hello

AFFÄRSIDÉ

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ERMA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 0 0 0 0 1.6
Rrelseresultat (MSEK) -0.21 0.36 -0.6 -7.7 -7.9
rets resultat (MSEK) -0.7 -7.8 -8.8
Balansomslutning (MSEK) 9.2 13.6 15.5
Eget Kapital (MSEK) 1.8 2.7 6.5 9.1 7.4
Antal anstllda 0 0 0 2 3

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 11 Nov 2020 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020 Nettoomsättningen uppgick till 7 623 (6 946) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -10 984 (-15 823) KSEK Resultat före skatt uppgick till…

Läs hela nyheten
| 26 Oct 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma genomför riktad…

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att intensifiera försäljningsarbetet av Bolagets godkända nikotintuggummi (NRT), vidareutveckla affärsområdet för nikotinprodukter ej läkemedel samt tillföra Bolaget…

Läs hela nyheten
| 21 Aug 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma ingår låneavtal om 5…

”Det har varit en smidig och kort process för att säkra det här lånet. Det gläder oss förstås mycket att Nordea ser positivt på Enoramas omvandling från ett utvecklingsbolag till…

Läs hela nyheten
| 12 Aug 2020 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 2019. Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma…

Läs hela nyheten
| 2 Jul 2020 | Enorama Pharma

Huvudägaren i Enorama Pharma stärker…

”Genom den här åtgärden blir Bolagets finansiella ställning starkare. Det ger bättre förutsättningar för styrelsen vid utvärdering av olika långsiktiga finansieringslösningar”, säger styrelseordförande Anders Ermén, Enorama Pharma AB.   KONTAKT…

Läs hela nyheten
| 26 Jun 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSST…

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet  Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare…

Läs hela nyheten
| 18 Jun 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma (publ) har ingått Term…

IG Therapeutics bär alla kostnader relaterade till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Bolaget upplåter en royaltyfri licens till IG Therapeutics att använda Bolagets immateriella rättigheter i den utsträckning…

Läs hela nyheten
| 25 May 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma har mottagit en invä…

I invändningsärenden görs en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt som nytillkommet material. En invändningsprocess pågår normalt sett under 12-24 månader. Under denna tid är patentet i kraft såsom det…

Läs hela nyheten
| 22 May 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma ingår avtal med Twinroll…

Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls private label-försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade tobaksfria vita snusprodukter. Avtalet som har en initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en exklusiv rätt…

Läs hela nyheten
| 20 May 2020 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Eftersom stämman hålls utan fysiskt deltagande, kommer det inte att finnas möjlighet att ställa frågor vid stämman. Aktieägare som vill ställa frågor kan göra det genom att i förväg skicka…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner