OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 22 May 2023 | Checkin.com Group

Kommuniké från årsstämma i Checkin.…

Disposition av bolagets resultat  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.  Ansvarsfrihet Beviljade årsstämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Checkin.com Group

Penser Access: Växer kraftigt hos…

Tuff start på året Omsättningen i kvartalet uppgick till 18,8 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Siffran är betydligt lägre än vad som krävs för att nå våra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Checkin.com Group

Penser Access: Intervju med Checkin.com…

Aktieanalytiker Rikard Engberg och Checkin.com Groups VD Kristoffer Cassel diskuterar inledningen på året och de satsningar som gjorts för att öka bolagets leverans kapacitet. Efter kvartalets utgång har ett av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group Quarterly Report Q1…

CEO Letter from Quarterly Report We began the new year with a quarter which in many ways was undecided. Seasonally the beginning of the year has often been a tough…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group kvartalsrapport Q1…

Vd-ord från kvartalsrapporten Vi inledde det nya året med ett kvartal som på många sätt stod och vägde. Säsongsmässigt har inledningen av året ofta varit en tuff period, men det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Webcast of Quarterly…

For further information, please contact:Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified AdviserCheckin.com Group’s Certified Adviser is Erik Penser Bank. About Checkin.com Group Checkin.com Group creates shareholder value through…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group: Webcast torsdag 11:e…

För ytterligare information, vänligen kontakta:Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified AdviserCheckin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank. Om Checkin.com Group: Checkin.com Group skapar aktieägarvärde genom kapitaleffektiv…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Checkin.com Group

Kallelse till årsstämma i Checkin.com…

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta på bolagsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 maj 2023, och anmäla sin avsikt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group publishes Annual…

For further information, please contact: Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified Adviser Checkin.com Group’s Certified Adviser is Erik Penser Bank. About Checkin.com Group Checkin.com Group creates shareholder…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Checkin.com Group

Checkin.com Group publicerar å…

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Certified Adviser Checkin.com Groups Certified Adviser är Erik Penser Bank. Om Checkin.com Group: Checkin.com Group skapar aktieägarvärde…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3