OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 31 May 2023 | Elicera Therapeutics

BioStock Life Science Spring Summit with…

CEO Pernilla Sandwall will present WntResearch at the BioStock Life Science Spring Summit ( https://www.biostock.se/en/biostock-life-science-summit-may-2023/ ), starting at 11.30.  This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital ( https://www.biostock.se/en/ ). 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 May 2023 | Elicera Therapeutics

BioStock Life Science Spring Summit med…

Vd Pernilla Sandwall presenterar Elicera Therapeutics under BioStock Life Science Spring Summit ( https://www.biostock.se/biostock-life-science-summit-may-2023/ ) 31 maj 2023 med start kl 11.30.  Det här är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital ( https://www.biostock.se/ ). 

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Well-…

Read the article at biostock.se: https://www.biostock.se/en/2023/05/well-financed-elicera-prepared-for-clinic-and-business-development (https://www.biostock.se/en/2023/05/well-financed-elicera-prepared-for-clinic-and-business-development) This is a press release from BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se/en/

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 24 May 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Vä…

Läs artikeln på biostock.se: https://www.biostock.se/2023/05/valfinansierat-elicera-beredda-for-klinik-och-affarsutveckling (https://www.biostock.se/2023/05/valfinansierat-elicera-beredda-for-klinik-och-affarsutveckling) Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 17 May 2023 | Elicera Therapeutics

Penser Future: Väl rustad för pågå…

Kvartalet i korthet Elicera presenterade under gårdagen en Q1-rapport som var i linje med våra förväntningar. Kvartalets rörelseresultat uppgick till -2,3 mkr (-4,7) och kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Elicera Therapeutics

Kommuniké från årsstämma i Elicera…

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB (publ) Interim…

First quarter (January-March 2023) Operating profit/loss totaled SEK -2,265,857 (-4,741,051). Loss for the period totaled SEK -2,266,329 (-4,754,615). Cash flow from operating activities totaled SEK -2,035,828 (-5,333,226). Earnings per share…

Läs hela nyheten
Rapporter | 16 May 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics AB (publ) Delå…

Första kvartalet (januari-mars 2023) Rörelseresultatet uppgick till – 2 265 857 (-4 741 051) SEK Periodens resultat uppgick till – 2 266 329 (-4 754 615) SEK Kassaflödet från den…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 May 2023 | Elicera Therapeutics

Penser Future: Intervju med Elicera…

Aktieanalytiker Maria Karlsson Osipova intervjuar Jamal El-Mosleh, VD för Elicera Therapeutics. Bolaget utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar med fokus på förstärkta CAR T-celler och onkolytiska virus. Jamal berättar om bolagets…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 10 May 2023 | Elicera Therapeutics

Elicera Therapeutics: BioStock: Janssens…

Läs hela artikeln på biostock.se:Janssens CAR T-avtal ger stöd till Eliceras vision – BioStock ( https://www.biostock.se/2023/05/janssens-car-t-avtal-ger-stod-till-eliceras-vision/ )Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital.  https://www.biostock.se

Läs hela nyheten

Kommande händelser

29 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
14 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
13 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023