hello

AFFÄRSIDÉ

Genovis affärsidé är att erbjuda kunder, inom läkemedelsindustri och medicinteknik, verktyg som underlättar och sparar tid vid utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik.

Bransch: Hälsovård
Marknad: First North
Tickerkod: GENO
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis launch Innovative…

The newly developed IgM-specific protease demonstrates a remarkable level of effectiveness, exhibiting exceptional specificity towards IgM antibodies, which play a critical role in the early stages of immune response. These…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 2 Jun 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis lanserar unikt IgM-…

Det nyligen utvecklade IgM-specifika proteaset uppvisar en mycket hög effektivitet och enastående specificitet gentemot IgM-antikroppar, vilka spelar en avgörande roll för det tidiga immunförsvaret. Dessa egenskaper gör enzymet till ett värdefullt…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Genovis

Redeye: Genovis Q1 2023 - Strongest…

Redeye slightly ups its forecasts and valuation on the back of a strong Q1 2023 report, which marked the strongest performance to date in terms of both sales and profitability.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Genovis

Communiqué from Genovis AB (publ)…

The Annual General Meeting adopted the following resolutions: The Balance Sheet and Income Statement as well as the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet were adopted. The Board…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Genovis

Kommuniké från Årsstämman i Genovis…

Vid årsstämman fattades följande beslut: Balans- och resultaträkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen ska fram till nästa års årsstämma bestå av fem ordinarie…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Interim Report January-March…

Comments from Fredrik Olsson, Chief Executive Officer We started the first quarter of the year with record-breaking sales, making it our single best quarter ever. Revenue increased by 119%, driven…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Kvartalsrapport januari-mars…

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör Vi inledde årets första kvartal med rekordstark försäljning vilket innebär vårt enskilt bästa kvartal någonsin. Intäkterna ökade med 119% drivet av licensintäkter inom genterapi…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis och ArcticZymes…

–  Att dela våra resurser kommer inte bara att utnyttja stordriftsfördelar, ökad lönsamhet och långsiktig värdeskapande för aktieägarna, utan också frigöra resurser för att fokusera ännu mer på våra kunder och…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis and ArcticZymes…

According to Dirk Hahneiser, VP of Business Development & Marketing, ArcticZymes: ”Sharing our resources will not only leverage economies of scale, increased profitability, and long-term value creation for shareholders, but…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 25 Apr 2023 | Genovis

Genovis AB: Genovis förvärvar patentr…

Som ledande utvecklare av enzym för Life science industrin, har Genovis förvärvat rättigheterna till ett nytt enzym som utvecklats av forskare på Uppsala universitet under ledning av Professor Ola Söderberg.…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

20 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
8 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024