hello

AFFÄRSIDÉ

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: XINT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 6 Dec 2022 | Xintela

Xintela erhåller godkänt patent i USA…

Xintela meddelar att det amerikanska patentverket USPTO idag har godkänt bolagets patent avseende behandling av muskuloskeletala sjukdomar med Xintelas stamcellsprodukter. USPTO har idag publicerat godkännandet av Xintelas patent US 11,517,593…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | Xintela

Xintela obtains US patent for stem cell…

Xintela announces that the US patent office USPTO has today approved the company’s patent application for treatment of musculoskeletal diseases using Xintela’s stem cell products. The USPTO today issued Xintela’s…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Nov 2022 | Xintela

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Idag, måndagen den 28 november 2022, hölls extra bolagsstämma i Xintela AB (publ). Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Beslut om antagande av ny bolagsordning Stämman beslutade att godkänna…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Nov 2022 | Xintela

Xintela AB Interim Report January -…

Summary of the interim report The “Company” or “Xintela” refers to Xintela AB (publ), corporate registration number 556780-3480. Third quarter 2022 for the group » Income amounted to TSEK 0…

Läs hela nyheten
Analyser | 25 Nov 2022 | Xintela

Xintela AB Delårsrapport januari –…

Sammanfattning av delårsrapporten Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480. Tredje kvartalet 2022 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.Resultatet före och efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Nov 2022 | Xintela

Targinta planerar för klinisk fas 0…

Targintas styrelse har beslutat att fokusera utvecklingsarbetet av bolagets terapeutiska antikroppar på en så kallad klinisk fas 0 studie (mikrodoseringstudie) i cancerpatienter. Syftet med den kliniska fas 0 studien är…

Läs hela nyheten
Analyser | 24 Nov 2022 | Xintela

Targinta plans Phase 0 clinical study

Targinta’s Board of Directors has decided to focus development of the company’s therapeutic antibodies on a so-called clinical Phase 0 study (microdosing study) in cancer patients. The purpose of the…

Läs hela nyheten
Analyser | 9 Nov 2022 | Xintela

Xintela starts next dose level of XSTEM…

Xintela’s first-in-human study (Phase I/IIa) for the treatment of knee osteoarthritis, being conducted in Australia, is testing 3 different dose levels of the stem cell product XSTEM®. The Safety Review…

Läs hela nyheten
Analyser | 9 Nov 2022 | Xintela

Xintela startar nästa dosnivå av XSTEM…

I Xintelas first-in-human-studie (fas I/IIa) för behandling av knäartros som utförs i Australien, testas tre olika dosnivåer av stamcellsprodukten XSTEM®. Studiens säkerhetskommitté (Safety Review Committee) har bedömt behandlingen av de…

Läs hela nyheten
Analyser | 31 Oct 2022 | Xintela

Xintela proposes Thomas Eldered as new…

Major shareholder in Xintela AB (publ) proposes that the company’s shareholders elect Thomas Eldered as a new member of the Board at the Extra General Meeting on November 28, 2022.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022