hello

AFFÄRSIDÉ

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: XINT
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0.4 0 0.2
Rrelseresultat (MSEK) -2.6 -7.8 -11.5 -17.1 -21.9
rets resultat (MSEK) -2.6 -7.8 -11.6 -18.1 -21.9
Balansomslutning (MSEK) 6.2 4.8 10.7 23.8 28.6
Eget Kapital (MSEK) 4.2 3.9 7.5 21 18.4
Antal anstllda 5 7 9 11

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 17 Jun 2021 | Xintela

Kallelse till extra bolagsstämma i…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XINTELA AB Aktieägarna i Xintela AB, org.nr 556780-3480, (” Bolaget ”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 5 juli 2021. Information med anledning av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jun 2021 | Xintela

Xintela has completed a directed new…

XINTELA HAS COMPLETED A DIRECTED NEW SHARE ISSUE RAISING PROCEEDS OF APPROXIMATELY SEK 28 MILLION Lund, 2021-06-17 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, FULLY OR PARTLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2021 | Xintela

Xintela intends to carry out a directed…

XINTELA INTENDS TO CARRY OUT A DIRECTED SHARE ISSUE THROUGH AN ACCELERATED BOOK BUILDING PROCEDURE Lund, 2021-06-16 NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, FULLY OR PARTLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Jun 2021 | Xintela

Xintela avser att genomföra en riktad…

XINTELA AVSER ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER GENOM ETT ACCELERERAT BOOKBUILDING-FÖRFARANDE Lund, 2021-06-16 EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Xintela

Xintela AB: BioStock: Xintela's CEO on…

Read the full article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/xintelas-ceo-on-successful-studies-and-approved-gmp-facility/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 May 2021 | Xintela

Xintela AB: BioStock: Xintelas vd om…

Läs hela artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2021/05/xintelas-vd-om-studieframgangar-och-godkand-gmp-anlaggning/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 May 2021 | Xintela

Xintela offentliggör delårsrapport fö…

XINTELA OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021 Sammanfattning av kvartalsrapporten Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480. Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31) · Nettomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 21 May 2021 | Xintela

Xintela offentliggör delårsrapport fö…

XINTELA OFFENTLIGGÖR DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021 Sammanfattning av kvartalsrapporten Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480. Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31) · Nettomsättningen uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2021 | Xintela

Xintelas GMP-anläggning erhåller…

XINTELAS GMP-ANLÄGGNING ERHÅLLER TILLSTÅND ATT PRODUCERA CELLTERAPIPRODUKTER Xintela meddelar idag att bolaget har erhållit tillstånd från Läkemedelsverket att producera cellterapiprodukter, så kallade avancerade terapiläkemedel (ATMPs), i den egna GMP-anläggningen. –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 May 2021 | Xintela

Xintela's GMP facility approved for…

XINTELA’S GMP FACILITY APPROVED FOR MANUFACTURING OF CELL THERAPY PRODUCTS Xintela announces today that the company has received permission from the Medical Products Agency to produce cell therapy products, so-called…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

26 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022