AFFÄRSIDÉ

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: ERMA
Certified Adviser: 
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 0 0 0 0
Rörelseresultat (MSEK) -0.21 0.36 -0.6 -7.7
Årets resultat (MSEK) -0.7 -7.8
Balansomslutning (MSEK) 9.2 13.6
Eget Kapital (MSEK) 1.8 2.7 6.5 9.1
Antal anställda 0 0 0 0 2

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 15 Aug 2018 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 2018 I februari slutförde Enorama Pharma analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2 mg och 4 mg, med…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2018 | Enorama Pharma

HUVUDÄGAREN I ENORAMA PHARMA STÄRKER…

”Genom den här åtgärden blir bolagets finansiella ställning starkare. Det ger bättre förutsättningar dels för bolaget att fullfölja bolagets mål samt att det ger styrelsen bättre förutsättningar vid utvärdering av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 Jul 2018 | Enorama Pharma

ENORAMA PHARMA HAR ANSÖKT OM…

För att kunna inlämna registreringsansökan för medicinska produkter i Europa under eget namn är det nödvändigt att ha ett partihandelstillstånd och följa GDP reglerna (Good Distribution Practice). Partihandelstillstånd utfärdas av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Jul 2018 | Enorama Pharma

HÄRLIG SOMMAR ÖNSKAR ENORAMA PHARMA!

Jag vill också passa på att göra en kort statusuppdatering kring våra fyra fokusområden. Arbetet med vår registreringsansökan till berörda läkemedelsmyndigheter går enligt plan, och vi bedömer att vi inom…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Jun 2018 | Enorama Pharma

ENORAMA PHARMA HAR BESLUTAT OM ATT…

Enorama Pharma har det senaste året noterat den expansiva marknadsutvecklingen inom segmentet medicinsk cannabis. I början på året startade därför bolaget en utvärdering av affärsmöjligheterna inom detta segment tillsammans med Business…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jun 2018 | Enorama Pharma

ENORAMA PHARMA INGÅR LÅNEAVTAL MED…

”Lånevillkoret är bra, vi kan framöver avropa löpande efter behov upp till totalt 9 MSEK, säger Enoramas VD Mats Rönngard.

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Jun 2018 | Enorama Pharma

Enorama Pharma anlitar Erik Penser Bank…

Tjänsten främjar likviditeten i bolagets aktie och minskar skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln. För att möjliggöra detta avtal så kostnadseffektivt som möjligt har Enorama Pharmas ordförande Anders Ermén…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2018 | Enorama Pharma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA…

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihetStämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2018 | Enorama Pharma

DELÅRSRAPPORT - Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2018 Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i januari att Bolaget ingått låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett brygglån…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 May 2018 | Enorama Pharma

Enorama Pharma utvidgar styrelsen

Martin Lind är ägare och vd inom entreprenörsdrivna verksamheter inom byggindustrin och har lång erfarenhet av företagande och bolagsbyggande. Han är även en initierad investerare inom framförallt Life Science-sektorn. Martin…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 May 2018 | Årsstämma 2017
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
17 May 2018 | Årligutdelning
15 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner