hello

 

Om Penser Certified Adviser

EPB erbjuder bolag på First North tjänsten som Certified Adviser. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en s.k. Certified Adviser, ”CA” som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns. På den här sidan hittar du information om de bolag som EPB är Certified Adviser åt.

KONTAKTPERSON
Adam Tapper
E-post: adam.tapper@penser.se
Telefon: 08-463 82 71

Läs mer om Penser Certified Adviser

VÅRA BOLAG

Erik Penser Bank erbjuder bolag listade på First North tjänsten som Certified Adviser. Här visas en sammanställning av de bolag som Erik Penser Bank är Certified Adviser åt. Klicka på respektive bolag för att läsa mer.

Visa alla bolag (86)

Kommande händelser

25 Sep 2023 | Extrastämma 2023
28 Sep 2023 | Extrastämma 2023
29 Sep 2023 | Kvartalsutdelning
4 Oct 2023 | Årligutdelning
5 Oct 2023 | Extrastämma 2023
5 Oct 2023 | Extrastämma 2023
12 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Oct 2023 | Extrastämma 2024
17 Oct 2023 | Årsstämma 2023
18 Oct 2023 | Årligutdelning
20 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
25 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
26 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
31 Oct 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
2 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
7 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Halvårsutdelning
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
10 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
20 Nov 2023 | Halvårsutdelning
20 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
21 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
29 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
30 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
4 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
12 Dec 2023 | Kvartalsrapport 2024-Q2
28 Dec 2023 | Kvartalsutdelning
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
26 Jan 2024 | Bokslutskommuniké 2023
6 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
7 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
10 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
16 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
20 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
28 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
29 Feb 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
5 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
12 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
13 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
15 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
21 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
27 Mar 2024 | Kvartalsutdelning
29 Mar 2024 | Bokslutskommuniké 2023
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
19 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
24 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
30 Apr 2024 | Årsstämma 2023
30 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
3 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Årsstämma 2023
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
7 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Årsstämma 2023
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
16 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
23 May 2024 | Årsstämma 2023
23 May 2024 | Årsstämma 2023
30 May 2024 | Bokslutskommuniké 2024
18 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
19 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
29 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
30 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
7 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
Rapporter | 15 Aug 2023 | Coala Life

Correction: Coala-Life Group AB, quarter…

Coala Life issues corrections to Coala Life’s Quarterly Report Two 2023 published on August 11 and to the press release ”Coala-Life Group AB quarter two 2023” with the same publication…

Läs hela nyheten
Rapporter | 15 Aug 2023 | Coala Life

Rättelse: Coala-Life Group AB,…

Coala Life utfärdar rättelse av Coala Lifes Kvartalsrapport två 2023 som publicerades den 11 augusti samt av pressmeddelande ” Coala-Life Group AB Kvartalsrapport två 2023” med samma publiceringsdatum. Bruttoresultatet samt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Optifreeze

OptiCept Marknadsuppdatering - Hög…

OptiCept Technologies VD, Thomas Lundqvist, ger en statusuppdatering för OptiCepts aktiviteter inom FoodTech. Vi lägger nu mycket intensiva veckor bakom oss och påbörjar minst lika intensiva veckor med ytterligare införsäljning,…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Precomp Solutions

Ny VD har utsetts i Precomp Solution AB…

Jonas Andersson har utsetts till ny VD i Precomp Solution AB. Jonas kommer närmast från Steelo AB där han är VD. Han har tidigare arbetat på bland annat RUAG Space…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Mavshack

Tillväxten för MavshackLive.in fortsä…

TILLVÄXTEN FÖR MAVSHACKLIVE.IN FORTSÄTTER ATT ÖKA I JULI Tillväxten för Mavshacks satsning på videobaserad webbhandel, Mavshacklive.in, håller i sig även under juli. Antalet registrerade användare ökar med 22 % från…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Irisity

Penser Access: Guidning för helåret…

Fortsatt leverans från bolaget Omsättningen i kvartalet uppgick till 30,2 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om -5% y/y och 10% q/q. MRR uppgick till 4,5 mkr, vilket motsvarar en tillväxt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera'…

Read the article at biostock.se: Elicera’s potential in cancer therapy published in Nature Communications – BioStock ( https://www.biostock.se/en/2023/08/eliceras-potential-inom-cancerterapi-publicerad-i-nature-communications/ )This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras…

Läs hela artikeln på biostock.se:Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications – BioStock ( https://www.biostock.se/2023/08/eliceras-potential-inom-cancerterapi-publicerad-i-nature-communications/ )Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Aino Health

Aino Health AB (publ): delårsrapport…

Uppnått 100 000 licenser  Januari – Juni 2023  Omsättningen uppgick till 11 971 (10 409) TSEK Resultatet efter finansiella poster -5 598 (-7 395) TSEK Resultatet per aktie uppgick till…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Aino Health

Aino Health AB (publ): interim report…

This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. Now we have 100 000 subscribers January–June 2023…

Läs hela nyheten