hello

 

Om Penser Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På den här sidan hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

KONTAKTPERSON
Adam Tapper
E-post: adam.tapper@penser.se
Telefon: 08-463 82 71

Läs mer om Penser Certified Adviser

VÅRA BOLAG

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Här visas en sammanställning av de bolag som Erik Penser Bank är Certified Adviser åt. Klicka på respektive bolag för att läsa mer.

Visa alla bolag (85)

Kommande händelser

3 Oct 2022 | Årligutdelning
5 Oct 2022 | Extrastämma 2022
14 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Oct 2022 | Årsstämma 2022
18 Oct 2022 | Årligutdelning
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
20 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
21 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
21 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
21 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Oct 2022 | Extrastämma 2022
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Oct 2022 | Extrastämma 2022
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | type 1 unknown subtype! 2022-Q3
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
26 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
1 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
2 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
3 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
8 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
9 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
11 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
13 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
14 Nov 2022 | Halvårsutdelning
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
15 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
16 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
17 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
22 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
23 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
24 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
25 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
29 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
30 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
1 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
7 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Dec 2022 | Kvartalsutdelning
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
7 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
18 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
1 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Kvartalsutdelning
31 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
23 May 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder kommenterar…

En blockuthyrning som syftade till att erbjuda lägenheter till kommuner, företag, myndigheter och institutioner har i stället använts för otillåten uthyrning till privatpersoner i upp till fyra led. Uthyrningen av…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Safeture

Styrelsen för Safeture AB beslutar om…

”Säkerhetsfrågor är globala problem och osäkerheten är väldigt stor just nu. Därför är säkerheten för anställda en viktig faktor för företag som växer och utvecklas. Anställda kräver att deras arbetsplatser…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Sep 2022 | Xintela

Xintela har genomfört doseringen på f…

I Xintelas first-in-human-studie (fas I/IIa) för behandling av knäartros som utförs i Australien, testas 3 olika dosnivåer av stamcellsprodukten XSTEM®. Alla patienter på den lägsta dosnivån har nu doserats. XSTEM,…

Läs hela nyheten
Analyser | 30 Sep 2022 | Xintela

Xintela completes dosing of XSTEM first…

Xintela’s first-in-human study (Phase I/IIa) for the treatment of knee osteoarthritis, being conducted in Australia, is testing 3 different dose levels of the stem cell product XSTEM®. All patients at…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Mavshack

Mavshacks IT-verksamhet har vänt till…

MAVSHACKS IT-VERKSAMHET HAR VÄNT TILL VINST Under det senaste året har ett omfattande strukturarbete genomförts inom Mavshacks IT-verksamhet, Itevo, vilket nu har börjat ge resultat. Tack vare hårt arbete från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Sep 2022 | Pegroco Invest

Pegroco Invest: Pegrocos innehav Nordisk…

Snemyr Betongsprøyting grundades 1979 och omsatte under 2021 cirka 80 MNOK med mycket god lönsamhet. Bolaget har drygt 10 medarbetare och tillhandahåller tjänster inom betongsprutning. Verksamheten utgår från den administrativa…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Sep 2022 | Optifreeze

VD Thomas Lundqvist köper aktier i…

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist har köpt 5300 aktier i OptiCept Technologies till priset 28,28 kr. Köpet genomfördes torsdag den 29 september 2022. Thomas Lundqvist innehar nu totalt 6465 antal…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Sep 2022 | Optifreeze

CEO Thomas Lundqvist buys shares in…

OptiCept Technologies CEO, Thomas Lundqvist, has bought 5300 shares in OptiCept Technologies at the price of SEK 28.28. The purchase was completed on Thursday, September 29, 2022. Thomas Lundqvist now…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Sep 2022 | Nimbus Group

NIMBUS GROUP OCH AXOPAR BOATS FÖRLÄ…

Nimbus Group AB (publ) och Axopar Boats Oy har ingått en överenskommelse som innebär att Nimbus Group fortsätter vara exklusiv återförsäljare av Axopar på den svenska marknaden samt fortsätter sälja…

Läs hela nyheten
Analyser | 29 Sep 2022 | Nimbus Group

NIMBUS GROUP AND AXOPAR BOATS RENEW…

Nimbus Group AB (publ) and Axopar Boats Oy have signed an agreement whereby Nimbus Group will retain exclusive rights to sell Axopar boats on the Swedish market and continue to…

Läs hela nyheten

ca.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner