hello

AFFÄRSIDÉ

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: SECI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 24 Feb 2023 | SECITS Holding

Bokslutskommuniké JANUARI - DECEMBER…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2022 Fjärde kvartalet oktober – december 2022 Intäkterna uppgick till 33 846 (32 132) kSEK EBITDA uppgick till -4 952 (-2 384) kSEK Resultat per aktie…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jan 2023 | SECITS Holding

Secits styrelse har beslutat om en…

SECITS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EN RIKTAD EMISSION AV AKTIER TILL EMISSIONSGARANTER I SAMBAND MED DEN AVSLUTADE FÖRETRÄDESEMISSIONEN EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Jan 2023 | SECITS Holding

Secits utökar order mot en…

SECITS UTÖKAR ORDER MOT EN INTERNATIONELL BUTIKSKEDJA FÖR LEVERANS AV SÄKERHETSLÖSNINGAR Secits får fortsatt förtroende att leverera säkerhetslösningar till nya och befintliga butiker i Sverige. Intäkten från den nya ordern…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits offentliggör utfall i företrä…

SECITS OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Dec 2022 | SECITS Holding

Medlemmar i Secits ledning ökar…

MEDLEMMAR I SECITS LEDNING ÖKAR AKTIEINNEHAVET GENOM TECKNING I PÅGÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Dec 2022 | SECITS Holding

Teckningsperioden i Secits företrä…

TECKNINGSPERIODEN I SECITS FÖRETRÄDESEMISSION INLEDS IDAG EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits offentliggör prospekt med…

SECITS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 1 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits styrelse har beslutat om en fö…

SECITS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EN FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER OM CIRKA 34 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Nov 2022 | SECITS Holding

Secits Holding ingår samarbete med…

SECITS HOLDING INGÅR SAMARBETE MED LARMASSISTANS SVERIGE Secits Holding AB och Larmassistans Sverige AB har ingått ett brett och långsiktigt avtal inom ramen för vilket Secits kommer att utföra serviceuppdrag…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Nov 2022 | SECITS Holding

Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022 Tredje kvartalet juli – september 2022 Intäkterna minskade marginellt till 27 721 (29 941) kSEK EBITDA uppgick till -2 815 (-2 223) kSEK Resultat per…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
26 May 2023 | Årligutdelning
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023