AFFÄRSIDÉ

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad.

Bransch: Industrivaror & Tjänster
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: SECI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 15 44.1
Rörelseresultat (MSEK) -1.9 -19.5
Årets resultat (MSEK) -2.1 -16.9
Balansomslutning (MSEK) 17.7 33.3
Eget Kapital (MSEK) 0.7 15.9
Antal anställda 15 26

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 21 Aug 2019 | SECITS Holding

Delårsrapport JANUARI - JUNI 2019

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019 Avmattning inom affärsområde Retail och en utdragen process gällande Region Stockholm-affären påverkar försäljningen negativt första halvåret  KOMMENTAR Försäljningen under första halvåret 2019 har varit svagare…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Jul 2019 | SECITS Holding

Förändring i Secits Holding AB:s…

FÖRÄNDRING I SECITS HOLDING AB:S STYRELSE Styrelseledamoten Magnus Lindstedt har bett om att bli entledigad som styrelseledamot i Secits Holding AB, eftersom det har blivit nödvändigt för honom att frigöra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2019 | SECITS Holding

Secits omförhandlar finansieringsavtal…

SECITS OMFÖRHANDLAR FINANSIERINGSAVTAL MED FORMUE NORD OCH ERSÄTTER BEFINTLIG KONVERTIBELFINANSIERING MED LÅN Secits Holding AB (”Secits”) har efter en av Secits begärd omförhandling ingått ett nytt låneavtal med Formue Nord,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2019 | SECITS Holding

GANT och SECITS ingår avtal om sä…

GANT OCH SECITS INGÅR AVTAL OM SÄKERHETSLÖSNINGAR. Säkerhetsföretaget Secits har ingått ett långsiktigt avtal med GANT Sweden AB gällande leverans av säkerhetslösningar i form av trygghetskameror, Axis IP ljud samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2019 | SECITS Holding

Kommuniké från årsstämman 2019 i…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2019 I SECITS Vid årsstämman i SECITS Holding AB (publ), som hölls i Haninge den 28 maj 2019, fattades bl.a. följande beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkning…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2019 | SECITS Holding

Secits stärker samarbetet med Fortinet

SECITS STÄRKER SAMARBETET MED FORTINET På inrådan av Secits har Fortinet utvecklat en funktion för skydd mot avancerade hot i form av dataintrång. Funktionen är nu implementerad i Fortinets switchsortiment.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2019 | SECITS Holding

Secits Holding AB bjuder in till årsst…

SECITS HOLDING AB BJUDER IN TILL ÅRSSTÄMMA Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag kallelse till årsstämma. Denna information publiceras också på företagets hemsida samt i Dagens Industri och i Post- och Inrikes…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2019 | SECITS Holding

Valberedningens förslag till Secits…

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SECITS HOLDING AB:S (SECITS) ÅRSSTÄMMA 2019 Secits går nu in i en expansiv fas efter arbetet med att bygga en effektiv bolagsstruktur sedan börsnoteringen 2017. Valberedningens focus…

Läs hela nyheten
Rapporter | 26 Apr 2019 | SECITS Holding

Secits Holding AB lämnar å…

SECITS HOLDING AB LÄMNAR ÅRSREDOVISNING 2018 Säkerhetsföretaget Secits publicerar idag årsredovisning jämte revisionsberättelse gällande företagets verksamhetsår 2018. Årsredovisningen samt revisionsberättelsen återfinns även på Secits Hemsida. 2019-04-26 För ytterligare information: Gerhard…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2019 | SECITS Holding

SECITS Holding AB genomför ett…

SECITS HOLDING AB GENOMFÖR ETT EFFEKTIVITETSPROGRAM Företagets ledning har beslutat att genomföra en organisatorisk förändring för att bättre kunna möta en ökande efterfrågan på bolagets tjänster och förstärka kundnärvaron. Bolagets…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2017
28 May 2019 | Årsstämma 2018
29 May 2019 | Årligutdelning
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner