AFFÄRSIDÉ

Confidence är en systemintegratör som designar och levererar värdeskapande säkerhetslösningar.

Bransch: Industrivaror och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: CONF B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 78.4 73.5 105.7 122.6 124.2
Rörelseresultat (MSEK) -2.3 -13.7 -3.6 0.7 -9.2
Årets resultat (MSEK) -2.9 -15 -4.7 1.1 -10
Balansomslutning (MSEK) 69 62.5 83 83 80.1
Eget Kapital (MSEK) 35.3 30.9 36.8 38.1 28.2
Antal anställda 56 55 58 58 65

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Rapporter | 22 Aug 2018 | Confidence

Kvartalsrapport andra kvartalet 2018,…

Andra kvartalet i sammandrag april – juni 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 28,8 (35,4) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,9 (0,0) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 Jul 2018 | Confidence

Ingram Micro väljer Confidence för…

Framgångarna fortsätter för Confidence med ytterligare ett projekt inom integrerad säkerhet med krav på specialistkompetens. Ingram Micros fullfillmentcenter i Brunna på ca. 16.000 kvadratmeter ska serva Europas ledande online modeplattform…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2018 | Confidence

Västerås största bostadsföretag vä…

Hyres- och funktionsavtalet löper över 5 år och inkluderar utöver hårdvara även funktion, service och underhåll samt bevakningstjänster. Affärsupplägget ger genom sin utformning långsiktighet och stabilitet i arbetet med att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Jun 2018 | Confidence

Utfall i Confidence Internationals…

Totalt tecknades 148 514 298 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 14,9 MSEK eller 83,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av företrädesrätt summerades till 3 754 600 aktier,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2018 | Confidence

Ledande datacenter väljer Confidence f…

Avtalet är ytterligare en framgång i Confidence satsning att befästa positionen som ledande säkerhetsspecialist för krävande verksamheter inom IT och kritisk infrastruktur. Totalentreprenaden omfattar i huvudsak komponenter från Notifier by…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2018 | Confidence

Confidence offentliggör prospekt

Styrelsen för Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Confidence aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2018 | Confidence

Kvartalsrapport första kvartalet 2018,…

Första kvartalet i sammandrag januari – mars 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,4 (32,9) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,1 (0,1) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2018 | Confidence

Kvartalsrapport första kvartalet 2018,…

Första kvartalet i sammandrag januari – mars 2018 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,4 (32,9) MSEK Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7,1 (0,1) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2018 | Confidence

Thomas Lundin ny styrelseledamot i…

”Thomas tillför värdefull operativ erfarenhet och ett brett kontaktnät i säkerhetsbranschen när vi nu satsar offensivt för att ta Confidence till nästa nivå. Thomas erfarenhetsbas från förändringsarbete och tillväxt kommer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2018 | Confidence

Confidence International AB (publ.),…

De framlagda resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för verksamhetsåret 2017 fastställdes i förelagt skick och lades till handlingarna. I moderbolaget till förfogande ansamlade förlust om 39 936 696 kronor beslutades…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
11 May 2017 | Årsstämma 2016
12 May 2017 | Årligutdelning 2017
18 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
22 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
9 May 2018 | Årsstämma 2017
11 May 2018 | Årligutdelning
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
19 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner