AFFÄRSIDÉ

Genom att göra det transkraniella magnetiska stimuleringselektriska fältet synligt och reproducerbart möjliggör Nexstim personaliserade och effektiva terapier och diagnostik för utmanande hjärtsjukdomar och störningar.

Bransch: Sjukvård
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: NXTMS
Certified Adviser: Erik Penser Bank

WEBBPLATS

OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag