AFFÄRSIDÉ

Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier. Biogasen är CO2-neutral och sänker GHG-utsläppen med upp till över 100% om när den ersätter fossila bränslen. Biokraft ska bygga, äga och driva storskaliga biogasanläggningar med fokus på den Nordeuropeiska marknaden.

Bransch: Råvaror
Marknad: First North Premier Stockholm
Tickerkod: BIOGAS

 

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Rapporter | 20 Jul 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Biokraft Interim…

SECOND QUARTER 2023 IN BRIEF ­      Energy sold totalled 82.0 (82.2) GWh. ­   Total revenue, including capitalised work, increased by 33.7% to SEK 135.1 (101.1) million. ­      Operating EBITDA totalled SEK…

Läs hela nyheten
Rapporter | 20 Jul 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Biokraft delå…

SAMMANFATTNING andra KVARTALET 2023 ­  Såld energi uppgick till 82,0 (82,2) GWh. ­      Summa intäkter, inklusive aktiverat arbete, ökade med 33,7% och uppgick till 135,1 (101,1) MSEK. ­      Operativ EBITDA uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Inbjudan till…

Biokraft offentliggör resultatet för andra kvartalet 2023, torsdagen den 20 april omkring kl. 07.30. Matti Vikkula, vd och koncernchef och Anna Budzynski CFO presenterar resultatet via ett teamsmöte kl 10.00…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jul 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Invitation to…

Biokraft will publish its results for the second quarter of 2023 on Thursday July 20 at around 07.30 CEST. Matti Vikkula, President & CEO and Anna Budzynski CFO will host…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Biokraft får…

Biokraft avser att bygga ut nuvarande produktionskapacitet om 440 GWh till minst 3 TWh till 2030, med ett delmål att nå en kapacitet på 1,2 TWh under 2026. Kapacitetsökningen ska…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Biokraft has…

Biokraft intends to expand its current production capacity of 440 GWh to at least 3 TWh by 2030. The growth will be incremental; by 2026, we aim to have 1.2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Scandinavian…

– I am very proud of our new brand BIOKRAFT. It is strong and clear. It conveys the essence of our offer, verbally and visually. The logo also playfully communicates…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Jun 2023 | Biokraft International

Biokraft International: Scandinavian…

– Jag är väldigt stolt över vårt nya varumärke BIOKRAFT. Det är tydligt. Det förmedlar kärnan i vårt erbjudande, både verbalt och visuellt. Logotypen förmedlar också på ett lekfullt sätt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Biokraft International

Report from the Annual General Meeting…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), reg.no 556528-4733, has today held the annual general meeting, at which the following resolutions were made. The meeting was conducted with the possibility to participate…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Biokraft International

Kommuniké från årsstämma i…

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), org.nr 556528-4733, har i dag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades. Stämman genomfördes med möjlighet till deltagande genom poströstning. Beslut om fastställande av räkenskaper,…

Läs hela nyheten