hello

AFFÄRSIDÉ

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: XINT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 4 Jul 2023 | Xintela

Xintela offentliggör utfall i företrä…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jun 2023 | Xintela

Xintela AB: BioStock: Xintela uppnår…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/06/xintela-uppnar-milstolpe-under-forlangd-teckningsperiod/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Xintela

Xintela har slutfört doseringen på…

Samtliga patienter på den tredje och sista dosnivån har nu doserats i Xintelas first-in-human-studie (fas I/IIa) för behandling av knäartros i Australien där tre olika dosnivåer av stamcellsprodukten XSTEM® testas.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Xintela

Xintela completes XSTEM dosing at third…

All patients on the third and final dose level have now been dosed in Xintela’s first-in-human study (Phase I/IIa) for the treatment of knee osteoarthritis in Australia where three different…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2023 | Xintela

Xintela förlänger teckningsperioden i…

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2023 | Xintela

Xintelas företrädesemission med units…

Xintela genomför en företrädesemission om ca 123 MSEK där en unit består av tre aktier för 0,30 SEK/aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner som ger en ovanlig och attraktiv möjlighet att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Xintela

Xintela AB: BioStock: Milstolpar i…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/06/milstolpar-i-sikte-for-emissionsaktuella-xintela/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Xintela

Xintela publicerar positiva prekliniska…

Resultaten från Xintelas prekliniska studie med XSTEM® för behandling av ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) har publicerats i tidskriften Respiratory Research. Resultaten visar att XSTEM har en behandlande effekt och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Xintela

Xintela publishes positive preclinical…

Results from Xintela’s preclinical study with XSTEM® for the treatment of ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) have been published in the journal Respiratory Research. The results show that XSTEM has…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Jun 2023 | Xintela

Xintela AB: BioStock: Xintelas vd…

Läs intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/06/xintelas-vd-kommenterar-emissionen-och-malen/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
22 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024