OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | Pagero

Pagero AB: Invitation to presentation of…

Bengt Nilsson, CEO of Pagero, will present Pagero’s first half year in a webcast. It will be possible to submit questions in writing during the presentation, which will be answered…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | Pagero

Pagero AB: Inbjudan till presentation av…

Bengt Nilsson, VD för Pagero, kommer att presentera Pageros första halvår i en webcast. Under presentationen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor, vilka besvaras vid slutet av sändningen. Följ presentationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Jun 2023 | Pagero

Redeye: Redeye initiates coverage of…

Redeye initiates coverage of Pagero, a software-as-a-service (SaaS) company that helps businesses simplify their buying and selling processes. Pagero’s Smart Business Network allows users to exchange business documents, such as…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Kommuniké från årsstämma…

Stämman fastställde de i års- redovisningen intagna resultat­räkningarna och balansräkningarna för moderbolaget och Pagero-koncernen. Stämman beslöt att resultatet enligt den fastställda balansräkningen för bolaget skulle disponeras i enlighet med styrelsens…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Summary of Annual General…

The meeting adopted the profit and loss accounts and the balance sheets for the parent company and the Pagero group contained in the annual report. The meeting decided that the…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publicerar delå…

”Stjärnorna som supporterar vår affär står i linje och vi ser ett fortsatt ökande behov på alla våra marknader. Under kvartalet ser vi en organisk omsättningstillväxt med 32 % och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 11 May 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero publishes interim…

”The stars that support our business are aligned and we continue to see a growing need in all our markets. During the quarter, we grew net sales by 32% and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Invitation to presentation of…

Bengt Nilsson, CEO of Pagero, will present Pagero’s first quarter of 2023 in a webcast. It will be possible to submit questions in writing during the presentation, which will be…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Inbjudan till presentation av…

Bengt Nilsson, VD för Pagero, kommer att presentera Pageros första kvartal i en webcast. Under presentationen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor, vilka besvaras vid slutet av sändningen. Följ presentationen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Pagero

Pagero AB: Pagero mottar en order om 4,2…

Ordern är för en fast avtalsperiod på två år och omfattar 2,012 miljoner euro i årliga återkommande intäkter samt engångsavgifter uppgående till 0,123 miljoner euro för tjänsteraktiveringar och implementeringar. Företaget vill klargöra att…

Läs hela nyheten