OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 14 Aug 2023 | Clemondo Group

CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR…

CLEMONDO PRESENTERAR DELÅRSRAPPORT FÖR Q2 2023 Torsdagen den 17 augusti, klockan 08:30 publiceras Clemondos kvartalsrapport för andra kvartalet 2023. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten att finnas tillgänglig…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Clemondo Group

CLEMONDO SKRIVER UTÖKAT AVTAL MED…

CLEMONDO SKRIVER UTÖKAT AVTAL MED AHLSELL VÄRT CA 7 MSEK Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett utökat avtal med Ahlsell AB om försäljning av rengöringsprodukter inom varumärkena Strovels och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 May 2023 | Clemondo Group

CLEMONDO HAR IDAG INGÅTT…

CLEMONDO HAR IDAG INGÅTT LIKVIDITETSGARANTI MED ERIK PENSER BANK Clemondo har per dags dato ingått avtal med Erik Penser Bank om att tillhandahålla likviditetsgaranti för att underlätta handel i Clemondos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Clemondo Group

Den 25 maj pratar Clemondo hållbarhet…

DEN 25 MAJ PRATAR CLEMONDO HÅLLBARHET OCH FRAMTID PÅ ERIK PENSER BANKS STÖRSTA BOLAGSEVENT GENOM TIDERNA. Erik Penser Bank håller den 25 maj 2023 sitt största bolagsevent i bankens historia.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Clemondo Group

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION Ö…

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION ÖSTERGÖTLAND VÄRT 9 MSEK Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett fyra-årigt avtal med Region Östergötland gällande leverans av desinfektion, hudvård och hygienprodukter från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Clemondo Group

Clemondos försäljningschef köper…

CLEMONDOS FÖRSÄLJNINGSCHEF KÖPER YTTERLIGARE AKTIER Clemondo Group AB (publ) meddelar att bolagets försäljningschef för Hygien och Industri, Johannes Efstratiadis, har köpt ytterligare 600 000 aktier i bolaget över börsen. Efter…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Clemondo Group

Penser Access: Intervju med Clemondo -…

Clemondos VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen inleder med en presentation av kvartalets utveckling och de faktorer som har drivit utvecklingen under kvartalet. De kommer bland annat att berätta…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Clemondo Group

Penser Access: Betydligt högre vinst…

Något lägre omsättning, men betydligt högre lönsamhet Nettoomsättningen minskade marginellt jämfört med föregående år. Minskningen kan hänföras till lägre volymer inom Hygien jämfört med föregående år, som fortfarande påverkades av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Clemondo Group

Kommuniké från årsstämma 2023 i…

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2023 I CLEMONDO GROUP AB (PUBL) Vid årsstämma i Clemondo Group AB (publ) idag den 11 maj 2023 beslutades följande. Resultat- och balansräkning, vinstdisposition, ansvarsfrihet Årsstämman beslutade…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Clemondo Group

MARGINALFOKUS OCH ÖKAD EFFEKTIVITET GAV…

MARGINALFOKUS OCH ÖKAD EFFEKTIVITET GAV RESULTATLYFT FÖRSTA kvartalet, JANUARI – MARS 2023 (JÄMFÖRT MED JANUARI – MARS 2022) Nettoomsättningen uppgick till 78,8 (81,5) MSEK. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
25 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024