hello

AFFÄRSIDÉ

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ERMA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Nettoomsättningen uppgick till 678 (49) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -9 754 (-10 868) KSEK Resultat före skatt uppgick till -10 050 (-10 903) KSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,39 (-1,42) SEK Soliditeten uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 21…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Nettoomsättningen uppgick till 678 (49) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -9 754 (-10 868) KSEK Resultat före skatt uppgick till -10 050 (-10 903) KSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,39 (-1,42) SEK Soliditeten uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: Styrelseledamot avgår p…

Enligt Enoramas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Efter att Bengt Jönsson lämnar styrelsen kommer den att bestå av tre ledamöter och därmed inte uppfylla…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 May 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB senarelägger…

Av praktiska skäl senareläggs publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till den 9 juni 2023 samt publicering av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 till den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 7…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB senarelägger…

Av praktiska skäl senareläggs publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022 till den 24 maj 2023. Beslutet påverkar inte den finansiella kalendern i övrigt.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Apr 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB senarelägger årsstä…

Av praktiska skäl flyttas Bolagets årsstämma till den 15 juni 2023. Kallelse kommer att ske minst fyra veckor innan den 15 juni 2023. Beslutet påverkar inte den finansiella kalendern i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Feb 2023 | Enorama Pharma

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 6 847 (11 036) KSEK Rörelseresultatet uppgick till – 39 516 (-26 940) KSEK Resultat före…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA…

Beslut om genomförande av riktad nyemission Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 5 584 751 aktier till DS global Pte.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

30 Jun 2023 | Årsstämma 2022
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023