hello

AFFÄRSIDÉ

Heimstaden ska skapa värde genom att förvärva, förvalta och förädla bostadsfastigheter i centrala lägen i tillväxtregioner i Sverige.

Bransch: Fastigheter
Marknad: First North
Tickerkod: HEIM PREF
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsttning (MSEK) 646.7 471.3 719.1 1057.4 1955.7
Rrelseresultat (MSEK) 342.1 256.1 537.2 560.8 17.1
rets resultat (MSEK) 367.5 266.7 1717.6 2230 2170
Balansomslutning (MSEK) 7 11 13570.3 28205.6 5264.2
Eget Kapital (MSEK) 3 3 5864.5 8975.4 1880.7
Antal anstllda 104 102 168 189 226

AKTUELLA NYCKELTAL

Urval av finansiell data för valt bolag.

Pressreleaser | 19 Apr 2021 | Heimstaden

Resolution on record date for share…

The last day of trading in the company’s shares before the share split is 22 April 2021. The first day of trading in the company’s shares after the share split…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 19 Apr 2021 | Heimstaden

Avstämningsdag för aktiesplit i…

Sista dag för handel i bolagets aktier före uppdelningen är den 22 april 2021. Första dag för handel i bolagets aktier efter uppdelningen är den 23 april 2021. Efter uppdelningen…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2021 | Heimstaden

Minutes From the Annual General Meeting…

Heimstaden AB (publ) held its annual general meeting on 8 April 2021. Shareholders had the opportunity to vote by post.   The general meeting resolved in accordance with all the…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Apr 2021 | Heimstaden

Årsstämmokommuniké för Heimstaden AB…

Heimstaden AB (publ) höll sin årsstämma den 8 april 2021. Aktieägare hade möjlighet att poströsta. Stämman fattade beslut i enlighet med samtliga framlagda förslag, sammanfattningsvis, i enlighet med följande. Fastställande av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Mar 2021 | Heimstaden

Heimstaden: Justering av förslaget till…

Efter justeringen föreslår styrelsen att auktoriserade revisorn Jonas Svensson vid Ernst & Young AB väljs som en av Heimstadens revisorer. Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB föreslås alltjämt att omväljas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Mar 2021 | Heimstaden

Heimstaden: Adjustment of proposal on…

After the adjustment, the board of directors proposes that authorised public accountant Jonas Svensson at Ernst & Young AB, is elected as one of Heimstaden’s auditors. Registered accounting firm Ernst…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Mar 2021 | Heimstaden

Heimstaden AB årsredovisning och hå…

Rapporten finns nu publicerad på svenska och engelska på www.heimstaden.com och finns bifogad. Kontakt:Patrik Hall, CEO+46 705-85 99 56patrik.hall@heimstaden.com Arve Regland, CFO+47 47 90 77 00arve.regland@heimstaden.com Om HeimstadenHeimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa…

Läs hela nyheten
Rapporter | 18 Mar 2021 | Heimstaden

Heimstaden AB Annual and Sustainability…

The report is available in English and Swedish at www.heimstaden.com and is attached to this release. Contact:Patrik Hall, CEO+46 705-85 99 56patrik.hall@heimstaden.com Arve Regland, CFO+47 47 90 77 00arve.regland@heimstaden.com About HeimstadenHeimstaden…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2021 | Heimstaden

Notice to annual general meeting in…

Notice of attendance etc. Shareholders who wish to attend and vote at the general meeting must: both be entered in the share register kept by Euroclear Sweden AB on Monday…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 Mar 2021 | Heimstaden

Kallelse till årsstämma i Heimstaden…

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 mars 2021, alternativt om aktierna…

Läs hela nyheten