Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-24 Kakel Max Kommuniké från årsstämma i Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023 Rapporter Visa Stäng
Rapporter | 24 May 2023 | Kakel Max

Kakel Max AB (publ) Kvartal 1, 2023

KAKEL MAX AB (PUBL) KVARTAL 1, 2023

Första kvartalet: jan-mar 2023

  • Nettoomsättning: 41 478 (41 488) tkr.
  • Resultat efter skatt: 1 687 (1 356) tkr, en ökning med 24 % i jämförelse med första kvartalet förra året.
  • Resultat per aktie före/efter utspädning 0.56 (0.45) kr

Rörelseresultatet uppgick till 2 282 (1 936) tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5.5 (4.7) procent.

Moderbolaget: jan-mars 2023

  • Nettoomsättning 600 (600) tkr
  • Resultat efter skatt 4 590 (-69) tkr

Moderbolaget utgör ett holdingbolag och verksamheten består i huvudsak i förvaltning av sina aktieinnehav i dotterföretagen.

VD-kommentarer

Omsättning för första kvartalet uppgick till 41 478 (41 488) tkr.

Vårt rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 5.5% (4.7%) respektive till 2 709 (1 120) tKr.

Vinst per aktie ökade med 24 % i jämförelse med första kvartalet förra året.

Vår nettokassa exkl. leasing uppgår till 901 tKr vilket innebär en mycket låg räntekänslighet för verksamheten. Utöver detta har vi en outnyttjad kredit om 6 000 tKr. Vi känner oss därmed trygga för att anta de kommande utmaningar som vi står inför, både ur ett konjunkturellt perspektiv såsom ur  ett operationellt perspektiv.

Vår inköpsorganisation har parerat och hanterat inköpen mycket strategisk och vi fortsätter att se positiva effekter av detta i kassaflödet och lagernivåer.

Prishöjning från leverantörer och tillverkare i både Sverige och Europa har avtagit och därmed kan vi med mindre affärsrisk offerera större projekt med längre ledtider till konkurrenskraftiga priser.

Samtliga verksamhetsenheter var lönsamma i slutet av kvartalet. Inom kakelbutikerna ser vi tecken på en omställning från nyproduktion till ROT-marknad, som är en avsevärd mycket större marknad. Fallande virkespriser har delvis en gynnsam effekt på vår bygghandel.

Vi har flyttat vår butik Gävle till en ny, större och mer anpassad lokal – Johannesbergsvägen 19. Välkomna!

Östervåla 2023-05-24

Daniel Källberg
VD Kakel Max AB (publ.)

Styrelse

Vid periodens utgång bestod Kakel Max AB:s styrelse av Maria Wideroth (Ordf.), Joakim Alm, Ulf Ribbenstedt och Anders Bengtsson som ledamöter.

Granskning
Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Nästa rapport och kalendarium
Delårsrapport för andra kvartalet 2023 presenteras den 29 augusti 2023.

För kommande rapporter, årsstämmor mm se http://investor.kakelmax.se/finansiell-kalender/

Aktien

Kakel Max AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Kortnamn: KAKEL / ISIN: SE0009921075.
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Ytterligare information lämnas av:

Daniel Källberg, VD, +46(0)709561480, daniel.kallberg@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se

Rapporten publiceras på bolagets hemsida http://investor.kakelmax.se/finansiella-rapporter/

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida www.kakelmax.se eller www.kakeldesign.se

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Kakel Max AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2023, kl 15:00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Kakel-Max-AB-Delarsrapport-2023-Q1.pdf

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna, Årsta, Västerås och Värmdö. Under 2022 omsatte Kakel Max cirka 176 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se  Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.

2023-05-24 Kakel Max VD och koncernchef Daniel Källberg lämnar Kakel Max AB (publ) Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-02 Kakel Max Kakel Max publicerar årsredovisning för 2022 Rapporter Visa Stäng
2023-04-21 Kakel Max Aktieägarna i Kakel Max AB kallas härmed till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-24 Kakel Max Kakel Max AB Bokslutskommuniké Q4 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-11-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Visa Stäng
2022-08-30 Kakel Max Kakel Max AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Rapporter Visa Stäng

Kommande händelser

28 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
13 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3