2023 | Coala Life

Coala Life December monthly KPI’s USA

KPI’s December 2022: Patients in RPM as of December 31, 2022: 3,500 Annual revenue rate as of December 31, 2022: 3.6 MUSD Explanations of KPI’sPatients in RPM as of December…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Coala Life

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I…

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 januari 2023 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Coala Life

NOTICE TO ATTEND AN EXTRAORDINARY…

The shareholders in Coala-Life Group AB (publ), reg. no. 556495-4682, are hereby given notice to attend an extraordinary general meeting at 10:00 a.m. on Thursday 26 January 2023 at Setterwalls…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Coala Life

Coala-Life Group avser att genomföra en…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER…

Läs hela nyheten
Analyser | 23 Dec 2022 | Coala Life

Coala-Life Group intends to carry out a…

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, HONG KONG, NEW ZEELAND, RUSSIA, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Dec 2022 | Coala Life

Coala Life - expanded service brings…

Coala Life announces today that the company has decided to expand its service for Managed RPM in the USA from December 15, 2022. In the extended service, a more comprehensive…

Läs hela nyheten
Analyser | 13 Dec 2022 | Coala Life

Coala Life November monthly KPI’s USA

KPI’s November 2022: Patients in RPM as of November 30, 2022: 3,100 Annual revenue rate as of November 30, 2022: 3.2 MUSD Explanations of KPI’sPatients in RPM as of November…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

31 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023