AFFÄRSIDÉ

Heimstaden ska skapa värde genom att förvärva, förvalta och förädla bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner i Sverige.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: HEIM PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning (MSEK) 802.9 646.7 471.3 719.1 1057.4
Rörelseresultat (MSEK) 398.3 342.1 256.1 537.2 560.8
Årets resultat (MSEK) 206.1 367.5 266.7 1717.6 2230
Balansomslutning (MSEK) 11 7 11 13570.3 28205.6
Eget Kapital (MSEK) 3 3 3 5864.5 8975.4
Antal anställda 110 104 102 168 189

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 24 May 2018 | Heimstaden

Heimstaden förvärvar 803 lägenheter…

– Vi är stolta över att få förtroendet av Gävle kommun att förvärva 803 lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna. Vi ska på bästa sätt bära förtroendet genom att se till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2018 | Heimstaden

Heimstaden förvärvar 96 nyproducerade…

–  Vi är glada över att vi har fått möjlighet att förvärva dessa nyproducerade lägenheter som väldigt väl kompletterar vårt befintliga bestånd i Linköping. Vi kommer nu att kunna erbjuda våra…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2018 | Heimstaden

Heimstaden förvärvar 411 lägenheter i…

Förvärvet är villkorat av godkännelse av andelsboligforeningens generalförsamling ”Vi hoppas generalförsamlingen röstar positivt för en försäljning till oss och att vi därmed kan välkomna många nya hyresgäster till Heimstaden. Ringertoften…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Apr 2018 | Heimstaden

Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden…

Heimstaden AB (publ) höll den 27 april 2018 årsstämma i bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A i Malmö. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2018 | Heimstaden

Delårsrapport januari-mars 2018

                     Periodens hyresintäkter ökade till 706 mkr (426)                      Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent (99,4)                      Periodens driftnetto ökade till 317 mkr (190)                      Finansnettot uppgick till -141…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Apr 2018 | Heimstaden

Heimstaden rekryterar Helge Krogsböl…

Helge har närmare 30 års erfarenhet från att starta och driva hotell internationellt och kommer närmast från en roll som Senior Vice President hos Pandox där han haft operativt ansvar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 Apr 2018 | Heimstaden

Heimstaden växer ytterligare i Lund

– Vi blir i och med förvärvet en av de största ägarna av bostäder i Lund med ett innehav på 758 bostadslägenheter. Den volymen ger oss möjlighet att etablera ett…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Mar 2018 | Heimstaden

Heimstaden förvärvar Malmö Studenthus…

Malmö Studenthus utgörs nästan uteslutande av mindre bostadslägenheter, som stod klara mellan 2005-2010 efter ombyggnad från kontorslokaler. Det finns en uthyrningsbar yta om totalt ca 19 500 m². I förvärvet…

Läs hela nyheten
Rapporter | 23 Mar 2018 | Heimstaden

Heimstadens årsredovisning är tillgä…

Heimstadens årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD                     0705-85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com Magnus Nordholm, vVD      0705-29 31 44      …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 23 Mar 2018 | Heimstaden

Kallelse till Årsstämma

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 21 april 2018 (eftersom avstämningsdagen är en lördag…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Årsstämma 2016
4 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
4 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
4 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
3 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
4 Apr 2019 | Kvartalsutdelning

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner