AFFÄRSIDÉ

Bokusgruppen är en bokhandelsaktör som via kompletterande varumärken bedriver försäljning av böcker. Gruppen innefattar varumärken som Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln där försäljning sker via butik och online. Förutom böcker erbjuds ett övrigt sortiment av spel, lek, planering samt presentinslagning och kort.

Bransch: Retail
Marknad: First North Premier Stockholm
Tickerkod: BOKUS

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 17 Jul 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Bra resultat i utmanande…

Bra resultat givet utmanande förutsättningar Bokusgruppen rapporterade EBITA på -23,5 mkr, att jämföra med -21,6 mkr i Q2’22 (justerat för engångsposter i form av en stor pensionsåterbäring), i det säsongsmässigt…

Läs hela nyheten
Rapporter | 14 Jul 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport…

Vd har ordet Bokusgruppen har även i det andra kvartalet lyckats leverera en stabil omsättning och stärkta bruttomarginaler, trots ett fortsatt tufft omvärldsläge. Bokusgruppens omsättning ökade med 0,2 procent i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 6 Jul 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Inbjudan till…

Tid: Fredag 14 juli 2023, kl. 10:00 Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes kommer att presentera delårsrapporten och svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Webbsändning Länk till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 May 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Teckning genomförd i…

Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes har tecknat sig för 50 000 respektive 100 000 teckningsoptioner, och övriga deltagare i programmet har tecknat sig för sammanlagt 110 000 teckningsoptioner. Det…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Bokusgruppen

Resolutions at the annual general…

Adoption of income statements and balance sheets The annual general meeting adopted the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 8 May 2023 | Bokusgruppen

Beslut vid årsstämma i Bokusgruppen AB…

Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vinstutdelningar Årsstämman fattade beslut om vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie, att utbetalas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Intervju med Bokusgruppen…

Aktieanalytiker Örjan Rödén intervjuar Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes om det senaste kvartalet, utmaningar och möjligheter i närtid samt vilka aktiviteter som bolaget genomför för att nå…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Apr 2023 | Bokusgruppen

Penser Access: Stark bruttomarginal…

Bra tillväxt i en utmanande miljö Bokusgruppen rapporterade ett starkt resultat givet de utmaningar som möter konsumentnära verksamheter. Försäljningen växte drygt 1% y/y med stark tillväxt i Akademibokhandeln, både i…

Läs hela nyheten
Rapporter | 27 Apr 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB (publ) delårsrapport…

VD har ordet Bokusgruppen inledde året med ökad omsättning och en framgångsrik bokrea. Parallellt med detta fortsatte arbetet med att anpassa priserna ut mot kund för att kompensera för kostnadsökningar.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 20 Apr 2023 | Bokusgruppen

Bokusgruppen AB: Inbjudan till…

Tid: torsdag 27 april 2023, kl. 10:00 Bokusgruppens VD Maria Edsman och CFO Ola Maalsnes kommer att presentera delårsrapporten och svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Webbsändning Länk till…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
8 May 2024 | Halvårsutdelning
16 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
23 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Halvårsutdelning