AFFÄRSIDÉ

Confidence är en systemintegratör som designar och levererar värdeskapande säkerhetslösningar.

Bransch: Industrivaror och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: CONF B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 72.3 78.4 73.5 105.7 122.6
Rörelseresultat (MSEK) -19 -2.3 -13.7 -3.6 0.7
Årets resultat (MSEK) -20 -2.9 -15 -4.7 1.1
Balansomslutning (MSEK) 75.7 69 62.5 83 83
Eget Kapital (MSEK) 38.3 35.3 30.9 36.8 38.1
Antal anställda 59 56 55 58 58

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 16 May 2018 | Confidence

Kvartalsrapport första kvartalet 2018,…

Första kvartalet i sammandrag januari – mars 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,4 (32,9) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,1 (0,1) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2018 | Confidence

Kvartalsrapport första kvartalet 2018,…

Första kvartalet i sammandrag januari – mars 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,4 (32,9) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,1 (0,1) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2018 | Confidence

Thomas Lundin ny styrelseledamot i…

”Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2018 | Confidence

Confidence International AB (publ.),…

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2017 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna. I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 39 936 696 kronor beslutades…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 Apr 2018 | Confidence

Confidence International AB (publ,) - Å…

Confidence International AB  Årsredovisning Esplanden 3 B 172 67 Sundbyberg Det går även bra att beställa via e-post: ann-charlotte.ahlback@confidence.se Var vänlig att tydligt ange namn och adress i er begäran. Denna information är sådan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Apr 2018 | Confidence

Skrivrättelse: KALLELSE TILL ÅRSSTÄ…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2018,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Apr 2018 | Confidence

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONFIDENCE…

ANMÄLAN OCH RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 maj 2018,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Mar 2018 | Confidence

Finansiell förstärkning för…

Motivet till emissionen är att stärka bolagets balansräkning samt öka det finansiella handlingsutrymmet och möjliggöra offensiva satsningar på verksamheten. Bolagets styrelse har varit i kontakt med och inhämtat svar från…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 Feb 2018 | Confidence

Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober – december 2017 Nettoomsättningen för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till 28,3 (34,1) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick för kvarvarande verksamhet till -4,9 (0,1)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Dec 2017 | Confidence

Ny CFO på Confidence International AB

Anna Tjernell, har Civilekonomexamen från Lunds Universitet samt bakgrund som revisor, tillför erfarenhet och spetskunskap från relaterade branscher samt en gedigen kompetens inom redovisning och rapportering  i noterade bolag. Anna…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 May 2018 | Årsstämma 2017
11 May 2018 | Årligutdelning
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner