OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Analyser | 3 Jan 2023 | Bubbleroom

Bubbleroom har utsett Andreas Drougge…

Andreas Drougge kommer senast från en roll som Chief Technology Officer på Nelly, där han har haft både det strategiska och operativa ansvaret för tech-funktionen. Dessförinnan arbetade Andreas bland annat…

Läs hela nyheten
Analyser | 22 Dec 2022 | Bubbleroom

Bubbleroom fortsätter framgångsrik…

Bubbleroom har under veckan lanserat sitt uppskattade och nischade erbjudande på ytterligare två nya marknader på Zalando plattformen, nämligen Finland och Spanien. Bolaget har därför nu försäljning på totalt tio…

Läs hela nyheten
Analyser | 9 Nov 2022 | Bubbleroom

Bubbleroom lanseras på ytterligare tv…

Bubbleroom har under förra veckan lanserat ytterligare två nya och stora marknader på Zalando, nämligen Italien och Polen. Bolaget har nu försäljning på totalt åtta marknader (Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna,…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Oct 2022 | Bubbleroom

Valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen i New Bubbleroom Sweden AB har utsetts i enlighet med riktlinjer antagna på årsstämman 2022. Valberedningen består av Jonas Weil, John Brehmer, Avi Silberman samt styrelsens ordförande Freddy Sobin.…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Oct 2022 | Bubbleroom

Penser Access: Bryter trend av stark…

Tillväxten avtar i Q3 Bubblerooms omsättning för Q3 växte 2% i jämförbara enheter till 91,5 mkr. Bolaget mötte tuffare jämförelsetal ikvartalet eftersom försäljningen via Zalandoplattformen lanserades Q3’21, men kvartalet belastas…

Läs hela nyheten
Analyser | 21 Oct 2022 | Bubbleroom

Delårsrapport januari - september 2022

Tillväxt under ett utmanande kvartal DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 2022 (juli–september) • Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 91,5 MSEK (89,9), en ökning med 1,7 procent. Omsättningsökningen inklusive avvecklad B2B-försäljning…

Läs hela nyheten
Analyser | 7 Oct 2022 | Bubbleroom

BUBBLEROOM BJUDER IN TILL PRESENTATION…

New Bubbleroom Sweden AB offentliggör den 21 oktober, klockan 08:00 sin delårsrapport för delårsperioden januari – september 2022. I samband med offentliggörandet av delårsrapporten håller bolaget en webb-presentation samma dag…

Läs hela nyheten
Analyser | 26 Sep 2022 | Bubbleroom

Bubbleroom lanserar i Frankrike och…

Bubbleroom har under förra veckan lanserat två nya och betydande marknader på Zalando plattformen, nämligen Frankrike och Belgien så som tidigare kommunicerat. Lanseringen av Belgien och Frankrike har blivit något…

Läs hela nyheten
Analyser | 28 Jul 2022 | Bubbleroom

Penser Access: Analytikerpresentation av…

Analytiker Hjalmar Jernström pratar om Bubblerooms Q2-rapport och bankens syn på bolaget. Presentationen handlar om bolagets starka tillväxt, marknaden för klädhandlare och bolagets fortsatta expansion under andra halvan av 2022.…

Läs hela nyheten
Analyser | 18 Jul 2022 | Bubbleroom

Penser Access: Fortsätter 2022 starkt…

Fortsätter växa i utmanande onlinemiljö Omsättningen i Q2 uppgick till 129 mkr (106 mkr) motsvarande en tillväxt om 22% y/y (27% exklusive den nedlagda B2B-verksamheten). Omsättningen överskred marginellt vårt estimat…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3