OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 11 May 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i…

Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes har tecknat sig för 50 000 respektive 100 000 teckningsoptioner, och övriga deltagare i programmet har tecknat sig för sammanlagt 110 000 teckningsoptioner. Det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Bokusgruppen

Resolutions at the annual general…

Adoption of income statements and balance sheets The annual general meeting adopted the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Bokusgruppen

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB…

Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vinstutdelningar Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, att utbetalas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Intervju med Bokusgruppen…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes om det senaste kvartalet, utmaningar och möjligheter i närtid samt vilka aktiviteter som bolaget genomför för att nå…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Stark bruttomarginal…

Bra tillväxt i en utmanande miljö Bokusgruppen rapporterade ett starkt resultat givet de utmaningar som möter konsumentnära verksamheter. Försäljningen växte drygt 1% y/y med stark tillväxt i Akademibokhandeln, både i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport…

VD har ordet Bokusgruppen inledde året med ökad omsättning och en framgångsrik bokrea. Parallellt med detta fortsatte arbetet med att anpassa priserna ut mot kund för att kompensera för kostnadsökningar.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Inbjudan till…

Tid: torsdag 27 april 2023, kl. 10:00 Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes kommer att presentera delårsrapporten och svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Webbsändning Länk till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Bokusgruppen publicerar…

Års- och hållbarhetsredovisningen finns sedan idag, 24 mars 2023, tillgänglig på bolagets hemsida, bokusgruppen.com, samt bifogad i detta pressmeddelande. Års- och hållbarhetsredovisningen är i första hand tillgänglig digitalt för att…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Notice to annual…

The English text is an unofficial translation of the Swedish original. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. NOTICE…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 Mar 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Kallelse till årsstä…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Bokusgruppen AB (publ), 559025-8637, håller årsstämma måndagen den 8 maj 2023 klockan 08.30 i Akademibokhandelns butik, Mäster Samuelsgatan 28, 111 57 Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning