AFFÄRSIDÉ

Confidence är en systemintegratör som designar och levererar värdeskapande säkerhetslösningar.

Bransch: Industrivaror och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: CONF B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 78.4 73.5 105.7 122.6 124.2
Rörelseresultat (MSEK) -2.3 -13.7 -3.6 0.7 -9.2
Årets resultat (MSEK) -2.9 -15 -4.7 1.1 -10
Balansomslutning (MSEK) 69 62.5 83 83 80.1
Eget Kapital (MSEK) 35.3 30.9 36.8 38.1 28.2
Antal anställda 56 55 58 58 65

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

| 5 Jun 2019 | Confidence

Confidence International AB (publ.),…

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2018 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna. I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 39 583 698…

Läs hela nyheten
| 15 May 2019 | Confidence

Kvartalsrapport första kvartalet 2019,…

Första kvartalet i sammandrag januari – mars 2019 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24,4 (20,4) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4,1 (-7,1) MSEK varav affärsområdenas rörelseresultat (EBIT) för…

Läs hela nyheten
| 8 May 2019 | Confidence

Confidence International AB (publ,) - Å…

Confidence International AB  Årsredovisning Esplanden 3 B 172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: ann-charlotte.ahlback@confidence.se Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran. Denna information är sådan…

Läs hela nyheten
| 6 May 2019 | Confidence

Kallelse till årsstämma i Confidence…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 maj…

Läs hela nyheten
| 6 May 2019 | Confidence

Confidence International AB: Confidence…

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den…

Läs hela nyheten
| 10 Apr 2019 | Confidence

Confidence International AB: Confidence…

Prospekt Det prospekt som Confidence har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar. Anmälningssedlar kan erhållas från…

Läs hela nyheten
| 2 Apr 2019 | Confidence

Confidence International AB, rapporterar…

Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 8 i kallelse och beslutsunderlag, avseende ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet. Beslutade stämman att antaga styrelsens förslag enligt Punkt 9…

Läs hela nyheten
| 15 Mar 2019 | Confidence

Confidence International AB senarelä…

Årsstämman var planerad till den 9 maj 2019, men kommer senareläggas till onsdagen den 5 juni 2019. Årsstämman kommer att genomföras i Sundbyberg, tid och plats meddelas senare i separat…

Läs hela nyheten
| 19 Feb 2019 | Confidence

Kallelse till extra bolagsstämma i…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: –        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 mars…

Läs hela nyheten
| 19 Feb 2019 | Confidence

Confidence International AB:…

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober – december 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,5 (28,3) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,0 (-4,9) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner