OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Summary of Annual General…

The meeting adopted the profit and loss accounts and the balance sheets for the parent company and the Pagero group contained in the annual report. The meeting decided that the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Kommuniké från årsstämma…

Stämman fastställde de i års- redovisningen intagna resultat­räkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och Pagero-koncernen. Stämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen för bolaget skulle disponeras i enlighet med styrelsens…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publishes interim…

”The stars that support our business are aligned and we continue to see a growing need in all our markets. During the quarter, we grew net sales by 32% and…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publicerar delå…

”Stjärnorna som supporterar vår affär står i linje och vi ser ett fortsatt ökande behov på alla våra marknader. Under kvartalet ser vi en organisk omsättningstillväxt med 32 % och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Inbjudan till presentation av…

Bengt Nilsson, VD för Pagero, kommer att presentera Pageros första kvartal i en webcast. Under presentationen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor, vilka besvaras vid slutet av sändningen. Följ presentationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Invitation to presentation of…

Bengt Nilsson, CEO of Pagero, will present Pagero’s first quarter of 2023 in a webcast. It will be possible to submit questions in writing during the presentation, which will be…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero receives a EUR 4.2 …

The order is for a fixed contractual term of two years and comprises of EUR 2.012 million in yearly recurring revenues as well as one-time charges amounting to EUR 0.123 million for…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero mottar en order om 4,2…

Ordern är för en fast avtalsperiod på två år och omfattar 2,012 miljoner euro i årliga återkommande intäkter samt engångsavgifter uppgående till 0,123 miljoner euro för tjänsteraktiveringar och implementeringar. Företaget vill klargöra att…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publicerar å…

”Vi adresserar en global och snabbt växande marknad där företag har tre huvudsakliga behov: att efterleva lagkrav, automatisera processer samt minska sin miljöpåverkan. 2022 visar att Pagero har hög konkurrenskraft…

Läs hela nyheten
Rapporter | 19 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publishes its annual…

”We address a global and rapidly growing market where companies have three main needs: to comply with legal requirements, automate processes and reduce their environmental impact. 2022 shows that Pagero…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023