hello

 

Om Penser Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På den här sidan hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

KONTAKTPERSON
Adam Tapper
E-post: adam.tapper@penser.se
Telefon: 08-463 82 71

Läs mer om Penser Certified Adviser

VÅRA BOLAG

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Här visas en sammanställning av de bolag som Erik Penser Bank är Certified Adviser åt. Klicka på respektive bolag för att läsa mer.

Visa alla bolag (88)

Kommande händelser

7 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Dec 2022 | Extrastämma 2022
29 Dec 2022 | Kvartalsutdelning
27 Jan 2023 | Bokslutskommuniké 2022
3 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
7 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
9 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
10 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
11 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
14 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
15 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
21 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
22 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
24 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 Feb 2023 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
28 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
1 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
16 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
17 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
23 Mar 2023 | Bokslutskommuniké 2022
30 Mar 2023 | Kvartalsutdelning
19 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
20 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 Apr 2023 | Årsstämma 2022
26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Årsstämma 2022
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
27 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
28 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
2 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
3 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
4 May 2023 | Årsstämma 2022
4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
8 May 2023 | Årsstämma 2022
8 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
9 May 2023 | Årsstämma 2022
9 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
10 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
11 May 2023 | Årsstämma 2022
12 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Årsstämma 2022
16 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
17 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årsstämma 2022
18 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
22 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
23 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Årsstämma 2022
24 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
31 May 2023 | Årsstämma 2022
8 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023
13 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
20 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
27 Jul 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
10 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
15 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
22 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
31 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
Analyser | 6 Dec 2022 | Xintela

Xintela obtains US patent for stem cell…

Xintela announces that the US patent office USPTO has today approved the company’s patent application for treatment of musculoskeletal diseases using Xintela’s stem cell products. The USPTO today issued Xintela’s…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | Xintela

Xintela erhåller godkänt patent i USA…

Xintela meddelar att det amerikanska patentverket USPTO idag har godkänt bolagets patent avseende behandling av muskuloskeletala sjukdomar med Xintelas stamcellsprodukter. USPTO har idag publicerat godkännandet av Xintelas patent US 11,517,593…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | AcouSort

Analyst Group: Aktieanalys på AcouSort…

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning, och under år 2022 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | Enzymatica

Redeye: Redeye Initiates Coverage of…

Redeye initiates coverage of Enzymatica, a Swedish commercial-stage medtech company offering ColdZyme for treating, alleviating, and shortening the duration of a cold. Its establishment in the Swedish market, followed by…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | Nanexa

Nanexa has started the Phase 1 study of…

Nanexa AB (publ) today announced that the first dose of NEX-20 has been administrated in the Phase 1 study NEX-20-01. NEX-20-01 is a phase 1 study dosing a single injection…

Läs hela nyheten
Analyser | 6 Dec 2022 | Nanexa

Nanexa har startat Fas 1-studien med NEX…

Nanexa AB (publ) meddelar idag att första dosen av NEX-20 har administrerats i Fas 1-studien NEX-20-01. NEX-20-01 är en Fas 1-studie där friska frivilliga får en singel-injektion av NEX-20 och…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | Smart Eye

The Board of Directors in Smart Eye…

The Board of Directors of Smart Eye Aktiebolag (publ) (“Smart Eye” or the ”Company”) announces its intention to resolve on a fully covered rights issue of shares equivalent to approximately…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | Smart Eye

Styrelsen i Smart Eye avser att besluta…

Styrelsen i Smart Eye Aktiebolag (publ) (“Smart Eye” eller ”Bolaget”) meddelar sin avsikt att besluta om en fullt säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 325 miljoner kronor före avdrag för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 5 Dec 2022 | SECITS Holding

Secits offentliggör prospekt med…

SECITS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT MED ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA,…

Läs hela nyheten
Analyser | 5 Dec 2022 | Smart Eye

European Luxury Sports Car Manufacturer…

This new design win signals an important breakthrough for AIS, Smart Eye’s end-to-end Driver Monitoring System (DMS) for small-volume OEMs, vehicle fleets and aftermarket customers. The estimated revenue of the…

Läs hela nyheten