hello

 

Om Penser Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På den här sidan hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

KONTAKTPERSON
Adam Tapper
E-post: adam.tapper@penser.se
Telefon: 08-463 82 71

Läs mer om Penser Certified Adviser

VÅRA BOLAG

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Här visas en sammanställning av de bolag som Erik Penser Bank är Certified Adviser åt. Klicka på respektive bolag för att läsa mer.

Visa alla bolag (86)

Kommande händelser

30 Jan 2023 | Extrastämma 2022
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
7 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Extrastämma 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
1 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Kvartalsutdelning
31 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
31 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Årsstämma 2022
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
2 May 2023 | Årsstämma 2022
3 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
8 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Årsstämma 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årsstämma 2022
22 May 2023 | Årsstämma 2022
22 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
30 May 2023 | Årsstämma 2022
31 May 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
26 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
4 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
Analyser | 27 Jan 2023 | Saxlund Group

Styrelsen har idag beslutat att avsluta…

Styrelsen för Saxlund Group AB (publ) har idag beslutat att avsluta Stefan Wallermans anställning som verkställande direktör för Saxlund Group med omedelbar verkan. Styrelsen har inte längre förtroende för Stefan…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Arcoma

Arcoma AB: Arcoma får order på 8…

2023-01-27 PRESSRELEASE Arcoma får order på 8 system värd ca 12,6 miljoner SEK Arcoma AB har fått en stor order på totalt 8 röntgensystem som ska levereras till Schweiz. Ordern…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Polygiene

Polygiene Group: Ricardo Beverly Hills…

Ricardo Beverly Hills, the Washington-based global luggage and travel accessories leader, announced the launch of their new Essentials 5.0 collection of organizational travel accessories featuring an anti-microbial fabric treatment from…

Läs hela nyheten
Analyser | 27 Jan 2023 | Intellego Technologies

Intellegos dosimeter testas av lä…

Intellego Technologies AB (publ) (”Intellego” eller ”Bolaget”) har under en period samarbetat med ett företag vars kunder är producenter av bland annat läkemedel. Producenten av läkemedlen har nu utvärderat Intellegos…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Lyckegård Group

Lyckegård Group AB: Lyckegård…

Lyckegård har en av Nordens bredaste produktportföljer av redskap som möter den moderna jordbrukarens behov. Ett av Lyckegårds fundament är dess expertis kring hållbar odling och Bolagets erbjudande består huvudsakligen…

Läs hela nyheten
Analyser | 27 Jan 2023 | Ziccum

ZICCUM AB (publ) Year-end report Q4 2022…

YEAR-END REPORT Q4 2022: 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2022 To read the digital Report, please click here: https://reports-en.ziccum.com/year-end-report-q4-2022/start/   Significant events in Q4 (October – December) On October 24,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech publicerar…

Presentationen kan ses på ChemoTechs YouTube-kanal: https://www.youtube.com/@scandinavianchemotechabpub4074 Den har även laddats upp på ChemoTechs hemsida: https://www.chemotech.se/investor-relations/presentations/ För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD Tel: +46 (0)10-218 93 00 E-mail:…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 27 Jan 2023 | Scandinavian Chemotech

Scandinavian ChemoTech publishes…

The presentation can be accessed through ChemoTech’s YouTube channel: https://www.youtube.com/@scandinavianchemotechabpub4074 It has also been uploaded to ChemoTech’s website: https://www.chemotech.se/investor-relations/presentations/ For further information please contact: Mohan Frick, CEO Phone: +46 (0)10-218…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | Mavshack

ELON sänder liveshopping via Mavshack…

ELON SÄNDER LIVESHOPPING VIA MAVSHACK IKVÄLL I kväll, den 26:e januari kl. 19.00 sänder ELON liveshopping direkt från Kungsgatan i Stockholm. Sändningen finns att se på: https://kampanj.studiog30.se/elon/ Under sändningen bjuds…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 26 Jan 2023 | AAC Clyde Space

AAC Clyde Space to be part of first…

AAC CLYDE SPACE TO BE PART OF FIRST EUROPEAN SPACE SITUATIONAL AWARENESS GEO SATELLITE 2023-01-26 AAC Clyde Space AB (publ) A consortium including AAC Clyde Space’s subsidiary AAC Hyperion has…

Läs hela nyheten