hello

AFFÄRSIDÉ

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ERMA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 23 Dec 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA…

Beslut om genomförande av riktad nyemission Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad nyemission av högst 5 584 751 aktier till DS global Pte.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Nov 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KALLELSE TILL EXTRA…

Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Nov 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: Enorama genomför riktad…

Genomförd riktad nyemission Styrelsen har idag med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 juni 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 3 000 000 aktier till en teckningskurs om 3…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Nov 2022 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 Nettoomsättningen uppgick till 6 815 (6 410) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -28 102 (-19 424) KSEK Resultat före skatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 Oct 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: Jonas Sohlman fortsä…

”Det är en bra lösning för bägge parter”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB (publ). KONTAKT Enorama Pharma AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: +46 708 72 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seVästra Varvsgatan 19, 211…

Läs hela nyheten
Rapporter | 17 Aug 2022 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN  1 JANUARI – 30 JUNI 2022 Nettoomsättningen uppgick till 2 923 (4 993) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -21 085 (-11 247) KSEK Resultat före skatt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Jul 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma väljer Viskan som e-…

-”Med Viskans breda erfarenhet och resurser kvalitets- och framtidssäkrar vi vår förväntade volymförsäljning i USA”, säger Kevin Tir, International eCommerce Manager, på Enorama. Detta är next-level. En lösning med väldigt hög…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Jun 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSST…

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt dis­ponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 May 2022 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022 Nettoomsättningen uppgick till 49 (1 177) KSEK Rörelseresultatet uppgick till -10 868 (-5 893) KSEK Resultat före skatt uppgick till -10…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 18 May 2022 | Enorama Pharma

Enorama Pharma ingår låneavtal om 20…

KONTAKT Enorama Pharma AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: +46 708 72 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seVästra Varvsgatan 19, 211 77, Malmöwww.enorama.se Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market.Bolagets Certified Adviser är Erik…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022