hello

AFFÄRSIDÉ

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: SECI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits offentliggör prospekt med…

SECITS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits styrelse har beslutat om en fö…

SECITS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EN FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER OM CIRKA 34 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2022 | SECITS Holding

Secits Holding ingår samarbete med…

SECITS HOLDING INGÅR SAMARBETE MED LARMASSISTANS SVERIGE Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | SECITS Holding

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022 Tredje kvartalet juli – september 2022 Intäkterna minskade marginellt till 27 721 (29 941) kSEK EBITDA uppgick till -2 815 (-2 223) kSEK Resultat per…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Oct 2022 | SECITS Holding

SECITS Holding AB lämnar…

SECITS HOLDING AB LÄMNAR VERKSAMHETSUPPDATERING OCH INFORMERAR OM PÅGÅENDE INTEGRATIONSARBETE Styrelsen och ledningen i SECITS Holding AB (”Secits” eller ”Bolaget”) vill genom detta pressmeddelande informera aktiemarknaden om koncernens status och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Oct 2022 | SECITS Holding

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SECITS HOLDING AB (PUBL) Idag, måndagen den 24 oktober 2022, hölls extra bolagsstämma i Secits Holding AB (publ). Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Oct 2022 | SECITS Holding

Secits utser Paul Trygger till ny VD

SECITS UTSER PAUL TRYGGER TILL NY VD Styrelsen för Secits Holding AB (”Secits”) har utsett Paul Trygger till ny VD för koncernen. Paul Trygger har lång erfarenhet som ledande befattningshavare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Sep 2022 | SECITS Holding

Kallelse till extra bolagsstämma i…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SECITS HOLDING Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 24 oktober 2022. Stämman genomförs genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Aug 2022 | SECITS Holding

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022 Delårsrapport JANUARI – JUNI 2022 Andra kvartalet april – juni 2022 Intäkterna ökade till 30 422 (5 886) Tkr EBITDA förbättrades till -1 739 (-4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Aug 2022 | SECITS Holding

Secits vinner sin första order på…

SECITS VINNER SIN FÖRSTA ORDER PÅ HELHETSLÖSNING Säkerhetsbolaget Secits vinner sitt första större helhetsuppdrag med en order på totalt ca 3 MSEK från ett internationellt bolag inom flyg- och rymdindustrin…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022