OMSÄTTNING OCH AKTIEKURS

I grafen visas aktiekursutveckling och omsättning för valt bolag. Informationen är fördröjd med 15 min.

Omsättning
Aktuell Kurs
Utvecklingen i dag
Pressreleaser | 15 May 2023 | Codemill

Penser Future: Tillväxten drivs av…

Mjukvaruintäkterna driver tillväxten Nettoomsättningen under Q1’23 ökade med 13% jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 15,5 mkr (13,7). Tillväxten drivs främst av återkommande intäkter från licens- och…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Codemill

Codemill: Delårsrapport januari-mars…

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.codemill.se/investor-relations/finansiell-information och som bifogad fil. (Siffror inom parentes avser samma period föregående år) Första kvartalet Januari-mars 2023 Nettoomsättningen för…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 May 2023 | Codemill

Årsstämma i CodeMill AB (publ) den 3…

Vid årsstämman i CodeMill AB (publ), org.nr 556762-3839, (”Bolaget”) den 3 maj 2023 beslutades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 Apr 2023 | Codemill

Codemill AB (publ) offentliggör Å…

Codemill AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida. Codemill AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 3 Apr 2023 | Codemill

Codemill stärker upp styrelsen och fö…

Codemill AB (publ) meddelar om förändringar i styrelse och ledning. Styrelsen för Codemill stärks upp med ytterligare två oberoende ledamöter, vilka båda har erfarenhet av att bygga internationella produktbolag i…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Codemill

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CODEMILL AB…

Aktieägarna i CodeMill AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556762-3839, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 klockan 13:00 på Bolagets kontor på Storgatan 69, Umeå. Inregistrering till stämman påbörjas…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 31 Mar 2023 | Codemill

Rickard Lönneborg lämnar rollen som VD…

Codemill AB (publ) meddelar idag att VD Rickard Lönneborg på egen begäran valt att lämna VD-rollen i Codemill i samband med årsstämman. Rickard kommer istället fokusera på affärsutveckling inom bolaget…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 22 Mar 2023 | Codemill

Codemill awarded significant deal with…

Umeå, Sweden, 22nd March 2023 – Codemill (Nasdaq: CDMIL) has announced that its Digital Services team has been selected by Amazon Studios, to design and build a next generation Media…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 15 Feb 2023 | Codemill

Penser Future: Rekordstark avslutning p…

Rekordstarkt 2022 Codemill avslutade rekordåret 2022 starkt där både Q3 och Q4 uppvisade ökad lönsamhet och positivt EBITDA, trots minskade aktiveringar. För helåret 2022 växte Codemill med 65%, tillväxten inkluderar…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 14 Feb 2023 | Codemill

Codemill: Bokslutskommuniké januari-…

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på hemsidan www.codemill.se/investor-relations/finansiell-information och som bifogad fil. (Siffror inom parentes avser samma period föregående år) Oktober-December 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
14 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024