OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Eliceras…

Läs hela artikeln på biostock.se:Eliceras potential inom cancerterapi publicerad i Nature Communications – BioStock ( https://www.biostock.se/2023/08/eliceras-potential-inom-cancerterapi-publicerad-i-nature-communications/ )Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera'…

Read the article at biostock.se: Elicera’s potential in cancer therapy published in Nature Communications – BioStock ( https://www.biostock.se/en/2023/08/eliceras-potential-inom-cancerterapi-publicerad-i-nature-communications/ )This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics publishes a…

The publication entitled ”Complementarity-determining region clustering may cause CAR-T cell dysfunction” ( https://www.nature.com/articles/s41467-023-40303-z ) describes the chimeric antigen receptor (CAR), that ELC-401 uses to bind to the target IL13Ra2 and…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 Aug 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics publicerar en…

Publikationen med titeln ”Complementarity-determining region clustering may cause CAR-T cell dysfunction” ( https://www.nature.com/articles/s41467-023-40303-z ) beskriver den målsökare, det vill säga den chimära antigenreceptor (CAR), som ELC-401 nyttjar för att binda…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2023 | Elicera Therapeutics

BioStock: Elicera Therapeutics receives…

Read the article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/07/elicera-therapeutics-receives-important-eu-patent/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 13 Jul 2023 | Elicera Therapeutics

BioStock: Elicera Therapeutics säkrar…

Läs artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/07/elicera-therapeutics-sakrar-viktigt-eu-patent/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics får besked om…

Beskedet innebär att Europeiska patentverket avser att bevilja patentansökan efter att vissa formella steg har slutförts. När patentet har beviljats kan det behållas i kraft till 2036. ”Vi är mycket…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 11 Jul 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics receives Notice of…

The Communication means that the European Patent Office intends to grant the European patent application after the completion of certain formal steps. Once granted, the patent can be kept in force until 2036.…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera…

Read the interview with Elicera Therapeutics at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/06/elicera-gives-an-update-in-cancer-immunotherapy-month/ This is a press release from BioStock – Connecting Innovation and Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 30 Jun 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Elicera…

Läs intervjun med Elicera Therapeutics på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/06/elicera-uppdaterar-i-samband-med-cancer-immunotherapy-month/ Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

27 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024