AFFÄRSIDÉ

Heimstaden ska skapa värde genom att förvärva, förvalta och förädla bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner i Sverige.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: HEIM PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning (MSEK) 646.7 471.3 719.1 1057.4 1955.7
Rörelseresultat (MSEK) 342.1 256.1 537.2 560.8 17.1
Årets resultat (MSEK) 367.5 266.7 1717.6 2230 2170
Balansomslutning (MSEK) 7 11 13570.3 28205.6 5264.2
Eget Kapital (MSEK) 3 3 5864.5 8975.4 1880.7
Antal anställda 104 102 168 189 226

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 13 May 2019 | Heimstaden

Heimstaden considers issuance of SEK…

Heimstaden AB (publ) (the ”Company” or ”Heimstaden”) has mandated DNB, Nordea and Swedbank as joint bookrunners to arrange investor meetings to investigate the possibility to issue new SEK senior unsecured…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 May 2019 | Heimstaden

Heimstaden avser att emittera SEK-…

Heimstaden AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heimstaden”) har givit DNB, Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 May 2019 | Heimstaden

Heimstaden: Interim report january-march…

Rental income for the period increased to SEK 1,023 million (706)  The real letting ratio for housing was 98,9 percent Net operating income for the period increased to SEK 521…

Läs hela nyheten
Rapporter | 10 May 2019 | Heimstaden

Heimstaden: Delårsrapport januari-mars…

Periodens hyresintäkter ökade till 1 023 mkr (706)  Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 98,9 procent Periodens driftnetto ökade till 521 mkr (317) Finansnettot uppgick till -237 mkr (-141) Förvaltningsresultatet…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2019 | Heimstaden

Heimstaden offentliggör proforma och…

Offentliggörande av proforma  Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” eller ”Bolaget”) publicerade genom pressmeddelande den 1 april 2019 preliminär proforma i syfte att beskriva Bolagets finansiella ställning före och efter vissa större…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 May 2019 | Heimstaden

Heimstaden publishes pro forma financial…

Publication of pro forma financial statement  On 1 April 2019, Heimstaden AB (publ) (”Heimstaden” or the ”Company”) announced through a press release preliminary pro forma financial information in order to…

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Apr 2019 | Heimstaden

Heimstadens årsredovisning är tillgä…

Heimstadens årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com. För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD                     …

Läs hela nyheten
Rapporter | 30 Apr 2019 | Heimstaden

Heimstadens annual report is available…

Heimstadens annual report for 2018 is now available to read on our website, www.heimstaden.com. For further information, please contact: Patrik Hall, CEO                 …

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2019 | Heimstaden

Heimstaden: Kallelse till Årsstämma

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 maj 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Apr 2019 | Heimstaden

Heimstaden: Notice of Annual General…

Registration etc. Shareholders who wish to attend the meeting must be included in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Saturday, May 18, 2019 (since the record date…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

4 Jan 2017 | Kvartalsutdelning 2016
17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
28 Apr 2017 | Årsstämma 2016
4 Jul 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
22 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
4 Oct 2017 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
4 Jan 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning
4 Apr 2018 | Kvartalsutdelning 2017-Q2
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 Jul 2018 | Kvartalsutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
4 Oct 2018 | Kvartalsutdelning
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
3 Jan 2019 | Kvartalsutdelning
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
4 Apr 2019 | Kvartalsutdelning
10 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
24 May 2019 | Årsstämma 2018
21 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner