AFFÄRSIDÉ

Freja eID är ett bolag i framkant av digital säkerhet, och skapar lösningar för att göra system säkra, enkla och lättillgängliga.

 

Bransch: Informationsteknik
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: FREJA
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 54.5 51.22 62.4 61
Rrelseresultat (MSEK) 9.7 1.5 -9.6 -22.4
rets resultat (MSEK) 1.3 -8.1 -22.8
Balansomslutning (MSEK) 43.5 69.9 62.3 51.5
Eget Kapital (MSEK) 33.1 27.8 16.9
Antal anstllda 19 21 71

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 4 Jun 2021 | Freja eID

Freja eID Group: Freja eID gör…

Allt fler betalningar blir digitala och för de som har förmåga att hantera de digitala verktygen innebär det att livet underlättas. För de som inte kan eller får hantera dessa…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 May 2021 | Freja eID

Information om beslutad uppdelning av…

Styrelsen har, genom årsstämmans beslut, bemyndigats att besluta om avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna. Avstämningsdagen har beslutats till den 8 juni 2021. Tidplan för uppdelning av aktier: Fredagen den 4…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 May 2021 | Freja eID

Freja eID Group: Högsby kommun väljer…

Under 2020 lanserades Organisations eID vilket innebär att en användare i Freja eID kan skilja mellan sin privata e-legitimation och en rollbaserad identitet, exempelvis en tjänstelegitimation. Freja eID är den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2021 | Freja eID

Freja eID Group: Riksidrottsförbundet…

2018 tecknades ett första avtal med Riksidrottsförbundet avseende e-legitimering till den digitala tjänsten IdrottOnline. Det nya avtalet handlar om att göra det enkelt för de 70 medlemsförbunden att teckna egna…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2021 | Freja eID

Freja eID Group: Svensk Handel lyfter…

Freja eID är en e-legitimation som fungerar både online och i fysiska sammanhang, genom att användaren visar en säker ID-skärm med ID-foto, personnummer, namn och QR-kod som innehåller personnummer. Sedan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2021 | Freja eID

Freja eID Group har genomfört en riktad…

Sammanfattning av den Riktade Emissionen Styrelsen för Freja eID Group har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2021 | Freja eID

Freja eID Group: Freja eID offentliggör…

Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2021. Freja eID har gett i uppdrag till Pareto Securities AB…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2021 | Freja eID

Freja eID Group: Analysguiden: …

Nyckeltal fortsätter utvecklas i rätt riktningFreja eID redovisade en omsättning för Q1 2021 på 5,7 MSEK och ett EBIT-resultat på -11 MSEK. Ökningen av antal användare i ”öppen orderbok” har…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | Freja eID

DNB Markets - Freja eID Group: 2021…

Strong Q1 metrics broadly in line with our estimates. Freja eID reported 142k users (up 294% YOY, 5% above our estimate), 285 services supporting the eID (up 60% YOY), 435k…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2021 | Freja eID

Kommuniké från årsstämma i Freja eID…

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2020 och att…

Läs hela nyheten