AFFÄRSIDÉ

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet, och skapar lösningar för att göra system säkra, enkla och lättillgängliga.

 

Bransch: Informationsteknik
Marknad: Firsth North Stockholm
Tickerkod: VERI
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 54.5 51.22 62.4 61
Rrelseresultat (MSEK) 9.7 1.5 -9.6 -22.4
rets resultat (MSEK) 1.3 -8.1 -22.8
Balansomslutning (MSEK) 43.5 69.9 62.3 51.5
Eget Kapital (MSEK) 33.1 27.8 16.9
Antal anstllda 19 21 71

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 25 May 2020 | Verisec

Verisec: Energibolag i fokus med nytt…

Svenska Energigruppen förenklar vardagen för Sveriges energibolag samt hjälper människor och företag att förstå och effektivisera sin energianvändning och är leverantör till ett 50-tal av Sveriges elhandelsbolag, elnätsbolag och fjärrvärmeleverantörer…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 May 2020 | Verisec

Verisec: Analysguiden: Fokus på Freja…

Kvarvarande verksamhet Verisecs kvarvarade verksamhet kommer vara Freja eID och Verisec Services. Freja eID är i dag verksamt i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Verisec Services är en enhet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 May 2020 | Verisec

Verisec: Freja eID nu tillgänglig i…

Freja eID har funnits tillgänglig från App Store och Google Play från starten men i takt med att Huawei seglat upp som Sveriges tredje största mobilmärke, och det andra största…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2020 | Verisec

DNB Markets - Verisec: Going through…

Freja eID tailwinds from remote-working environment, as organisations place increased focus on secure cloud processes (log-in, signing, and approval), as shown by the ~180 relying parties Freja eID has reached…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2020 | Verisec

Kommuniké från extra bolagsstämma i…

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Verisec International AB till Holding Point AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB, inklusive…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 7 May 2020 | Verisec

Kommuniké från årsstämma i Verisec…

            Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.            Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019 och att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 7 May 2020 | Verisec

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1…

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 18,7 (28,1) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,9 (-2,6) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 29 Apr 2020 | Verisec

Verisec: Arbetsförmedlingen är nu live…

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. För att som arbetssökande kunna logga in, skriva in sig digitalt eller utföra ärenden hos Arbetsförmedlingen krävs att man har en personlig e-legitimation.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2020 | Verisec

Kallelse till extra bolagsstämma för…

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämma ska:– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020;–…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Apr 2020 | Verisec

Verisec renodlar verksamheten kring…

Bakgrund  Verisec har sedan starten 2002 kommit att utvecklas med ett antal olika verksamhetsdelar inom de två fokusområdena digitala identiteter och informationssäkerhet. 2017 lanserades e-legitimationen Freja eID och transformationen av…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

16 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
7 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
7 May 2019 | Årsstämma 2018
7 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
8 May 2019 | Årligutdelning
15 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
6 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
7 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
8 May 2020 | Årligutdelning
11 May 2020 | Extrastämma 2020
13 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner