OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 15 Aug 2023 | Coala Life

Rättelse: Coala-Life Group AB,…

Coala Life utfärdar rättelse av Coala Lifes Kvartalsrapport två 2023 som publicerades den 11 augusti samt av pressmeddelande ” Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023” med samma publiceringsdatum. Bruttoresultatet samt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Aug 2023 | Coala Life

Correction: Coala-Life Group AB, quarter…

Coala Life issues corrections to Coala Life’s Quarterly Report Two 2023 published on August 11 and to the press release ”Coala-Life Group AB quarter two 2023” with the same publication…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Aug 2023 | Coala Life

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport tv…

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen ökade till 14,1 MSEK (1,6). Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -29,8 MSEK (-40,7). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,3 MSEK (-41,4). Resultatet efter skatt uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Aug 2023 | Coala Life

Coala-Life Group AB quarter two 2023

Second quarter 2023 Net sales increased to SEK 14.1 M (1.6). EBITDA amounted to SEK -29.8 M (-40.7). Operating income totaled SEK -32.3 M (-41.4). Profit after tax was SEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Aug 2023 | Coala Life

Emma Strömfelt avgår som…

Emma Strömfelt har meddelat styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) att hon av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan. Emma Strömfelt har varit styrelseledamot i Coala…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Aug 2023 | Coala Life

Emma Strömfelt resigns as board member…

Emma Strömfelt has informed the Board of Directors of Coala-Life Group AB (publ) that she for personal reasons leaves her position as a Board member with immediate effect. Emma Strömfelt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jul 2023 | Coala Life

Extra bolagsstämma har hållits i Coala…

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 31 juli 2023 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Jul 2023 | Coala Life

Extraordinary general meeting held in…

At the extraordinary general meeting in Coala-Life Group AB (publ) (the “Company”) held today, on 31 July 2023, the following resolutions were passed in accordance with the proposals presented in…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2023 | Coala Life

The board of directors of Coala-Life…

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2023 | Coala Life

Styrelsen i Coala-Life Group AB genomfö…

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION…

Läs hela nyheten