hello

AFFÄRSIDÉ

Götenehus affärsidé är att leverera ett personligt boende till medvetna kunder på den skandinaviska marknaden.

Bransch: Sällanköpsvaror- och tjänster
Marknad: First North
Tickerkod: GHUS B
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 7 Jul 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Götenehus Groups…

[image] Hållbarhetsutskottets huvudsakliga uppgift är bland annat att granska och övervaka relevans och utfall av hållbarhetsmål och strategi, koncernens hantering av hållbarhetsrisker, samt efterlevnad av lagkrav, hållbarhetspolicy och uppförandekod. Hållbarhetsutskottet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Jun 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Tobias Nordendorph…

[image] Småhusbranschen är inne i en spännande tid och behovet av hållbart byggande av småhus är större än på länge. Sju av tio vill bo i villa. Samtidigt är bostadsbranschen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Jun 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Götenehus sä…

[image] Radhusen upplåts som äganderätter och byggs i tre plan om 5 rum och kök med en boyta på totalt 123 kvm. Varje bostad får en egen uteplats samt generös…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 Jun 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Götenehus Group…

[image] De två aktuella fastigheterna, Diana 3 och 6 respektive Trollet 9, ligger i centrala Trollhättan i nära anslutning till innerstadsgallerian Odenhuset som Forshem Fastigheter förvärvade i oktober 2022. –…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Götenehus Group

Analysguiden: ANALYS Götenehus Group:…

Vikande konjunktur och avvaktande bostadsmarknad sätter press på fastighetsbolaget. Långsiktig potential kvarstår men utsikterna är svårbedömda och Analysguidens riktkurs justeras ned. Avvaktande bostadsmarknad under Q1 Götenehus intäkter minskade 18 %…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Kommuniké från å…

Götenehus Group AB höll årsstämma den 11 maj 2023. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningenStämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Delårsrapport…

Fortsatt satsning på Fastighetsutveckling VD Andreas Gustafsson kommenterar:”Hög inflation och stigande räntor gör att den svenska bostadsmarknaden är mycket avvaktande. Effekterna av den vikande konjunkturen märks i form av en…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Götenehus Group f…

[image] Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan och förvärvet innebär att Forshem Fastigheter får en mycket spännande roll i stadsutvecklingen i Trollhättan.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Apr 2023 | Götenehus Group

Götenehus Group AB: Götenehus Group…

Götene den 13 april 2023 Götenehus Group AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group AB 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se Mattias…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Apr 2023 | Götenehus Group

Kallelse till årsstämma i Götenehus…

Anmälan Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 3 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande till…

Läs hela nyheten