hello

AFFÄRSIDÉ

Mavshacks är en global prenumerationsbaserad internet-TV tjänst som erbjuder asiatisk underhållning till tittare runt om i världen.

Bransch: Dagligvaror
Marknad: First North
Tickerkod: MAV
Certified Adviser:
Erik Penser Bank

WEBBPLATS

Senaste intervju | 12 Mar 2015 | Mavshack

Global tillväxt med lokalt fokus

Affärsidé MAVSHACK  Mavshack är en prenumerationsbaserad Internet-TVtjänst som genom streaming erbjuder asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier till för närvarande indier, filippinare, indonesier och kineser runt om i världen.

Läs intervju
Senaste intervju | 25 Jun 2014 | Mavshack

First mover advantage och stor…

Affärsidé MAVSHACK  Mavshack är en prenumerationsbaserad Internet-TVtjänst som genom streaming erbjuder asiatiska filmer i HD, musikvideor och TV-serier till för närvarande indier, filippinare, indonesier och kineser runt om i världen.

Läs intervju
Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 24 May 2023 | Mavshack

Mavshack AB meddelar att utnyttjande av…

MAVSHACK AB MEDDELAR ATT UTNYTTJANDE AV MAVSHACK TO 3 ÄR REGISTRERAD Bolagsverket har nu registrerat de nya aktierna som tillkom genom nyttjande av teckningsoptioner Mavshack TO 3. Totalt tecknades 2…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 9 May 2023 | Mavshack

Mavshack AB meddelar att…

MAVSHACK AB MEDDELAR ATT NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3 PÅGÅR Mavshack  informerar att nyttjandeperioden för de vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (”TO 3”), som emitterades under 2021,…

Läs hela nyheten
Rapporter | 9 May 2023 | Mavshack

Delårsrapport för första kvartalet (…

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS ) 2023 Kvartal 1 2023 Nettoomsättning för kvartalet var 5,4 (12,7) MSEK. Rörelsens intäkter för kvartalet var 9,4 (19,4) MSEK EBIT, rörelseresultatet uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 May 2023 | Mavshack

KOMMUNIKE FRÅN BOLAGSSTÄMMA

KOMMUNIKE FRÅN BOLAGSSTÄMMA Årsstämma för Mavshack AB hölls i bolagets lokaler i dag den 5 maj 2023. Totalt var 130 564 211 röster av 1 694 536 418  (7,7 %)…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Mavshack

MAVSHACK - FÖRSLAG FRAMFÖRDA INFÖR…

MAVSHACK – FÖRSLAG FRAMFÖRDA INFÖR MAVSHACK AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA Inför årsstämman i Mavshack AB (publ) den 5 maj har ett ägarkonsortium (”Ägarna”) motsvarande 10,2 % av rösterna beslutat att till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 21 Apr 2023 | Mavshack

MavshackLive.in expanderar och bygger…

MAVSHACKLIVE.IN EXPANDERAR OCH BYGGER UPP MOMENTUM PÅ DEN INDISKA E-HANDELSMARKNADEN MavshackLive.in har gjort imponerande framsteg sedan sin nyliga lansering i Indien, och har lockat nära 8 000 registrerade användare, med…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Apr 2023 | Mavshack

MAVSHACK - Mavshacks årsredovisning…

MAVSHACK – MAVSHACKS ÅRSREDOVISNING PUBLICERAD Mavshacks årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig på https://investor.mavshack.com/se/finansiella-rapporter Stockholm 14 april 2023 För mer information om Mavshack, besök  mavshack.se eller kontakta: Anand Jhingan,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Apr 2023 | Mavshack

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAVSHACK AB…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MAVSHACK AB (PUBL) Aktieägarna i Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2023, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 4 Apr 2023 | Mavshack

MAVSHACK - VIDEOUPPDATERING FRÅN…

MAVSHACK – VIDEOUPPDATERING FRÅN BOLAGETS VD Mavshacks vd Anand Jhingan har publicerat en ny videouppdatering som finns tillgänglig på https://corporate.mavshack.com/interview-with-our-ceo/ Vi uppmanar alla våra intressenter, inklusive kunder, investerare och partners,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Mavshack

MAVSHACK - GENOMFÖR YTTERLIGARE…

MAVSHACK – GENOMFÖR YTTERLIGARE BESPARINGAR Mavshack har fortsatt sin genomgång av ingångna IT-avtal och har avslutat avtalet med Älmhults kommun och sparar därmed närmare 900 000 på årsbasis. Det avslutade…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1