hello

AFFÄRSIDÉ

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ERMA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0 1.6
Rrelseresultat (MSEK) -0.21 0.36 -0.6 -7.7 -7.9
rets resultat (MSEK) -0.7 -7.8 -8.8
Balansomslutning (MSEK) 9.2 13.6 15.5
Eget Kapital (MSEK) 1.8 2.7 6.5 9.1 7.4
Antal anstllda 0 0 0 2 3

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 31 Dec 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharmas nikotintuggummi lanserat…

Den 7 maj 2020 ingick Enorama Pharma ett licens- och leveransavtal med betapharm avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Tyskland. Efter godkänd registreringsprocess har marknadsföringstillståndet överförts och betapharm är formellt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Dec 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma ingår nytt avtal med…

Genom det nya avtalet ges Twinroll möjlighet att sälja produkterna i hela världen medan Enorama ges möjlighet att sälja produkterna till andra kunder på de tidigare exklusiva marknaderna. Då avtalet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Nov 2021 | Enorama Pharma

Avtalet mellan Enorama Pharma (publ) och…

Bolaget och Evolan ingick ett samarbetsavtal 2015 enligt vilket Evolan gavs exklusiv rätt att sälja Bolagets nikotintuggummi inom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen. Parterna ingick ett…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 Nov 2021 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021 Nettoomsättningen uppgick till 6 410 (2 091) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -19 424 (-14 333) KSEK Resultat före skatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Nov 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRAST…

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemissionStämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 oktober 2021 om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på de huvudsakliga villkor som…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KALLELSE TILL EXTRA…

Rätt till deltagande och anmälanAktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 oktober 2021, och– dels…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 Oct 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma genomför riktad…

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa full teckning liksom minimering av kostnader och exponering mot kurssvängningar. Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och bedöms vara…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Oct 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma (publ) avser att genomfö…

Bolaget har efter förhandlingar med Dharampal Satyapal Limited, Indien (”DS Group”) erhållit ett teckningsåtagande enligt vilket DS Group åtar sig att teckna 1 191 490 aktier i Bolaget till en emissionskurs om…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Oct 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma (publ) har ingått Term…

Maple bär alla kostnader samt utför arbetet relaterat till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Terms Sheet-avtalet anger att parterna i samband med ett marknadsgodkännande i de aktuella länderna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Aug 2021 | Enorama Pharma

Enorama Pharma erhåller godkännande f…

  Enorama Pharma (”Bolaget”) meddelar att Patent och Registreringsverket (PRV) aviserat ett godkännande av Bolagets patentansökan avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021. Patentansökan,…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
24 May 2019 | Årsstämma 2018
24 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 May 2019 | Årligutdelning
14 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
20 May 2020 | Årsstämma 2019
20 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
22 May 2020 | Årligutdelning
26 Jun 2020 | Årsstämma 2019
29 Jun 2020 | Årligutdelning
12 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
11 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
19 May 2021 | Årsstämma 2020
19 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
20 May 2021 | Årligutdelning
23 Jun 2021 | Årsstämma 2020
11 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
3 Nov 2021 | Extrastämma 2021
10 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
16 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner