hello

AFFÄRSIDÉ

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ERMA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB planerar att genomfö…

Enorama Pharma har fortsatt en ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jul 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB har idag beslutat att…

Enorama Pharma har en mycket ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB planerar att genomfö…

Enorama Pharma har en mycket ansträngd likviditet och måste tillföras ytterligare rörelsekapital för att kunna fortsätta sin verksamhet. Etableringen i USA och genomförandet av den pågående PMTA-ansökan (Premarket Tobacco Product…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2023 | Enorama Pharma

Annette Agerskov tillträder som interim…

Styrelsen i Enorama Pharma beslutade den 30 juni 2023 om att den verkställande direktören Mats Rönngard skulle entledigas från sin roll i Bolaget. Styrelsen har idag ingått avtal med Annette…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma AB genomför förändring…

Styrelsen i Enorama Pharma beslutade den 30 juni 2023 om att den verkställande direktören Mats Rönngard skulle entledigas från sin roll i Bolaget. Styrelsen arbetar med rekrytering av ny verkställande…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSST…

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jun 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: Årsredovisning och…

Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se ( http://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/ ) eller via pdf-filen i detta pressmeddelande.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Nettoomsättningen uppgick till 678 (49) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -9 754 (-10 868) KSEK Resultat före skatt uppgick till -10 050 (-10 903) KSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,39 (-1,42) SEK Soliditeten uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 21…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Enorama Pharma

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Nettoomsättningen uppgick till 678 (49) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -9 754 (-10 868) KSEK Resultat före skatt uppgick till -10 050 (-10 903) KSEK Resultat per aktie* uppgick till -0,39 (-1,42) SEK Soliditeten uppgick…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 May 2024 | Årsstämma 2023
22 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årligutdelning
21 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
20 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
19 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024